Heemkring Oostkamp

Repertoria notariaat Beaucourt-Claeys, 1798-1923

Marc Verschilde en Jan Demulder stelden een overzicht samen van notariële akten 1798-1923 van de notariaten Beaucourt en Claeys (Oostkamp).

Het is consulteerbaar in een pdf-bestand. Met de zoekfunctie (Ctrl-F) kunnen namen teruggevonden worden. Het is mogelijk dat verschillende schrijfwijzen voorkomen.

Notarissen moeten een repertorium opmaken van de door hen verleden akten. In elk artikel van dat repertorium moeten worden vermeld:

  • volgnummer van de akte
  • datum en aard van de akte
  • namen van de partijen
  • bondige aanduiding van de onroerende goederen
  • vermelding van de registratie; is hier niet opgenomen

De minuten van de akten zijn te vinden in het Rijksarchief Brugge en kunnen aangevraagd worden:

Notaris Beaucourt:

  • Jaar VI-1846 : TBO 132 / 14: dozen 3 – 48

Notaris Claeys: