Heilige Blasiuskerk en omgeving

De kerk en omgeving werden bij M.B. van 1 december 2000 toegevoegd aan de lijst van beschermde monumenten.

Over de geschiedenis van de kerk van Waardamme is tot op heden

nauwelijks iets bekend. De huidige, laatbarokke Heilige Blasiuskerk is het resultaat van verschillende bouwcampagnes tijdens de late 18de en vroege 19de eeuw uitgebreid met een transept en een vlak afgesloten koor, waardoor een eenbeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren ontstond. Omstreeks 1875 werd de toren door een blikseminslag getroffen en in 1878 gedeeltelijk herbouwd naar de plannen van de provinciaal architect Pierre Buyck. Het jaar van de heropbouw is met een datumsteen aangegeven. De Heilige Blasiuskerk bewaart een merkwaardig laat-18de of vroeg 19de-eeuwse interieurafwerking met trompe-l'oeil schilderingen. Op de achterwand van het koor zijn de voorstellingen van de Heilige Drievuldigheid en de heiligen Petrus en Paulus aangebracht, terwijl boven de marmeren zijaltaren Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Blasius zijn weergegeven. Rondom de kerk werd een ruim dorpsgezicht afgebakend waarin naast het kerkhof ook de pastorie opgenomen is. Dit in oorsprong 18de-eeuwse huis werd in 1962 grondig verbouwd naar de plannen van architect Arthur De Geyter.

 

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel 3), Brugge, 2005, 288p. (ill).

 

 

Artikel categorie: