HKO Nieuwsbrieven

Elke drie maanden ontvangen HKO-leden een nieuwsbrief in de bus met info over activiteiten en publicaties, maar ook korte verhalen over het Oostkampse erfgoed en verleden. Op deze pagina vind je een overzicht van alle nieuwsbrieven. Je kan ze digitaal bekijken door te klikken op de rode links. De titels van de inhoudelijke bijdragen vind je hieronder terug.

2023 - Jg. 24

 • Een Oostkampse molen (Den Daele) op wereldreis (Guy Depauw)
 • Schenkingen aan het HKO-documentatiecentrum
 • Wie is Annie Sachs? (Wim Deneweth)
 • Versterking van het HKO-bestuur
 • Versierde meelzakken tijdens de Eerste Wereldoorlog: den Oostkamps borduurwerk gekoesterd door Amerika’s first lady (Annelien van Kempen)
 • Academietekening van Valentin Henneman ontdekt bij Musea Brugge
 • ‘Gelieve uw gevel te bevlaggen’: een met uitsterven bedreigde traditie (Wim Deneweth)
 • Ommeloper heerlijkheid Oostkamp uit 1721

2022 - Jg. 23

 • Schenkingen HKO-documentatiecentrum 2021
 • De liberale ‘Volksboekerij van Oostkamp’ in 1910 (Alexander Soetaert)
 • Prins Albert bezoekt de melkerij van Oostkamp, 4 maart 1903 (Jan Demulder)
 • Van Oostkamp naar de VS: het leven van een migrante (Patrick Vanden Berghe)
 • “Het dorp is groot, en een heerlijke gezonde lucht” (postkaart verzonden uit Oostkamp in 1914)
 • Oostkamp tijdens de Eerste Wereldoorlog: enkele aanvullingen (Wim Deneweth)
 • Luchtfoto 1914-1918
 • Bouwprojecten van de Oostkampse geestelijkheid (Dirk Plasschaert)
 • Paralympiër Dirk Musschoot (Wim Deneweth)
 • Hoven in Oostkamp (straatnamen met ‘-hof’) (Dirk Plasschaert)

2021 - Jg. 22

 • Wijzigingen in de bestuursploeg
 • De familie Daveloose: 5 generaties smeden in Oostkamp (Alexis Daveloose)
 • Een Oostkampse monnik in Affligem (Dirk Plasschaert)
 • Schenkingen aan het HKO-documentatiecentrum
 • Het kasteel van Alleweireldt
 • Oostkampse Olympiërs (Jan Demulder)
 • Nog Oostkampse (para)lympiërs
 • Matafuegos of ‘vuurdoders’
 • Een hoedendoos in zwart satijn: het bijzondere verhaal van Maria Louisa Doos

2020 - Jg. 21

 • Een Oostkamps muziekfeest in 1852: “Een der luisterlykste feesten … die er konnen gegeven worden” (Alexander Soetaert)
 • Landschapsreconstructiekaarten online beschikbaar
 • Wie zoekt die vindt: Nieuwenhove-Cottage
 • Augustus 1866: cholera in Oostkamp (Sebastian Vande Ginste)
 • Het wethuis van de heerlijkheid Roden-Nieuwenhove (Jan Demulder)
 • Oostkampse straatnamen: Karel de Stoutelaan (Dirk Plasschaert)
 • Een Nederlandse kinderjuffrouw bij notaris Claeys? (Alexander Soetaert)
 • Medaille muziekgenootschap
 • 100 jaar bakkerij Lescouhier
 • Een genezing in Oostkamp toegeschreven aan het ‘Heilig Paterke’ van Hasselt (Alexander Soetaert)
 • Wie zoekt die vindt: Joseph-Brunon Alleweireldt
 • Schenking van een schilderij van Charles Verbrugghe
 • Oostkampenaren in Korea (Sebastian Vande Ginste/Franky De Jonghe)
 • De straatnamen van Oostkamp: Anna Bijnsstraat (Dirk Plasschaert)

2019 - Jg. 20

 • Schenkingen aan het HKO-documentatiecentrum
 • De straatnamen van Oostkamp: Meulemanstraat (Dirk Plasschaert)
 • Het testament van Charles d’Ursel
 • Wie zoekt die vindt: Delacourt Oostkamp
 • 75 jaar slag om Moerbrugge: Oorlogsanekdotes en een verslag door André Desmet
 • De straatnamen van Oostkamp: Marechalstraat (Dirk Plasschaert)
 • Wie zoekt die vindt: Delacourt Oostkamp
 • 2000-2020: 20 jaar HKO
 • De schandpaal van de heerlijkheid “Roden geseyt Nieuwenhove” op een kaart uit 1761 (Jan Demulder)
 • 75 jaar veldkapel in Waardamme

2018 - Jg. 19

 • Schenkingen aan het HKO-Documentatiecentrum
 • Het Afrikaanse zeemangsgraf van een Oostkampenaar (Patrick Vanden Berghe)
 • Wie zoekt die 7indt: Een bijzondere ‘Oostkampse’ postkaart
 • Olympische winterspelen… 70 jaar geleden (Jan Demulder)
 • Wolven in Oostkamp (Sebastian Vande Ginste)
 • De straatnamen van Oostkamp: Gaston Bauwensstraat (Dirk Plasschaert)
 • Altimetrische punten (Jan Demulder)
 • Jongensstad: een stukje verborgen geschiedenis van Oostkamp (Patrick Vanden Berghe en Jan Demulder)
 • De straatnamen van Oostkamp: Oswald Pietersplein (Dirk Plasschaert)
 • Als eeuwig niet altijddurend is… Fundaties in de Oostkampse Sint-Pieterskerk (Jan Demulder)
 • De straatnamen van Oostkamp: Dom van Asschestraat (Dirk Plasschaert)
 • Portret door Valentin Henneman gerestaureerd
 • Aanvulling op het artikel over Jongensstad (jg. 19, nr. 3).

2017 - Jg. 18

 • Brouwerij gebroeders Demeyer te Oostkamp (Johan Scheyving)
 • Inventaris roerend patrimonium Sint-Blasiuskerk ontsloten en toegankelijk via erfgoedinzicht.be
 • Elf Oostkampse burgervaders op een een rij (Sebastian Vande Ginste)
 • IJskelders in Oostkamp (Jan Demulder)
 • De straatnamen van Oostkamp: Het Zwartegat (Dirk Plasschaert)
 • De brug van Steenbrugge: grensgeval en verkeersknooppunt in de late achttiende eeuw (Alexander Soetaert)

2016 - Jg. 17

 • Erfgoeddag in Waardamme: H. Blasius (Jaak Van Hulle)
 • Schenkingen aan het HKO-Documentatiecentrum
 • Van jaar tot jaar 150 jaar geleden: afschaffing van de tolwegen (Sebastian Vande Ginste)
 • De straten van Oostkamp: Emiel Welvaertstraat
 • Van jaar tot jaar 150 jaar geleden: een eerste postkantoor in Oostkamp (Sebastian Vande Ginste)
 • De Herkeghemmolen op (post)kaart (Wim Deneweth)
 • Bijzondere metaalvondsten in Moerbrugge (Roland Decock)
 • De aanleg van de E40 (1937-1955) (Sebastian Vande Ginste)
 • Overlijden van notaris Charles Beaucourt (Sebastian Vande Ginste)
 • Het oudste document in het documentatiecentrum (Jan Demulder)

2015 - Jg. 16

 • Vlaamse kermis in Waardamme (Kelly Platteeuw)
 • Laatste getuige van melkerij Nieuwburgh verdwenen
 • 75 jaar Rode Kruis Oostkamp
 • Café in ’t Nieuw Kwartier (1950-2015)
 • Schenking bidprentjes en rouwbrieven
 • Wie zoekt die vindt: foto van de familie Vandesande-Smessaert
 • Oostkampse faits divers in oude kranten
 • Wie zoekt die vindt: Roeiwedstrijden in Oostkamp
 • Waardevolle communicatie (Kaarsjesbal) – Foto Siemens
 • Oostkamp kermis (affiche 1945)
 • Bijzondere mensen van bij ons: Antoon-Jozef Witteryck (1865-1934)
 • Waardamme in kaart

2014 - Jg. 15

 • Nieuw beschermd monument in Oostkamp: molen Van Wanzeele
 • Verdwenen horecazaken van Waardamme (Anne Kerkhove)
 • Aanwinsten documentatiecentrum
 • Wie zoekt die vindt: crashlanding Taylorcraft Auster IV
 • Café Drie Koningen in Waardamme (Jaak Van Hulle)
 • Wie zoekt die vindt: crashlanding Taylorcraft Auster IV
 • Oostkamp op schilderij: André De Meulemeester
 • Tramlijn Brugge-Zwevezele (Kelly Platteeuw)
 • Wie zoekt die vindt: het Fort
 • Omslagen en poststempels getuigen
 • Het klooster van de Maricolen (Dirk Plasschaert)
 • Oude Rijkswachtkazerne
 • 125 jaar Vrije Basisschool in Waardamme (Lies Bertin)
 • Wie zoekt die vindt: 75 jaar brandweer

2013 - Jg. 14

 • Reizigerskring Oostcamp
 • Wie zoekt die vindt: Kasteel De Cellen, woning Stationsstraat 132
 • Handboek voor den notaris
 • Oostkampse sprokkels uit De Poperinghenaar en De Gazet van Poperinghe (1907-1937)
 • Wie zoekt die vindt: motobal, Rijkswacht Oostkamp
 • Brief van een Oostkampse soldaat onder Napoleon (Walter Vande Kerckhove)
 • Wie zoekt die vindt: café Adolf Vanhoucke in de Rustoordstraat, Gasthof De Lust
 • Marktezel
 • Broederschap van de bermhertigheydt (1711)
 • Plechtige inhuldiging Ides Janssens de Bisthoven als burgemeester Waardamme (1953)
 • Zelfklevend Oostkamp (stickers)
 • Postkaarten vertellen
 • Stoet Waardamme

2012 - Jg. 13

 • Gemeenteschool Oostkamp
 • Wie zoekt die vindt: nazaten Jerome Verhelst en Marcella Elvira Bonne in Minnesota
 • Tyfus (1866)
 • Interessant document i.v.m. huisnummering
 • Wie zoekt die vindt: Molen van de Meulestee
 • Wie zoekt die vindt: verkiezingspropaganda
 • De oude landmaten vroeger en nu (Willy De Craemer)
 • Verkiezingen 14 oktober (verkiezingslied 1938)
 • Almanak en wegwijzer 1906
 • Parlementaire handelingen online (volksvertegenwoordiger Camiel Mostaert)
 • Brouwerij De Meyer
 • Wie zoekt die vindt: foto hoedenwinkel Stationsstraat, school van Adolf De Vlieghere

2011 - Jg. 12

 • Aanwinst archief (ledenblad CVP Oostkamp)
 • Wie zoekt die vindt: beeldmateriaal herberg In ’t Hof van Brabant
 • De familie Claeys (correctie)
 • Wie zoekt die vindt: Ronde van Vlaanderen
 • Afbraak kloostergebouw
 • Internetvondst: penning Oostkamp 1930
 • Wie zoekt die vindt: balpijpmaatschappij Hertsberge, foto Hertsberge, jeugdheem Den Heerd
 • Internetvondsten op Google Books
 • Wie zoekt die vindt: grenspalen en grensstenen
 • Jacht in beeld
 • Wie zoekt die vindt: lichtbaken aan het station (jaren 1930), schilderij Albert Grisar
 • Het luchten van een 18de-eeuws hart
 • Wie zoekt die vindt: foto jachtwachter August Deloof, lichtbaken aan het station (jaren 1930), E.H. Karel Vankemmel en Xaverianengilde, schilderij hoeve Oostkamp door Wilfried Tytgat

2010 - Jg. 11

 • Database onder de loep: www.historischekranten.be (vermeldingen Oostkamp 1905-1938)
 • Wie zoekt die vindt: ongeval in boomkwekerij Hertsberge (1956), foto kapel
 • Aanwinsten archief
 • Pareltjes op het net: Wetsontwerp oprichting gemeente Hertsberge (1914), Bombardement Duits militair vliegplein (1918)
 • Wie zoekt die vindt: sierbord met wapenschild Oostkamp, foto kasteel
 • Pareltjes op het net: Stickers verenigingen, Bezoek aan de boerderij Veranneman de Négrie en baron Peers (1861)
 • Wie zoekt die vindt: foto’s uit 1947, Maciebergstraat 13, gemeentewapen van Oostkamp, foto kasteel
 • Vondeling te Oostkamp (1800)
 • Wie zoekt die vindt: sierbord met wapenschild Oostkamp
 • Brief van Hubert Vancanneyt (1811)
 • Drukwerkje over de nieuwe klokken van de Sint-Pieterskerk (1952)
 • Met de tram naar en van Oostkamp

2009 - Jg. 10

 • De vondst van twee kanonnen in Oostkamp (Nikolay Holthoff)
 • Wie zoekt die vindt: Julien Claes, schuttersgilden
 • Wie zoekt die vindt: Korneel Devos
 • Claerhouts molen
 • Uit het documentatiecentrum (affiches openbare verkopen en verpachtingen)
 • Wie zoekt die vindt: stamboom Degrande
 • Het Gemeenteplein in oude postkaarten
 • Herberg Ten Daele afgebroken
 • Archeologische vondsten in Oostkamp: weggegooid en teruggevonden
 • En nog eens de Atkinsons
 • 25 jaar Siemens Oostkamp (1961-1986)
 • Wie zoekt die vindt: ’t Cobbenest

2008 - Jg. 9

 • Wie zoekt die vindt: foto’s stoet
 • Wethuis van Oostkamp (1740)
 • Bareelwoning
 • Wie zoekt die vindt: neerstorten Brits jachtvliegtuig (1946), Heilig Hartbond
 • Plechtige opening Beukenpark (1975)
 • Advertentie Beurre d’Oostcamp (1896)
 • Wie zoekt die vindt: Heilig Hartbond, Eerste Vrijdagbond
 • Inhuldiging Burgemeester Georges Claeys
 • Wie zoekt die vindt: brouwerij Lootens
 • Wulfsforeest
 • Aanwinst archief: Onze Parochie
 • Wie zoekt die vindt: Yvonne Thooris
 • Oostkampse adverterende middenstand

2007 - Jg. 8

 • Aanwinsten archief
 • Wie zoekt die vindt: foto’s Gruuthuse, schilderij burgemeester
 • Verkiezingskoorts anno 1899
 • Wie zoekt die vindt: foto Oostkampse hoeve
 • Wie zoekt die vindt: paalschuren, oude scheepswerf
 • Moulin Hertsberghe (Galgentoren)
 • Wie zoekt die vindt: heemkundige kring Oostkamp gesticht in 1942
 • Wie zoekt die vindt: hoeven Groot Burckelaere en Klein Burckelaere

2006 - Jg. 7

 • Wie zoekt die vindt: Hoeve Joyeuse Pensée, brouwerijen in Oostkamp
 • Wie zoekt die vindt: boek “A month at Oostcamp” door C. Napier
 • Bevolkingsevolutie parochie Oostkamp in de 18de eeuw
 • Aanwinsten archief
 • Wie zoekt die vindt: doodsprentje Bernardus Taveirne
 • 50 jaar SV Oostkamp (Eric Lambert)
 • Aanwinsten archief
 • Wie zoekt die vindt: foto hoeve, straatnamen Waardamme
 • The Battle of Moerbrugge op Wikipedia (1/2)
 • Wie zoekt die vindt: bewaardoos koffie Lambert
 • De heerlijkheid Erkegem
 • Koffiebranderij Lambert
 • The Battle of Moerbrugge op Wikipedia (2/2)

2005 - Jg. 6

 • Uitbreiding HKO-archief
 • Huis Van Fleteren
 • Wie zoekt die vindt: gedenkstenen, noodlanding Ruddervoorde, leenhoven, Oostkampse sigarenbandjes
 • Schenkingen
 • 1985-2005: 20 jaar verbroedering Bad Nauheim (Gabriël Dujardin)
 • Schenkingen familie Claeys
 • Wie zoekt die vindt: heerlijkheid Inchoutte
 • Aan tafel! (menukaarten Henri Claeys)
 • Wie zoekt die vindt: Brouwerijen Oostkamp

2004 - Jg. 5

 • Aanwinst archief
 • Wie zoekt die vindt: foto Kortrijksestraat, schandpalen
 • Wie zoekt die vindt: fotoboek Oostkamp, soldaten uit Waardamme/Ruddervoorde ten tijde van Napoleon
 • Aanwinsten voor ons archief
 • Wie zoekt die vindt: De grot van de Macieberg, CRM Oostkamp
 • Interview Gray Croucher

2003 - Jg. 4

 • Wie zoekt die vindt: grooten en kleenen listerbos
 • Uitbreiding archief: 18de en 19de eeuwse documenten over gemene weide De Laere
 • Orgel van de Sint-Pieterskerk
 • Een artikel over de werken aan de autostrade uit het Brugsch Handelsblad (1937)
 • Wie zoekt die vindt: Kattestraat (Moerbrugge)
 • Wie zoekt die vindt: Kattestraat (Moerbrugge)
 • Maciebergkasteel
 • Wie zoekt die vindt: cultuurverspreiding in het Brugse Vrije

2002 - Jg. 3

 • Vloedhoeve bedreigd?
 • Neogotische kapel beschermd!
 • Wie zoekt die vindt: familie Atkinson, Oostkamp tijdens WO I en WO II
 • Koopakte Pieter Lanchals (1486)
 • Wie zoekt die vindt: familie Atkinson
 • The Atkinson Family
 • Uit de parochieregisters (1770)
 • Wie zoekt die vindt: bierflesjes Oostkampse brouwerijen
 • Uitbreiding archief HKO
 • Kindermoord te Hertsberghe
 • Wie zoekt die vindt: veldkapellen
 • De Vloedhoeve
 • Uitbreiding archief HKO
 • Demografie onder de loep

2001 - Jg. 2

 • Archeologische prospectie in Nieuwenhove
 • Familie De Baecke
 • De restauratie van het Blauw Kasteel
 • Gemeenteschool in de Stationsstraat
 • Aanwinsten Archief Heemkundige Kring Oostkamp
 • Wie zoekt die vindt: Eerste Wereldoorlog, ’t Fort, Brouwerij Braet, Heilig Hartbond
 • Kerk Waardamme beschermd monument
 • Wie zoekt die vindt: kermissen, Brouwerij Braet, Duitse vliegvelden in WOI, penning oud-soldatenbond
 • Pastoors te Oostkamp

 • Aanwinsten voor het archief

 • Wist je dat onze kerkhaan straks zijn gulden jubileum viert?

 • Wie zoekt die vindt: Davidster in de brug van de autostrade

 • Het archeologisch onderzoek Blauw Kasteel (Moerbrugge)
 • Uitbreiding archief
 • De klokken van Sint-Pieter
 • Wie zoekt die vindt: Davidster in de brug van de autostrade, oude kaarten

2000 - Jg. 1

 • Monumentenzorg in Oostkamp: restauratie van het Blauw Kasteel (Moerbrugge)