Verzameling bidprentjes en rouwbrieven

* UPDATE * de lijst bevat momenteel bijna 10.500 namen * UPDATE *

In het documentatiecentrum van HKO beschikken we over een collectie bidprentjes en rouwbrieven. De door Pierre Kindt (overleden op 2 april 2015) aan HKO geschonken collectie omvat onder andere 2315 rouwbrieven. In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge werden deze ingescand en opgenomen op hun website http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be.
Ook op de website van de HKO (archief HKO – documentatiecentrum) is een lijst met alle tot op heden ingescande rouwbrieven en bidprentjes raadpleegbaar. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Van de opgenomen bidprentjes of rouwbrieven kan een digitale of papieren kopie bekomen worden via: marc.verschilde@telenet.be. Momenteel wordt de schenking van André Watteeuw verwerkt.


Nieuwe schenkingen blijven steeds welkom!

Raadpleeg de lijst hier.

Tags: 

Artikel categorie: