Affiches van openbare verkopen en verpachtingen schenking notaris Claeys 2007

 

Verzameling affiches van openbare verkopen en verpachtingen

 

 schenking notaris Henri Claeys (2007).

 

  

 


Nr.


Behandelend notaris


Onderwerp


Datum


Afmeting


0001


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkoop van een hofstedeken, drie woonhuizen, zaailand en bouwgrond te Oostkamp (Stuivenberghe)


12.07.1911


83 x 62 cm


0002


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkoop van een meersch te Waerdamme bij de plaats


02.11.1885


51 x 35 cm


0003


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verpachting van zaailanden en van het jachtrecht op het Beverhoutsveld te Oedelem


28.07.1888


50 x 32,5 cm


0004


Notaris Claeys Oostkamp


Buitengewone merkweerdige venditie van schoone, zuivere en langstammige Eiken, Achtkanten, Olmen, Abelen, Wilgen, Beuken en Platanen, Boomen op stam te Oostcamp (Wulgenbroucken) t.v.v. Richard Rotsart de Hertaing


10.10.1919


68,5 x 46,5 cm


0005


Notaris Claeys Oostkamp


Zeer merkweerdige venditien van Beestialen, Boerhalm, Voeder, Hooigras en Vruchten op stam


    1. te Oostcamp (Steenbrugge) ten verzoeke van vrouw weduwe Frederic Van Slambrouck – Gyssels


    1. te Oostcamp, Oostzijde, ten verzoeke van Emiel Taverne – Deschepper


    1. te Oostcamp, Breydels, ten verzoeke van Joseph Martens


    1. te Oostcamp, Kwadenplas, ten verzoeke van Victor Meuleman – Van Acker


    1. te Oostcamp, Kaleshoek, ten verzoeke van de kinders Charles Mostaert - Borret


 


 


25.06.1919


10.07.1919


01.07.1919


03.07.1919


07.07.1919


08.07.1919


09.07.1919


149 x 54,5 cm


0006


Notaris Claeys (Oostkamp) &


Notaris Depuydt (Ghistel)


Openbare verkoop van vijf Hofsteden, Weide, Meerschen en Bouwgronden te Oostcamp, Oedelem, Ruddervoorde, Aertrycke, Jabbeke, Brugge en Moerkerke uit hoofde van minderjarigen en de Vrederechter


20.07.1889


220 x 84 cm


0007


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkoop van een schone Tweewoonst waaronder een dienende als herberg (“De Zwaan”) te Oostcamp, de Stuivers, bewoond door Camiel Lagaeyse uit hoofde van minderjarigen en de Vrederechter


18.08.1902


85 x 60,5 cm


0008


Notaris Claeys  Oostkamp


Openbare verkooping van 4 woonhuizen waaronder een dienende voor herberg (“De Koornbloem”) te Oostcamp, Erkegem       (zeer veel doorhalingen en aanpassingen)


15.07.1919


84 x 62 cm


0009


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een schoon en gerievig hofstedeken en land te Oostcamp, Hertsberghe


22.03.1911


68,5 x 48 cm


0010


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een woonhuis dienende voor herberg en winkel “De Veehandel” te Oostcamp (De Stuivers)


12.04.1911


77,5 x 57,5 cm


0011


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een hofstedeken, woonhuis en bouwgrond te Oostcamp (Oostzijde – Stuivenberghe)


11.08.1909


74 x 54 cm


0012


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Vijfwoonst te Oostcamp (dorp) genaamd “De glazen blok”


02.03.1909


73 x 54 cm


0013


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Tweewoonst te Oostcamp (Zwartegat)


21.12.1908


61,5 x 42 cm


0014


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een herberg “In het Kruiske” en zaailand te Waerdamme (Veldhoek)


24.11.1909


65 x 49,5 cm


0015


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van zeven woonhuizen waaronder ene dienende voor herberg en ene voor winkel en bakkerij te Oostcamp (Dorp – Masieberg – Zwartegat en Stuivenberghe)


09.12.1909


134 x 56 cm


0016


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verpachting van de goederen behoorende aan de gemeente Oostcamp gelegen in de sectie Beverhoutsveld  ( bevat de namen van alle 111 pachters)


15.07.1910


119,5 x 61,5 cm


0017


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een woonhuis te Oostcamp (wijk Meulestede)


18.11.1909


59,5 x 40,5 cm


0018


Notaris Claeys Oostkamp & Notaris Demeurisse


Openbare verkooping van een zaailand dienstig als bouwgrond te Oostcamp
( Moerbrugge)


07.04.1909


64 x 50,5 cm


0019


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van Twee woonhuizen en twee partyen zaailand voor bouwgrond te Oostcamp (Moerbrugge)


04.02.1919


66,5 x 47,5 cm


0020


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Driewoonst waaronder een herberg (“De Vlaamsche Broederbond”) te Oostcamp, Masieberg


26.10.1903


73 x 55 cm


0021


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van zaailand te Oostcamp (Halfweg)


19.09.1925


50,5 x 33 cm


0022


Notaris Claeys Oostkamp & David


Openbare verkooping van een Hofstede, hofstedeken, woonhuizen, zaailanden, bilken en meerschen te Oostcamp ( Hertsberghe, Nachtegaele en Campveld )                              ( met legger en plan)


02.12.1919


204 x 64 cm


0023


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van woonhuizen en bouwland waaronder een als herberg          “’t Wulveke” te Oostcamp, Masieberg


23.10.1894


60,5 x 42,5 cm


0024


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkoping van zaailanden voor bouwgrond, meerschen en weiden te Oostcamp (Moerbrugge, Stuivenberghe, Erkeghem en Dale)


08.01.1919


83,5 x 58 cm


0025


Notaris Claeys Oostkamp


Door sterfgeval, venditie van Beestiaal, vruchten, voeder, landshalmen menagiegoederen te Oostcamp (Erkeghem)


09.04.1919


55 x 36,5 cm


0026


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een herberg “De Zeehave” te Oostcamp, Zwartegat


13.09.1922


49 x 32 cm


0027


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkoping van zaailand voor bouwgrond te Oostcamp (Moerbrugge)


18.12.1919


71 x 48 cm


0028


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een woonhuis dienende voor herberg (“ De Twee Linden”) te Oostcamp, Erkeghem


19.07.1905


66 x 49 cm


0029


Notaris De Langhe – Govaert - Claeys


Openbare verpachting van zaailand, hooiland en weide op het Beverhoutsveld
(met vermelding van 262 gebruikers)


03.07.1901


99 x 64,5 cm


0030


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Tweewoonst te Oostcamp, Nieuwenhove


14.04.1921


60,5 x 42,5 cm


0031


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van zaailand te Oostcamp (Statie, Stuivenberghe, Beverhoutsveld)


17.10.1922


64,5 x 50,5 cm


0032


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een eigendom  (herberg – afspanning) voorheen beenhouwerij te Oostkamp, Zwarte Gat  (met situatieplan)


03.09.1912


84,5 x 61,5 cm


0033


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van twee Woonhuizen te Oostcamp, Walleken


10.02.1921


61,5 x 42,5 cm


0034


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van zaailand en Bilk als bouwgrond te Oostcamp, Masieberg


23.04.1914


76 x 53,5 cm


0035


Notaris Claeys (Oostkamp) & Tommelein (Kortemark)


Openbare verkooping van 3 woonhuizen en zaailand te Oostcamp, Hogen Dale & Vierwege (Het Blauwhuis)


13.05.1921


62,5 x 42 cm


0036


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van bouwgrond en vier woonhuizen waaronder 2 dienende voor herberg te Oostcamp, Kapellestraat  (met situatieschets)


26.02.1901


138 x 55 cm


0037


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Tweewoonst en Bouwgrond te Oostcamp, Masieberg


07.03.1911


68 x 48 cm


0038


Notaris Claeys (Oostkamp) & Proot (Brugge)


Openbare verkooping van een woonhuis te Oostcamp, Dale


10.10.1924


55x 36,5 cm


0039


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van 3 percelen zaailand te Oostcamp (Moerbrugge en Masieberg)


12.05.1921


62 x 42 cm


0040


Notaris Claeys Oostkamp


openbare verkooping van een hofstedeken te Oostcamp, Erkeghem


27.03.1930


73 x 55 cm


0041


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een hofstedeken te Oostcamp (Barriertje)


13.12.1922


65,5 x 50 cm


0042


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van 4 Woonhuizen, waaronder een dienende voor herberg
(De Koornbloem) te Oostcamp, Erkeghem


15.07.1919


69,5 x 42 cm


0043


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Woonhuis dienende als herberg (Den Hert) te Oostcamp, Masieberg


29.05.1907


62,5 x 43 cm


0044


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een hofstedeken dienende als herberg “Het Burgerwelzijn” met zaailand, Bilk en Bouwgrond te Oostcamp, Zwartegat


27.05.1925


73 x 55,5 cm


0045


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Herberg (“In de Statie Oostcamp”) te Oostcamp bij de Statie


31.07.1907


64,5 x 50 cm


0046


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een woonhuis te Oostcamp, Steenbrugge


09.03.1922


56 x 38,5 cm


0047


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van 4 Woonhuizen en land te Oostcamp, Dorp


14.11.1928


83,5 x 61,5 cm


0048


Notaris Claeys (Oostkamp) & Lootens (Sleydinge)


Openbare verkoop van 2 Hofstedekens waaronder een dienende als herberg en wagenmakerij (“De Hoogendaal”), 15 woonhuizen, zaailand en bouwgrond te Oostcamp (Hoogendaal, De Knock, Masieberg en Stuivenberghe)  (met situeringsplan)


25.11.1908


162 x 82,5 cm


0049


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van zaailand dienstig voor Bouwgrond, Meerschen en Weiden te Oostcamp (Moerbrugge, Stuivenberghe, Erkeghem en Dale)


08.01.1919


83,5 x 58 cm


0050


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een herberg – afspanning (“ De Grauwe Valk”) en Bouwgrond te Oostcamp (Dorpsplaats)


19.02.1919


72,5 x 53,5 cm


0051


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een woonhuis te Oostcamp (Hertsberghe)


03.09.1908


61,5 x 43 cm


0052


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een Hofstedeken, zaailand en meersch te Oostcamp (Hertsberghe)


03.02.1903


85 x 60,5 cm


0053


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van een herberg, 2 woonhuizen en bouwgrond te Oostcamp (Masieberg)


16.08.1911


76 x 53 cm


0054


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van Woonhuizen, bouwgrond en zaailand te Oostcamp (Masieberg en Statiestraat)


06.04.1905


162 x 72 cm


0055


Notaris Claeys (Oostkamp) & De Stappens (Brugge)


Openbare verkooping van een driewoonst, zaailand en meersch te Oostcamp (Moerbrugge en Wulgebroeken)


05.10.1881


54,5 x 36 cm


0056


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verpachting der goederen behoorende het armengesticht van Oostcamp – 29.04.1884 → verbeterd en aangepast voor de verpachting van 24.04.1893 (met vermelding van alle goederen en gebruikers in 1884)


24.04.1893


71 x 54,5 cm


0057


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van 5 Huizen te Waerdamme (Veldhoek)


09.09.1899


98 x 65,5 cm


0058


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verpachting van zaailanden en meerschen te Oostcamp (Boonebilken, Masieberg, Zwartegat en Wulgebroeken)


07.07.1879


125 x 49,5 cm


0059


Notaris Claeys Oostkamp


Definitieve toeslag van Bouwgrond te Oostcamp bij de Statie (met situatieschets)


04.01.1877


101 x 61 cm


0060


Notaris Claeys Oostkamp


Beslissende toewijzing van een Hofstede en eene driewoonst te Oostcamp (Kuipen) en een nieuwgebouwd woonhuis op cijnsgrond te Oostcamp (Masieberg)


08.01.1880


73 x 54 cm


0061


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van zaailanden en meersch te Waerdamme en Oostcamp


04.08.1875


61,5 x 41,5 cm


0062


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van Hofsteden,  werkmanswooningen, zaailand, meerschen en bouwgrond te Oostcamp, Oostzijde   (met situatieschets)


27.12.1875


152 x 72,5 cm


0063


Notaris Claeys (Oostkamp) & Vanderbeke (Zedelghem)


Verkooping van Hofsteden, Koornwindmolen (“Den Oranjemolen”), herberg (“Den Karpel”) woonhuizen, bouwgrond en zaailanden te Oostcamp, Oedelem en Knesselare


06.11.1876


95 x 65 cm


0064


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verpachting van zaailanden en meerschen te Oostcamp (Zwartegat en Wulgebroeken)


09.08.1875


65 x 49 cm


0065


Notaris Claeys Oostkamp


Openbare verkooping van 4 werkmanswoonsten en zaailand te Oostcamp (Hospitaalstraat) en Loppem (Den Eeninck)


29.06.1939


84 x 62 cm


0065


Notaris Van De Steene (Bassevelde)


Openbare verkoping van bouwgrond en zaailand te Oosteeklo en Assenede 
(met situatieschets)


15.05.1970


99 x 60 cm

 

 

Tags: 

Artikel categorie: