Heemkring Oostkamp

Tijdschrift Heemkring Oostkamp (2001-2015)

Van 2001 tot 2015 gaf Heemkring Oostkamp een eigen tijdschrift uit.

Hieronder vind je een overzicht van de artikelen die in het tijdschrift zijn verschenen. Alle tijdschriften zijn gedigitaliseerd en kunnen geraadpleegd worden door te klikken op de nummers.

2015 - Jg. 16

 • Wim Deneweth, 76 jaar meubelmakerij Deneweth in Oostkamp (1919-1995), p. 39-72
 • Jan Demulder, De rallye van Oostkamp: adellijk tijdverdrijf in de vroege 20ste eeuw, p. 2-36

2014 - Jg. 15

 • Wim Deneweth, Ten geleide, p. 34-37
 • Wilfried Morre, Canadees aalmoezenier padre Tom Mooney: gesneuveld in Moerkerke, begraven in Moerbrugge, p. 38-42
 • Kieran Bridge, De Slag om Moerbrugge door de ogen van soldaat Arthur Bridge, p. 43-54
 • Toben Braeckevelt, De verandering in de materiële cultuur en de mogelijke invloed van een consumptierevolutie te Oostkamp. 1700-1800 (deel 2), p. 2-31

2013 - Jg. 14

 • Wim Deneweth, 5 april 1946. Spitfire gecrasht in Moerbrugge, p. 34-44
 • Walter Vande Kerckhove, Genealogische dwaling: Jacobus A. Kerchof, p. 46-55
 • Toben Braeckevelt, De verandering in de materiële cultuur en de mogelijke invloed van een consumptierevolutie te Oostkamp. 1700-1800 (deel 1), p. 56-64
 • Alexander Soetaert, Landbouw in achttiende-eeuws Oostkamp (deel 2), p. 2-14
 • Willy en Wim Deneweth, Het privé onderwijs van “professor” De Vlieghere te Oostkamp, p. 15-26
 • Jan Demulder, Telling van paarden te Oostkamp en Waardamme in 1809, p. 27-28

2012 - Jg. 13

 • André Watteeuw, De verdwenen molen van de Meulestee te Steenbrugge, p. 43-64
 • Alexander Soetaert, Landbouw in achttiende-eeuws Oostkamp (deel 1), p. 65-72
 • Dirk Plasschaert, Mijn oorlog 1940-1945 in Oostkamp, p. 3-21
 • Wim Deneweth, Gerard Diaz, politiek gevangene in WO II, p. 22-39

2011 - Jg. 12

 • Jan Demulder, Cholera in Oostkamp in de 19de eeuw, p. 34-43
 • Jan Demulder, Geschiedenis van het oude kerkhof van Oostkamp, p. 44-60
 • Walter Vande Kerckhove, Waardamse lotelingen onder Napoleon I (deel 2), p. 2-20
 • Dirk Plasschaert, Het van Eynde-orgel in de Sint-Pieterskerk te Oostkamp, p. 21-32

2010 - Jg. 11

 • Walter Vande Kerckhove, Diefstal bij Josephus Kerckhove te Waardamme, p. 34-39
 • Jan Demulder, Grafschriften in de kerk van Waardamme en Hertsberge, p. 40-42
 • Alban Vervenne, Simon De Ruwe en het Fort Knokke, p. 43-47
 • Walter Vande Kerckhove, Waardamse lotelingen onder Napoleon I (deel 1), p. 48-64
 • André Watteeuw, Van Livinius Mouton 1724 tot Watteeuw MC 2010, p. 2-14
 • Alban Vervenne, Grote en kleine Heren te Oostkamp, p. 15-22
 • Wim Deneweth, Roger Demuynck, politiek gevangene WO II, p. 22-32

2009 - Jg. 10

 • Alban Vervenne, Jaargetijde voor Pastoor Arnold Daems, p. 34-25
 • Bruno Mestdagh, De Disrekeningen van Waardamme, p. 36-44
 • Bruno Mestdagh, Augustin en Jean-Baptiste Mestdagh, twee jongens uit Waardamme, in het Grote leger van keizer Napoleon Bonaparte, p. 45-55
 • Willy De Craemer, Polder van Sint-Trudoledeken, p. 56-65
 • Dirk Plasschaert, Bij het afscheid van de zusters Maricolen, p. 3-29
 • Luc Deschodt, Dank je wel, p. 30-31

2008 - Jg. 9

 • Dirk Plasschaert, Het secundair onderwijs in Oostkamp vroeger en nu, p. 34-41
 • Jan Demulder, Het handboek van Romanus Laridon, schoenmaker te Oostkamp 1883-1890, p. 42-45
 • Jens Ranson, Het huwelijksgedrag te Oostkamp in de 17e en 18e eeuw, p. 46-64
 • Jan Demulder, 125 jaar bakkerij De Knock 1882-2007, p. 2-16
 • Ward Demuyt en Filip Soetaert, 100 jaar Christelijke Mutualiteit te Oostkamp, p. 17-32

2007 - Jg. 8

 • Willy De Craemer, Het Schotelaeregoed, p. 36-47
 • Dirk Plasschaert, Het basisonderwijs in Oostkamp en Hertsberge, vroeger en nu, p. 48-60
 • Sebastian Vande Ginste en Jan Demulder, 125 Gemeentehuis Oostkamp 1882-2007, p. 61-77
 • Danny Everaert, Oud-Oostkampenaren betrokken bij zware feiten in Lichtervelde anno 1777, p. 2-18
 • Michel Vansteenkinste, Het rijwiel in Oostkamp, p. 18-34

2006 - Jg. 7

 • Marleen Dewulf, “Toen dat wij in Oostkamp waren”: volksliederen (deel 2), p. 34-52
 • Dirk Plasschaert, De brug(gen) van Moerbrugge, p. 53-67
 • Frans Danneels, Brief geschreven te Namen op 21 augustus 1814, p. 2-6
 • Jan Demulder, Het Houtsche: van heerlijkheid tot politiezone, p. 7-13
 • Dirk Plasschaert, Een oud gebruik: lijkredenen, p. 14-21
 • Marleen Dewulf, “Toen dat wij in Oostkamp waren”: volksliederen (deel 1), p. 22-32

2005 - Jg. 6

 • Jan Demulder, De heerlijkheid Walschen binnen Oostkamp, p. 40-54
 • Danny Everaert, De munten van de pastoor van Waardamme (1780), p. 55-62
 • Yann Hollevoet en Sam De Decker, Pre-Romeinse bewoningssporen langs de Brugsestraat te Oostkamp, p. 63-65
 • Wim Deneweth, Léonce Vervarcke (2), p. 66-69
 • Frederik Demeyere, Archeologisch noodonderzoek in Waardamme: wonen en sterven, p. 2-18
 • Marc Verschilde, De grot van Oostkamp, p. 19-28
 • Wim Deneweth, Hij leerde zijn volk (ver)talen. Léonce Vervarcke en zijn praktische taalleergangen voor autodidacten, p. 29-38

2004 - Jg. 5

 • Silvere Desmet, In het vlooienkwartier van Bovekerke-1917, p. 32-45
 • Bert Bouljon, Leo Vandekerckhove: kunstschilder en oud-burgemeester van Oostkamp, p. 46-59
 • Bert Bouljon, Kadastrale geschiedenis van het bibliotheekgebouw Beukenpark, p. 2-11
 • Patrick Vanden Berghe, Van volksboekerij tot openbare gemeentebibliotheek, p. 12-19
 • Jeroom Van Slambrouck, De molen van Moerbrugge, p. 20-25
 • Nikolay Holthoff en Eddy Van Compernolle, Onderzoek van een waterput, p. 26-30

2003 - Jg. 4

 • Jan Demulder, De Wieke, p. 46-63
 • Dirk Plasschaert, De gemeentenaam Oostkamp. Was dit altijd zo?, p. 64-66
 • Patrick Vanden Berghe, Einde van 164 jaar notariaat Claeys: een passie voor geschiedenis, p. 67-71
 • Dirk Plasschaert, Toeren tussen Oostkampse torens, p. 72-77
 • Jeroom Van Slambrouck, De geestelijkheid te Oostkamp vanaf de XVIe eeuw tot op heden, p. 2-43

2002 - Jg. 3

 • Christophe Soulliaert, Het station van Oostkamp: een situering van de architectuur, p. 2-19
 • Nikolay Holthoff, Archeologisch onderzoek in en rond het Blauw Kasteel te Oostkamp. Stand van zaken, p. 20-32
 • Jan Demulder en Patrick Vanden Berghe, De familie Atkinson: de Oostkampse roots van een Engelse familie, p. 33-41
 • De Atkinsons in Oostkamp 2002, p. 42-44
 • Johan Van Eenoo, De Veldkapel: de sage van de Hellewagen, p. 45-48
 • Christophe Soulliaert, Het station van Oostkamp: een situering in de geschiedenis van het spoor, p. 2-22
 • Frans Danneels, Oostkampenaar in dienst van Napoleons “Grande Armée”, p. 22-29
 • Dirk Plasschaert, De geschiedenis herhaalt zich of “L’Histoire se répète – anno 2002, p. 30-31

2001 - Jg. 2

 • Jan Demulder, De kapellen te Oostkamp, p. 2-22
 • Dries Bonamie, Archeologisch onderzoek Blauw Kasteel Moerbrugge, p. 23-26
 • Jeroom Van Slambrouck, Rijkswachtbrigade Oostkamp, p. 27-31
 • P. Vanhoutte, De crisis van de jaren 1740 in de gemeente Oostkamp, p. 32-39
 • Patrick Vanden Berghe, Oostkamp in het wereldnieuws, p. 40-41
 • Jeroom Van Slambrouck, Mensen van bij ons: Frans De Clercq alias Frans de Schaper, p. 2-18
 • Sebastian Vande Ginste, Oostkamp tijdens de Grooten Oorlog (deel 1), p. 19-33
 • Christophe Soulliaert, Open Monumentendag Vlaanderen, p. 34
 • Patrick Vanden Berghe, Ruitergeweld in Oostkamp, p. 35

2000 - Jg. 1

 • Sebastian Vande Ginste, Jong in Oostkamp, p. 2-26
 • Christophe Soulliaert, Luchtverdedigingbunker uit de WO I, p. 27-30
 • Aanwinsten voor ons archief, p. 31
 • Activiteiten Nieuwjaarsreceptie – Jaarprogramma, p. 32
 • Jeroom Van Slambrouck, Bruggendraaiers te Moerbrugge, p. 2-18
 • Jan Demulder, Overzicht van herbergen en kantines te Oostkamp 1779-1780, p. 19-26
 • Patrick Vanden Berghe, Uit de boekenkast, p. 27-28
 • Aanwinsten voor ons archief – Tip – Activiteiten
 • Wie helpt zoeken?