Heemkring Oostkamp

Tijdschrift Heemkring Oostkamp (2001-2015)

Van 2001 en 2015 gaf Heemkring Oostkamp een eigen tijdschrift uit.

Hieronder vind je een overzicht van de artikelen die in het tijdschrift zijn verschenen. De artikelen zijn alfabetisch gerangschikt op auteursnaam.

 • Bonamie, Dries, ‘Archeologisch onderzoek Blauw Kasteel Moerbrugge’, nr. 4 (2001), p. 23-26.
 • Bouljon, Bert, ‘Kadastrale geschiedenis van het bibliotheekgebouw Beukenpark’, nr. 9 (2004), p. 2-11.
 • Bouljon, Bert, ‘Leo Vandekerckhove: kunstschilder en oud-burgemeester van Oostkamp’, nr. 10 (2004), p. 46-59.
 • Braeckevelt, Toben, ‘De verandering in de materiële cultuur en de mogelijke invloed van een consumptierevolutie te Oostkamp. 1700-1800’, nr. 28 (2013), p. 56-64. en nr. 29 (2014), p. 2-31.
 • Bridge, K., ‘De Slag om Moerbrugge door de ogen van soldaat Arthur Bridge’, nr. 30 (2014), p. 43-54.
 • Danneels, F., ‘Brief geschreven te Namen op 21 augustus 1814’, nr. 13 (2006), p. 2-6.
 • Danneels, F., ‘Oostkampenaar in dienst van Napoleons “Grande Armée”’, nr. 5 (2002), p. 22-29.
 • ‘De Atkinsons in Oostkamp 2002’, nr. 7 (2002), p. 42-44.
 • De Craemer, Willy, ‘Het Schotelaeregoed’, nr. 16 (2007), p. 36-47.
 • De Craemer, Willy, ‘Polder van Sint-Trudoledeken’, nr. 20 (2009), p. 56-65.
 • Demeyere, F., ‘Archeologisch noodonderzoek in Waardamme: wonen en sterven’, nr. 11 (2005), p. 2-18.
 • Demulder, Jan en Vanden Berghe, Patrick, ‘De familie Atkinson: de Oostkampse roots van een Engelse familie’, nr. 7 (2002), p. 33-41.
 • Demulder, Jan, ‘135 jaar bakkerij De Knock 1882-2007’, nr. 17 (2008), p. 2-16.
 • Demulder, Jan, ‘Cholera in Oostkamp in de 19de eeuw’, nr. 24 (2011), p. 34-43.
 • Demulder, Jan, ‘De heerlijkheid Walschen binnen Oostkamp’, nr. 12 (2005), p. 40-54.
 • Demulder, Jan, ‘De kapellen te Oostkamp’, nr. 4 (2001), p. 2-22.
 • Demulder, Jan, ‘De rallye van Oostkamp: adellijk tijdverdrijf in de vroege 20ste eeuw’, nr. 31 (2015), p. 2-36.
 • Demulder, Jan, ‘De Wieke’, nr. 8 (2003), p. 46-63.
 • Demulder, Jan, ‘Geschiedenis van het oude kerkhof van Oostkamp’, nr. 24 (2011), p. 44-60.
 • Demulder, Jan, ‘Grafschriften in de kerk van Waardamme en Hertsberge’, nr. 22 (2010), p. 40-42.
 • Demulder, Jan, ‘Het handboek van Romanus Laridon, schoenmaker te Oostkamp 1883-1890’, nr. 18 (2008), p. 42-45.
 • Demulder, Jan, ‘Het Houtsche: van heerlijkheid tot politiezone’, nr. 13 (2006), p. 7 -13.
 • Demulder, Jan, ‘Overzicht van herbergen en kantines te Oostkamp 1779-1780’, nr. 1 (2000), p. 19-26.
 • Demulder, Jan, ‘Telling van paarden te Oostkamp en Waardamme in 1809’, nr. 27 (2013), p. 27-28.
 • Demuydt, Ward en Soetaert, Filip, ‘100 jaar Christelijke Mutualiteit te Oostkamp’, nr. 17 (2008), p. 17-32.
 • Deneweth, Willy en Wim, ‘Het privé onderwijs van “professor” De Vlieghere te Oostkamp’, nr. 27 (2013), p. 15-26.
 • Deneweth, Wim, ‘5 april 1946. Spitfire gecrasht in Moerbrugge’, nr. 28 (2013), p. 34-44.
 • Deneweth, Wim, ’76 jaar meubelmakerij Deneweth in Oostkamp (1919-1995)’, nr. 32 (2015), p. 39-72.
 • Deneweth, Wim, ‘Gerard Diaz, politiek gevangene in WO II’, nr. 25 (2012), p. 22-39.
 • Deneweth, Wim, ‘Hij leerde zijn volk (ver)talen. Léonce Vervarcke en zijn praktische taalleergangen voor autodidacten’, nr. 11 (2005), p. 29-38.
 • Deneweth, Wim, ‘Léonce Vervarcke (2)’, nr. 12 (2005), p. 66-69.
 • Deneweth, Wim, ‘Roger Demuynck, politiek gevangene WO II’, nr. 21 (2010), p. 22-32.
 • Deneweth, Wim, ‘Ten geleide’, nr. 30 (2014), p. 34-37.
 • Deschodt, Luc, ‘Dank je wel’, nr. 19 (2009), p. 30-31.
 • Dewulf, M., ‘“Toen dat wij in Oostkamp waren”: volksliederen’, nr. 13 (2006), p. 22-32 en nr. 14 (2006), p. 34.
 • Everaert, D., ‘De munten van de pastoor van Waardamme (1780)’, nr. 12 (2005), p. 55-62.
 • Everaert, D., ‘Oud-Oostkampenaren betrokken bij zware feiten in Lichtervelde anno 1777’, nr. 15 (2007), p. 2-18.
 • Hollevoet, Y. en De Decker, S., ‘Pre-Romeinse bewoningssporen langs de Brugsestraat te Oostkamp’, nr. 12 (2005), p. 63-65.
 • Holthoff, Niclay en Van Compernolle, Eddy, ‘Onderzoek van een waterput’, nr. 9 (2004), p. 26-30.
 • Holthoff, Niclay, ‘Archeologisch onderzoek in en rond het Blauw Kasteel te Oostkamp. Stand van zaken’, nr. 7 (2002), p. 20-32.
 • Mestdagh, Bruno, ‘Augustin en Jean-Baptiste Mestdagh, twee jongens uit Waardamme, in het Grote leger van keizer Napoleon Bonaparte’, nr. 20 (2009), p. 45-55.
 • Mestdagh, Bruno, ‘De Disrekeningen van Waardamme’, nr. 20 (2009), p. 36-44.
 • Morre, W., ‘Canadees aalmoezenier padre Tom Mooney: gesneuveld in Moerkerke, begraven in Moerbrugge’, nr. 30 (2014), p. 38-42.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Bij het afscheid van de zusters Maricolen’, nr. 19 (2009), p. 3-29.
 • Plasschaert, Dirk, ‘De brug(gen) van Moerbrugge’, nr. 14 (2006), p. 53.
 • Plasschaert, Dirk, ‘De gemeentenaam ‘Oostkamp’. Was dit altijd zo?’, nr. 8 (2003), p. 64-66.
 • Plasschaert, Dirk, ‘De geschiedenis herhaalt zich of “L’Histoire se répète-anno 2002’, nr. 5 (2002), p. 30-31.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Een oud gebruik: lijkredenen’, nr. 13 (2006), p. 14-21.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Het basisonderwijs in Oostkamp en Hertsberge, vroeger en nu’, nr. 16 (2007), p. 48-60.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Het secundair onderwijs in Oostkamp vroeger en nu’, nr. 18 (2008), p. 34-41.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Het van Eynde-orgel in de Sint-Pieterskerk te Oostkamp’, nr. 23 (2011), p. 21-32.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Mijn oorlog 1940-1945 in Oostkamp’, nr. 25 (2012), p. 3-21.
 • Plasschaert, Dirk, ‘Toeren tussen Oostkampse torens’, nr. 8 (2003), p. 72-77.
 • Ranson, J., ‘Het huwelijksgedrag te Oostkamp in de 17e en 18e eeuw’, nr. 18 (2008), p. 46-64.
 • Silvere Desmet, ‘In het vlooienkwartier van Bovekerke-1917’, nr. 10 (2004), p. 32-45.
 • Soetaert, Alexander, ‘Landbouw in achttiende-eeuws Oostkamp’, nr. 27 (2013), p. 2-14 en nr. 26 (2012), p. 65-72.
 • Soulliaert, Christophe, ‘Het station van Oostkamp: een situering van de architectuur’, nr. 7 (2002), p. 2-19.
 • Soulliaert, Christophe, ‘Het station van Oostkamp: een situering in de geschiedenis van het spoor’, nr. 5 (2002), p. 2-22.
 • Soulliaert, Christophe, ‘Luchtverdedigingbunker uit de WO I’, nr. 2 (2000), p. 27-30.
 • Soulliaert, Christophe, ‘Open Monumentendag Vlaanderen’, nr. 3 (2001), p. 34.
 • Van Eenoo, J., ‘De Veldkapel: de sage van de Hellewagen’, nr. 7 (2002), p. 45-48.
 • Van Slambrouck, Jeroom, ‘Bruggendraaiers te Moerbrugge’, nr. 1 (2000), p. 2-18.
 • Van Slambrouck, Jeroom, ‘De geestelijkheid te Oostkamp vanaf de XVIe eeuw tot op heden’, nr. 7 (2003), p. 2-43.
 • Van Slambrouck, Jeroom, ‘De molen van Moerbrugge’, nr. 9 (2004), p. 20-25.
 • Van Slambrouck, Jeroom, ‘Mensen van bij ons: Frans De Clercq alias Frans de Schaper’, nr. 3 (2001), p. 2-18.
 • Van Slambrouck, Jeroom, ‘Rijkswachtbrigade Oostkamp’, nr. 4 (2001), p. 27-31.
 • Vande Ginste, Sebastian, Demulder, Jan en Breyne, Jan, ‘125 Gemeentehuis Oostkamp 1882-2007’, nr. 16 (2007), p. 61-77.
 • Vande Ginste, Sebastian, ‘Jong in Oostkamp’, nr. 2 (2000), p. 2-26.
 • Vande Ginste, Sebastian, ‘Oostkamp tijdens de Grooten Oorlog (deel 1)’, nr. 3 (2001), p. 19-33.
 • Vande Kerckhove, Walter, ‘Diefstal bij Josephus Kerckhove te Waardamme’, nr. 22 (2010), p. 34-39.
 • Vande Kerckhove, Walter, ‘Genealogische dwaling : Jacobus A. Kerchof’, nr. 28 (2013), p. 46-55.
 • Vande Kerckhove, Walter, ‘Waardamse lotelingen onder Napoleon I’, nr. 22 (2010), p. 48-64 en nr. 23 (2011), p. 2-20.
 • Vanden Berghe, Patrick, ‘Einde van 164 jaar notariaat Claeys: een passie voor geschiedenis’, nr. 8 (2003), p. 67-71
 • Vanden Berghe, Patrick, ‘Oostkamp in het wereldnieuws’, nr. 4 (2001), p. 40-41.
 • Vanden Berghe, Patrick, ‘Ruitergeweld in Oostkamp’, nr. 3 (2001), p. 35.
 • Vanden Berghe, Patrick, ‘Uit de boekenkast’, nr. 1 (2000), p. 27-28.
 • Vanden Berghe, Patrick, ‘Van volksboekerij tot openbare gemeentebibliotheek’, nr. 9 (2004), p. 12-19
 • Vanhoutte, P., ‘De crisis van de jaren 1740 in de gemeente Oostkamp’, nr. 4 (2001), p. 32-39.
 • Vansteenkinste, M., ‘Het rijwiel in Oostkamp’, nr. 15 (2007), p. 18-34.
 • Verschilde, Marc, ‘De grot van Oostkamp’, nr. 11 (2005), p. 19-28.
 • Vervenne, Alban, ‘Grote en kleine Heren te Oostkamp’, nr. 21 (2010), p. 15-22.
 • Vervenne, Alban, ‘Jaargetijde voor Pastoor Arnold Daems’, nr. 20 (2009), p. 34-25.
 • Vervenne, Alban, ‘Simon De Ruwe en het Fort Knokke’, nr. 22 (2010), p. 43-47.
 • Watteeuw, André, ‘De verdwenen molen van de Meulestee te Steenbrugge’, nr. 26 (2012), p. 43-64.
 • Watteeuw, André, ‘Van Livinius Mouton 1724 tot Watteeuw MC 2010’, nr. 21 (2010), p. 2-14.