Inhoud documentatiecentrum HKO

 

 

 

Documentatiecentrum

 

 

 

 

 

Heemkundige Kring Oostkamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Gebouwen en gronden

 

 

 

Wandelen door Oostkamp
Torenhofpad
Fotowandeling Hertsberge; wandeling i.f.v. Erfgoedhappening Hertsberge
                      7 mei 2011 (2011/23)

 

Map kaarten (eventueel kopie’s van kaarten uit diverse verzamelingen)
- hoeve Reydam
- Beverhoutsveld
- hoeve De Pensee
- kasteel Kevergem
- kasteel Schoonhove
- kasteel d’Hanins de Moerkerke
- hoeve De Grote Linde
- hoeve Het Nieuwe Hof
- St.-Antonius ten Dale
- Vloetmeersen
- Inrichtingsplan doortocht N50f te Oostkamp (zie 1d)
- stafkaart Bruges 13, 1/40.000, 1913 (2011/20)
- stafkaart Bruges 13, 1/40.000, gekleurd, 1937, (2011/21)
- stafkaart Lophem (13/3), 1/10.000, 1911, uitgave 1925, (2012/16)
- stafkaart op linnen Lophem 2de helft 19e eeuw (2016/25)
- Afpaling der Gronden langs de vaart Gent – Brugge, plan + legger, 1913. (2000/1) rode map
- staatsieportret Koning Albert II en Koningin Paola, Federale voorlichtingsdienst Brussel (grote groene map)
- kaart ‘Europa in de 17de eeuw’ getekend door Willem Blaeu, facsimile uitgegeven en geschonken door Vanden Broele bvba, Brugge (grote groen kaft)
- 2 kaartjes Ruddervoorde (2009/5) (grote groene map)
- Kadastrale kaart Popp Oostkamp, 2 delen, ± 1845, (2001/7)(grote groene kaft)
- kadastrale legger Oostkamp, kaart Popp (grijze kaft)
- kadastrale legger Waardamme, kaart Popp (grijze kaft)
- 8 toponymische kaarten (uit boek G. Claeys) (2001/28) (grote groene kaft)
- kaart ‘Polder van Sint-Trudoledeken, 3 maart 2010 (2012/1)
- luchtfoto concentrische cirkels Ver-Assebroek (2012/1)
- luchtfoto Vlaanderen, 1/250.000, 1993, Eurosense Wemmel (2012/19) (grote groene map)
- 8 (verschillende) gemeenteplannen Oostkamp (2012/4)
- toponymische kaart samengesteld uit de kaarten volgens G. Claeys (2013/10) (grote groene map)
- getekend plan ‘Beernem’, 1949, vademecum bij het boek Beernem door A. Ryserhove (2013/15) ( grote groene kaft)
- kaart Vandermaelen, Oostcamp, 1850 (2013/17)
- kaart van bos, veld en vervallen vijver te Ruddervoorde onder heerlijkheid Oostcamp, 1824 (kopie van 1757) (2014/7)
- kaart ‘Parys Nord Ouest du N° 7 Gand environs de Thielt par Citoyen Ls Capitaine’ , 1795 (2014/27) (grote groene kaft)
- kaarten boomverkoop Oostkamp (kopie van RAB, Aanwinsten nr 1003; Legger van bossen te Oostkamp 1724 – 1732)
- Kampveld, Rooiveld, Papevijvers: infomap
- Doeveren: infomap
- plan (handgetekend) kasteel Nieuwburg + omgeving (1901?) (2018/8)
- 16 topografische kaarten met o.a.:
   update van de Ferrariskaart uit Nederlandse periode (1815 – 1830), kopie
   van Nederlands exemplaar
   Eerste basiskaart van Depot de la guerre et la topografie (voorloper NGI), 1853,
- Figuratieve kaart en plan van de eigendommen van mr. Louis De Bie gelegen te Oostkamp met kasteeldomein (De Cellen) en landerijen, handgetekende kaart op linnen, 100 x 65 cm., ± 1830 (2018/24)
- Map commerciële kaarten Oostkamp  (2019/1)
- Pre-Romeinse bewoningssporen langs de Brugsestraat te Oostkamp, Yan Hollevoet & Sam de Decker
- De Beverhoutsveldkapel, Decaemer Willy
- “Caerte figurative vande hofstede, landen, bosschen ende meerschen competerende A.C. Finnaert in de prochie Oostkamp”, gebruikt door Jacques van Reijbrouck, 62 x 92 cm, 1761 (heerlijkheid Nieuwenhove) (2019/23)
- “Carte geométrique des proprietés de Vandierendonck Jean situées dans la communes de Oostcamp et Wardamme”, gebruikt door Francois Vandierendonck, 65 x 101 cm, ± 1820 (Nieuwenhove) (2019/24)
- kaart met voorstel van Jan Bapt. Bousson tot aanleg van een dreef tot ontsluiting op de weg Brugge – Kortrijk, 31 x 38 cm, 1807 (2019/25)

 

1a. Openbare gebouwen
1. Gemeentelijk patrimonium
- Domein Zorgvliet
- Het Rijkswachtgebouw te Oostkamp
- Rijkswachtbrigade Oostkamp
- Rijkswacht Ruddervoorde 1946 – 1963; Christin Gernaey – Albert
  Verhaeghe
- Herbestemming oud kerkhof Oostkamp 1990 (2010/3)
- Map herbestemming kerkhof & beschrijving van 26 garfzerken (2020/3)
- Visitatie van de grafzerken “De Warande” 11.09.2008
- Visitatie van het lapidarium te Waardamme 02.10.2020
- Visitatie van de grafzerken ‘De Warande’ Oostkamp en Waardamme mei 2021
- Plan van het voormalig kerkhof te Oostkamp (1979)
- Plan van de begraafplaats De Warande Oostkamp (2021/20)
- Plan van de begraafplaats Waardamme (2021/20)
- Luchtfoto Oostkamp, 13 c 2, 1971, 1/10.000, Aero Survay, St.-Niklaas (grote groene map)
- Luchtfoto Hertsberge, 13 d 2, 1971, 1/10.000, Aero Survay, St.-Niklaas (2011/3) (grote groene map)
- Luchtfoto Ruddervoorde, 21 a 1, 1971, 1/10.000,Aero Survay, St.-Niklaas (2013/16) (grote groene map)
- Luchtfoto Loppem, 13/5/1, 1990, 1/10.000, Eurosense, Wemmel (2016/24) (grote groene map)
- Luchtfoto Oostkamp, 13/5/2, 1990, 1/10.000, Eurosense Wemmel (2012/19) (grote groene map)
- Luchtfoto Ruddervoorde, 13/5/3, 1990, 1/10.000, Eurosense Wemmel (2015/33) (grote groene map)
- Luchtfoto Hertsberge, 13/5/4, 1990, 1/10.000, Eurosense Wemmel (2015/33) (grote groene map)
- 19 luchtfoto’s (kleur) Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme, ±1980 (grote groene map)
- Plan kerkhof Waardamme 2002, beslissing dienst Monumenten en Landschappen welke grafstenen bewaren (2002/3) rode map
- Plan kerkhof Waardamme 1982 met principebeslissing tot sluiting van het kerkhof 31.01.1991
- Infobrochure OostCampus 2012 (2012/8)
- documentatiemap ‘ Oostkamp: ontstaan, wapenschild, gemeentehuis’ (2013/10)
- documentatiemap ‘Kerkhof’ (2013/10)
- programma opening sporthal Ruddervoorde 4 maart 1978 (2013/10)
- Plan nabestemming kerkhof en omgeving Oostkamp voorstel middenstand 1989 (2015/43) - documentatiemap brand De Valkaart + nieuwe plannen mei 1991 (2015/43)
- documentatiemap opening Riderfort juni 1986 (2015/43)
- 2 documentatiemappen  de nieuwe Valkaart mei 1994 (2015/43)
- documentatiemap ‘Eeuwfeest gemeentehuis Oostkamp 1882 – 1982) (2015/43)
- afbeelding gemeentehuis Oostkamp in ‘Le Secrétariat Communal’ juli 1951
- plan gemeente Waardamme, s.d.

 


2. Kerkfabriek
- De klokken van Oostkamp (2007/1)
- De grootste fabriek van het land – kerkfabrieken als instelling
- St.-Pietersbandenkerk; J. Helleputte 1852 – 1925
- documentatiemap ‘Kerken, klokken, parochies, pastoors’ (2013/10)
- Sint-Blasiuskerk Waardamme, 100 jaar glas in lood, 2010 (2010/14)
- Sint-Blasiuskerk Waardamme, 1700 jaar St. Blasius, Erfgoeddag 2016
- Lapidarium: infomap
- DUYCK René, De orgelbouwfamilie Hooghuys te Brugge

3. Schoolbestuur

 

4. Rusthuis
- documentatiemap ‘ Rusthuis Oostkamp’ (2013/10)

 

1b. Bedrijven
1. Handelszaken
- publiciteit foto Musschoot (2007/1)
- 40 jaar firma Verfaille – Bauwens (Waardamme)
- 60 jaar AD Delhaize Oostkamp – familie Dewyspelaere
- briefhoofd Jules Ballegeer – Van Steelandt (2009/6)
- lokale handelsgids
- handelsboeken schilder H. Vanhaverbeke – A. Vanhaverbeke (2010/18) Op vraag van Damien Vanhaeverbeke terug naar de familie in juni 2011.
- briefhoofd Remi Van Ryckeghem (2010/18)
- bakkerij Himpens (2010/18)
- publiciteitsfolder Madeliefje, Brugsestra at (2010/18)
- briefhoofd Verhaeghe – De la Fontaine, koopman in granen, kolen, bouwmaterialen, koeken en guano; wijk Moerbrugge, (2013/7)
- Slagerij Verplancke – sinds 1930
- VOMAC , nieuwe handelsuitbating, 2013
- VOMAC, stopzetting handelszaak, 2016
- fragment uit het handelsboek van (waarschijnlijk) Jules Roets, 1872 – 1873 (2013/18)
- bakkerij De Knock
- aankondiging cinema NOVA (2014/28)
- aankondiging KINO PATRIA (NOVA) (2016/10)
- herenboetiek Valentino
- Bazar Macieberg, opbergzak (2015/35)
- Henri Gryson, electro (2015/9)
- Huis Janssen, schoenen (2015/9)
- Lac Ona, zwembad (2015/9) 2016
- brochure ‘Dag van de Klant’
- publiciteit cinema Majestic – Herteleer – Gryson – De Corte – Vomac (2017/3)
- Slagerij Vermeersch – Willaert 2017
- bakkerij Bogaert
- publiciteit Huis G. Taveirne, dameshandwerk (2020/15)
- publiciteit boeken Vervarcke 1935 (2x) (2020/27)
- publiciteit ‘Discount 2000’ (2021/21)
- inkoopgids Oostkampse Middenstand, december 1987 (2021/23)
- 3 promovlaggetjes ‘Schoenen Janssen – Demeijere’ (2021/28)
- inpakpapier ‘Peperkoekfabriek André Beirlant’ (2021/29)
- documentatiemap ‘Zelfstandig ondernemers in en rond Oostkamp’ (2021/32)

 


2. Industriële uitbatingen
- Stichtingsakte ‘Samenwerkende Melkerij van Oostkamp’ (2009/23)
- plan zuivelfabriek de Nieuwburgh, september 1942 (2017/12)
- Siemens Oostkamp (1 doos)
- Tijdschrift Siemens 1975 – 1992 (3 dozen) (2011/13)
- Lebbe Sugar Specialities bestaat honderd jaar 15.12.2012
- documentatiemap ‘Nijverheid’ met o.a. scheepswerven, vlasnijverheid, zuivelnijverheid, … (2013/10)
- scheepswimpel West-Vlaamse Scheepswerven N.V. Oostkamp (2015/9)
- documentatiemap Siemens (2015/43)
- feestrede uitgesproken door burgemeester Ward Demuyt  Siemens 1986, 1991, 1992 (2015/43)
- kader als aandenken pensioen Roger Keirsebilck – pentekening Siemens Oostkamp (2017/9)
- bundel i.v.m. bedrijfsbrandweer meubelfabriek HERO Ruddervoorde (2018/8)
- O-FORTY, publiciteit nieuwbouwproject Kapellestraat, Oostkamp, Global Estate Group (2021/4)

 


3. Landbouwuitbatingen
- Joyeuse Penseé: briefwisseling i.f.v. afbraak / bescherming
- restauratiedossier hoeve Rustenburg
- documentatiemap ‘ Hofsteden’ (2013/10)
- prijslijst ‘Pépinières d’Oostcamp’ J.B. Standaert, fils, 1936 (2015/32)
- Hoeve Ter Elst, Strubbe A.,

4. Horeca
- Publiciteitsfolder ‘Het Schaak’
- Sigarenbandje met afbeelding ‘Het Schaak’
- Hostellerie ‘’t Boldershof’ 75 jaar jong
- Lokale handelsgids 2010
- ’t Roodhof – Loca Labora: brochure (2020/26)

1c. Private woningen en locaties
1. Kastelen en landhuizen
- verkoopbericht kasteel Hertsberge
- map ‘Kastelen van Oostkamp’
- Kastelenroute
- Kasteel Pecsteen
- Kasteel Den Akker
- Kasteel De Cellen
  - documentatie OMD 2013
  - brochure kasteeldomein De Cellen
- hoeve Gysels – De Grande, Hertsbergsestraat
- Kasteel Erkegem – De Herten (Les Cerfs) (2012/19)
   - plannen interieur – exterieur
   - facturen (vooral Oostkamp)
   - historiek
   - uitgavenboeken o.a. organisatie jacht 1899 – 1925
   - 3 plannen eigendommen Van den Bogaerde de Merlebeke (Loppem)
   - verschillende stukken i.v.m. muziekmaatschappij ‘De Eendracht’
   - correspondentie
   - notariële akte familie Van den Bogaerde
   - beschilderde lei met afbeelding van de St.-Pieterskerk; Gernaey 1981
   - foto vooraanzicht kasteel, Siegfried Götze
   - pentekening in kader n.a.v. 150 jaar muziekmaatschappiij ‘De Eendracht’, 
     T. Van Hauwaert
   - documentatiemap ‘Kastelen’ (2013/10)
   - Kasteelfeesten 1998 Kasteel Erkegem door ‘Deugd Baart Vreugd’ Waardamme
- kasteel Nieuwburg
   - documentatie OMD wandeling 2013
- ‘Opgravingen te Waardamme’, tekst naar aanleiding van persconferentie op 12.10.2004
- krantenknipsels i.v.m. diverse kastelen (2021/12)
- documentatiemap ‘Blauw Kasteel’ (2021/37)

 


2. Woningen
- bouwplannen woningen (2010/18)

 

·        lastencohier woonhuis Loppemsestraat Oostkamp 1970; arch. J. Janssens, Brugge; eig. Dewyspelaere Georges

 

·        ontwerp opbouw van appartementen hoek Loppemsestraat – Gaston Roelantstraat 1965; arch. Vermeersch, Brugge; eig. De Kee Maurits

 

·        ontwerp lagere jongensschool Schooldreef Oostkamp 1969; arch. O. Van Canneyt, Oostkamp; eig. Schoolckmitee Oostkamp

 

·        bouwplannen woonhuis Loppemsestraat Oostkamp 1970; arch. J. Janssens, Brugge; eig. Dewyspelaere Georges

 

·        ontwerp gezond maken van woonhuis Nieuwburglaan (Kortrijksestraat 2)Oostkamp; arch. Daan Laethem Oostkamp; eig. Baron Peers de Nieuwburgh

 

·        ontwerp bouwen woonhuis Legeweg Oostkamp 1969?; arch. R. Willemyns, St.-Kruis, eig. Maurits Hautekiek

 

·        ontwerp woonhuis Kapellestraat Oostkamp 1967; arch. W. Verlinde, Brugge; eig. Dr. Van Biervliet Jan

 

·        ontwerp bouw home Rozenlaan Oostkamp 1970 (3 ex.); arch. J. Delarue, Anzegem; eig. Woonwagenwerk vzw

 

·        ontwerp bouw woonhuis Loppemsestraat Oostkamp 1968; arch. J.P. Baert, Blankenberge; eig. A. Desmet

 

·        ontwerp bouw woonhuis Oostkamp 1963; arch. Vandierendonck, Loppem; eig. R. Coene

 

·        ontwerp verbetering woonhuis Statiestraat 59 Ruddervoorde 1964; arch. ?; eig. J. Hoste

 

·        ontwerp bouw woonhuis Ruddervoorde; arch. ?; eig. Lionel Hoste

 

·        ontwerp verbouwing boerderij Rustoordstraat Oostkamp 1962; arch. G. Tourlamain; eig. Congregatie

 

·        ontwerp nieuw kapeltorentje Rustoord St.-Jozef Oostkamp; arch. ?; eig. ?

 

·        ontwerp aanpassing Rustoord St.-Jozef Oostkamp 1960; arch. G. Tourlamain; eig. Congregatie Zusters H. Familie Kortrijk

 

·        ontwerp nieuwe vrouwenafdeling Rustoord St.-Jozef Oostkamp – gelijkvloers-gevels-1ste 2de verdieping 1962; arch. G. Tourlamain; eig. Congregatie

 

·        ontwerp bouw woonhuis Wulgenbroekstraat Oostkamp 1966, arch. Luc Allewaert; eig. Luc Deblauwe

 

·        ontwerp verbouwen woonhuis tot winkelhuis Bruggestraat 27 Oostkamp; arch. Daan Laethem; eig. Lambert Eric

 

·         ontwerp vernieuwen eigendom Patersonstraat 86 Moerbrugge (2 ex.) 1965; arch. W. Lambert Assebroek; eig. Andre De Fruyt

 

·        ontwerp dokterswoning Statiestraat Oostkamp; arch. J. Vandermoere Brugge; eig. dokter De Bruyne

 

·        ontwerp bouw villa Kortrijksestraat – Beernemstraat Waardamme 1963; arch. J. Van den Bussche Ruddervoorde; eig. Lionel Hoste

 

·        ontwerp bouwen nieuwe vleugel lagere jongensschool St.-Pieterschool Schooldreef Oostkamp; arch. J. Van Canneyt Oostkamp; eig. Schoolkomitee

 

·        ontwerp bouwen landhuis Brugsestraat Oostkamp (2 ex.)1962; arch. J. Van Canneyt Oostkamp; eig. notaris G. Claeys

 

·        ontwerp vouwen villa Poststraat Oostkamp; arch. ?; eig. A. Lescouhier

 

·        ontwerp bouwen woonhuis Patersonstraat Moerbrugge 1953; arch. R. Van Oyen Brugge; eig. Marcel De Zutter

 

·        ontwerp bouwen villa Hospitaalstraat Oostkamp 1958 (3 delen); arch. ?; eig. Rodts – Ryckaert

 

·        ontwerp bouwen woonhuis Poelstraat 61 Oostkamp 1961; arch. R. Van Oyen Brugge; eig. G. Mortier

 

·        ontwerp bouw woonhuis Lichterveldestraat Ruddervoorde 1957; arch. E. Soete Aartrijke; eig. A. Noë

 

·        ontwerp bouw woonhuis Fonteinstraat Oostkamp 1960; arch. R. Van Oyen Brugge; eig. Vermeersch

 

·        ontwerp bouw landhuis weg Oostkamp – Hertsberge 1953 (2 delen); arch. Vandermoere Brugge; eig. A. Huys

 

·        ontwerp verbouwen en uitbreiden magazijnen ‘Best’ Majoor Woodstraat Oostkamp 1963; arch. J. Van Canneyt Oostkamp; eig. W. Van Overbeke

 

·        ontwerp bouwen villa Rustoordstraat Oostkamp; arch. R. D’Helft Brugge; eig. Heyneman

 

·        ontwerp verbouwing woonhuis Markt Oostkamp; arch. R. Leuridan Torhout; eig. Vermeulen

 

·        ontwerp bouw woonhuis Marechalstraat Oostkamp 1960; arch. J. Lauwereyns Brugge; eig. R. Demuyt

 

·        ontwerp verbouwing woonhuis met winkel en bakkerij Schooldreef Oostkamp; arch. J. Van Vooren Gent; eig. M.

 

·        Oostkamp, foto’s huis Claeys (1969), Kievitstraat 13 – arch. A. Gryssaert

 

3. Verkavelingen
- Gemeente Oostkamp: koploper inzake sociale woningen huisvesting, in Landeigendom februari 1990 (2012/9)
- Geen Industrie in de Rodenbachsite, privéfolder 08.10.2012
- Eerste fase Fabiolalaan afgerond, commerciële mededeling, 2015

4. Kleine landschapselementen

 

5. Molens
- documentatiemap ‘Molens’ (2013/10)
6. Herbergen
- documentatiemap ‘Herbergen’ (2013/10)

 

- Politieverordening Provincie West-Vlaanderen i.v.m. openingsuren drankgelegenheden, 1939 (2014/23)
7.

 

1d. Straten
- Persmap: Feestelijke heropening van de doortocht van de N50f te Oostkamp
                dd. 01.07.2005 + origineel inrichtingsplan doortocht N50f te
                Oostkamp  dd. 28.06.2002
- Tableau des propriétaires des parcelles attenantes aux Chemins (beschrijving atlas der buurtwegen) (2013/14)
- Chemin vicinaux (buurtwegen), 1844 (2013/18)

 

1e. Waterwegen
- Bouwen van een stuwbrug; werken aan de Rivierbeek; werken aan de Dalevijverbeek; E. Van Ryckeghem, 1975 (2013/6)
- documentatiemap ‘Waterwegen’ (2013/10)


 

1f. Spoorwegen
- ‘Acquisition de terrains pour l’ établissement du chemin de fer’ (2007/1)
- Plannen station Oostkamp (doos)
- Plannen station Hansbeke (doos)
- Artikel station Oostkamp 06.05.2003
- Documentatiemap ‘Station – spoorwegen’ (2013/10)
- kaart der Belgische Buurtspoorwegen 1929 (2014/22)

 

1g. Perceelsgegevens

 

2.Instellingen

 

2.a Heerlijkheden (ancien régime)

 

- Verdeling van het Brugse Vrije

 

- Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove 1514

 

- Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove 1502

 

- Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove 1532

 

- Leen

 

- Moreelleen

 

- Verpachting van een hofstede op Nieuwenhove 1908

 

- Koopbrief van twee lenen te Oostkamp 1486

 

- Erfvenisse ten profijte van juffrouw Anna Therese de la Fontaine te
  Oostcamp 18 juli 1806

 

- Pachtbrief van bos op Waardamme van De Melgar aan Clais -Verscheure;
  1760
-
 Staat van goed ten sterfhuis van Marie Agnes van Severen, weduwe van Jacques Demeulenaere (+23 december 1779)., 2 stukken (2017/20)
- Schenkingsakte op perkament, Schenking van 191 gemeten 1 lijn 67 roeden land en bos met kasteel, huizen, stallingen en hofsteden te Oostkamp door Isabelle Anthonette de Brinq, weduwe van J.B. Vustaert, heer van Walders aan haar dochter Louyse Dorothea de Groote in huwelijk met Anthonis Damezin, voor de schepenen van het Brugse Vrije, 1 juli 1690.(2017/20)
- Schenking van een partij meersland te Erkegem door Laurentien De Wulf aan Marie Josepha Damezin, douariere Vallentin De Stappens de Harnes, voor de schepenen van Erkegem, 8 augustus 1789.(2017/20)
- Pachtbrief voor een hofstede met gronden te Loppem door Matthias en Balthazar Van Damme aan Pieter Beuselinck, 24 juni 1766.(2017/20)
- Stuk inzake de eigendommen te van Anthonis Damezin, 1756.(2017/20)
- kopie van schatting van de eigendommen van Guillelmus Van den Bogaerde De Meirelbeke te Oostkamp en Loppem, door gezworen landmeter Charles Beaucourt. (2017/20)
- Stuk met de sterfdatums van de leden van de familie De Meulenaere, 19e eeuw.(2017/20)
- Ommeloper Jonckersambacht 1762 (kopie) + kaarten (kopie) (2020/14)


 

 

 

2b. Gemeentebestuur
- Inbeslagname van gronden in de ‘Loode Weyden – Oedelem’ 1813
- Inbeslagname van gronden in de ‘Gemene Weyden – Assebroek’ 1813
- Inbeslagname van gronden in het ‘Beverhoutsveld – Oedelem’ 1813
- Inbeslagname van gronden in het ‘Eecken en Elzenambacht – Oostkamp’
  1813
- Verzamelstaat van aangeslagen goederen 1813
- Verschillende stukken i.f.v. inbeslagname
- Kiezerslijsten Hertsberge, Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme
  1 april 1980 (2010/18)
- Kiezerslijst Oostcamp, 1925 – 1926, vrouwen (2007/2)
- Wetgevende verkiezingen 1 juni 1958: samenstelling stemopnemingsbureaus van kieskanton Brugge en Torhout (2020/7)
- Kiezing Provincieraad 1 juni 1958: samenstelling van stemopnemingsbureaus te Brugge en Torhout (2020/7)
- Wetgevende kiezingen 1 juni 1958: naamlijst der getuigen en plaatsvervangers, blad 1 & 2 (2020/7)

 

- Kiezerslijst Oostkamp, Europees Parlement, 1984 (2014/1)
- Kiezerslijst Oostkamp, Parlements-, Provincie- en Gemeenteraadsverkiezingen 1976 – 1978, 1 oktober 1977 (2016/22)
- Kiezerslijst Oostkamp, 1 november 1990, 3 delen (2016/22)

 

- Kiezerslijst Waardamme 1940 (mannen) – 1944 (vrouwen) (2017/21)
- Tien uitdagingen voor de gemeente Oostkamp 2007 – 2012
- Map Jumelage Oostkamp – Bergen (Noord Holland) ± 1987
- Map Info fusie Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde, Waardamme
  (1973)
- Oostkamp, gemeentelijke brochure, 1982
- Oostkamp, informatiegids 2011 - 2012
- Oostkamp, Toeristische brochure 2011 – 2012
- Oostkamp, Toerisme Oostkamp
- Oostkamp, Gemeentegids 2008 – 2009
- Oostkamp, Jeugdgids 2002 - 2004
- Artikel De Valkaart Oostkamp 08.05.2003
- Oostcampus openingsbrochure (17.06.2012) (2012/8)
- ‘Gemeente Oostkamp koploper inzake sociale huisvesting in regio Brugge’ in Kleine Landeigendom februari 1990 (2012/9)
- Oostkamp, ‘Klasje 1930’, toneelstuk naar aanleiding van het groot fietsfeest ingericht door project Leader Tielts Plateau, 3 juni 2012
- documentatiemap ‘ Oostkamp: urbanisatie, tewerkstelling, …’ (20103/10)
- documentatiemap ‘Oostkamp: demografie’ (2013/10)
- documentatiemap ‘ Oostkamp: straten & pleinen, wegen & openbare verlichting, tol (barrière), verkeer’ (2013/10)
- documentatiemap ‘Waardamme’ (2013/10)
- foto gemeenteraad 2006 (2014/19)
- foto gemeenteraad 2001, 2015, 2008, 2013 (2015/27)
- Oostkamp, programma 25 jaar verbroedering Oostkamp –Bad Nauheim, 2010
- Oostkamp, persmap officiële voorstelling Oostkamps bier Wittoen, 2004 (2016/20)
- Oostkamp, Feestelijke heropening doortocht N50f te Oostkamp 01.07.2005 (2016/21)

 

- Monografie Oostkamp, eindejaarsstudie met uitwerking van het Siemensproject, Anne Marie Provoost, Rijksnormaalschool Brugge, 1962 (2016/28)
- foto politiekorps Oostkamp 1986 (2017/14)
- Project Oostkamp 2030, Toelichting ruimtelijk luik, februari 2017 (2017/10)
- 5 brieven / postkaarten met speciale afstempeling (2018/4)

 

- uitnodiging vooruitblik beleidsplan 2020 – 2025
- Oostkamp, uw handelsgemeente (met stratenplan), 1978
- Oostkamp, Open Bedrijvendag 7 oktober 2007 (2020/25)
- documentatiemap (foto’s + briefwisseling) omtrent schandpaal Nieuwenhove (2020/30)
- flyer Inhuldiging burgemeester Ward Demuyt, zondag 22 april 1979 (2021/13)
- krantenknipsel ’25 jaar De Valkaart (september 1997) (2021/12)
- documentatiemap ‘Bibliotheek – Infopunt’ (2021/31)

 

- aankondiging ‘Prijs Geschiedenis’ gemeente Oostkamp, 1974 (2021/44)

 

2c. C.O.O. en O.C.M.W.
- Société de Secours Mutuels d’Oostcamp, statuts, Bruxelles, 1858
- Maatschappij van Onderlingen Bijstand gezegd Oostcampse Voorzorg gevestigd te Oostcamp (West-Vlaanderen) erkend door KB 24 october 1900, Standregelen, Brussel, 1900 (2 exemplaren)
- O.C.M.W. Oostkamp, brochure
- Het O.C.M.W Oostkamp stelt zich voor … 1988 (2013/10)

 

2d. Parochies
- Parochie Sint -Pieter Oostkamp, De voornaamste kunstwerken in de
Sint - Pieter in de Bandenkerk te Oostkamp, brochure.
- Parochiefeest 2006
- Parochiefeest 2009
- Wegwijs, informatiefolder van de parochie Sint - Pieter Oostkamp, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- Feestelijke openstelling ‘De Raat’, 6 – 7 mei 2006
- Onze Parochie, jaarverslag van de parochie Sint - Pieter in de Banden, 1952, 1953, 1954 (3x), 1955, 1956 (3x),1957 (2x), 1958 (2x), 1959 (2x), 1960
- Onze Parochie, brochure aangeboden aan alle gezinnen van de parochie op het patroonsfeest Sint - Pieter in de Banden, 1 augustus 1953
- PLASSCHAERT,D., Van Horen Zeggen, 13 verzonnen verhalen verschenen in Kerk en Leven tussen 2 maart en 14 september 2011, (2011/19).
- parochie Sint-Pieter Oostkamp, infobrochure (2015/9)
- Graf- en gedenkschriften in de St.-Pieters-Bandenkerk, Oostkamp (2017/8)
- diploma n.a.v. plechtige communie Rachel Maene (1937) en Edgard Lanssens (1933) (2017/13)
- Huyghebaert, N., Prévoté de Sainte-Gertrude a HERTSBERGE, , Monasticon Belge, tome III, Flandre Occidentale, troisiéme volume, 1974
- Afscheidsviering pastoor – deken Luc Deschot 31.08.2020 (2020/24)
- folder onthulling gedenkplaat in St.-Pieterskerk Oostkamp n.a.v. 70 jaar bevrijding WO2 (2021/43)
- ‘De Grotbrigade’ beheerders van de Macieberggrot (2021/43)

 

 

 

2e. Scholen
- Vrije basisschool De Bosbes viert dubbel feest (03.06.2009)
- Vrije basisschool De Bosbes, april 2006
- Freinetschool Klimop, 23.03.2000
- De Vaart, 24.02.2006
- Sint – Leocollege, Schooldreef 2, 1979
- Kontakt: tijdschrift tussen school en gezin 1ste, 2de, 3de, 4de jaargang (2010/18)
- Documentatiemap Onderwijs (2013/10)
- Vrije Basisschool Moerbrugge, viering 125 jaar, 2010 (2014/21)
- Uitnodiging samenkomst oud leerlingen en leerkrachten van St.-Leo-college Oostkamp 7.2.2015 (2015/26)
- Diploma Gemeentelijke Lagere School Waerdamme, 1924 (2016/23)
- Onderwijs te Oostkamp
- Schoolresultaten St.-Leocollege Brugge – Oostkamp 1966 – 67; 1967 – 68; 1968 – 69; 1969 – 70; 1970 – 71 (2020/18)
- schoolrapport 3de middelbaar Zusters Maricolen 1943 ‘2021/19)
- documentatiemap ‘Onderwijs’ (2021/34)

 

 

 

2f. RVT

 

2g. Polders, Waterschappen en Gemene Weiden
- Aan de ‘Oostcampsche Amborgers van het Veld’, H.J. Claeys, 1895
- Aanvraag wegens “t bestuur van ’t Beverhouts Veld, Ch. Beaucourt, 1830
- Handschrift i.v.m. het Beverhoutsveld, 1888

 

- Gekende poelen en vennen gelegen binnen het lage gebied van de Polder van Sint-Trudoledeken door Willy De Craemer (2012/1)
- Het meersengebied te zuiden van Brugge door Willy De Craemer (2012/1)
- Het verhaal van de keersluis door Willy De Craemer (2012/1)

 

- Natuur- en landbouwwandltocht door het bos- en meersengebied ten noorden tot noordwesten van de gemeente Oostkamp, Willy Decraemer, 1975
- ‘Polders en wateringen’: archaïsche instelling of toekomstgerichte besturen? In Kleine Landeigendom augustus 1990 (2012/10)

 

- Documentatiemap ‘ Moerbrugge en het Beverhoutsveld’ (2013/10)
- Documentatiemap Beverhoutsveld (2013/25)
- Nieuwe statuten of reglement voor het beheer van het Beverhoutsveld, Brugge, 1861
- Beverhoutsveld, partage amiable, rapport de mr. Le commissaire de l’arrondissement de Bruges – Ostende, 1897.
- Beverhoutsveld, verdeeling in der minne, verslag van den Mr. Arrondissements-Commisaris van Brugge – Oostende, 1897
- Watering van St-Trudo-Ledeken, reglement van bestuur, 1936 (2009/10)
- Polder Sint-Trudoledeken, Willy De Craemer (2008/7)
- documentatiemap ‘Het bekken van de Brugse Polder’
- ‘Het Beverhoutsveld’ door Andre Strubbe
- Beverhoutsveld: wettelijke verordeningen e.a. (2021/43)

 

 

 

- Inventaris Archief Van den Bogaerde – Gemene weide De Laere (2003/6):

 

-        ‘’Procès-verbal d’acquisition de 28 ares 369 centiares de bois en deux parties situées à oostcamp, pour monsieur van den bogaerde, merlebeke à Bruges, du 24 floréal, 11 année.’’

 

-        Afschrift. ‘’Tijtel van eijgendom van 12 roeden 68 ellen en 1/10 nederlandsche maete grond gelegen te Oostcamp in profijte van jonker Willem Van den Bogaerde de Merlebeke grondeigenaer te Brugge door Jonker Balthazar Van den Bogaerde, burgemeester te oostcamp. Gepasseerd voor M. Chls. Beaucourt notaris tot Oostcamp den 2 januarij 1824.’’

 

-        ‘’Copie vanden tijtel conserveerende de weede de laere binnen de prochie van oostcamp, danof het origineel berust onder Jor Philippe charles de schietere heere van den ambacht vanden houtschen’’

 

-        ‘’reglement van de gemeene weede de laere (inclusief verhuur van de “visscherie”).

 

-        Kaart + nieuwe legger van weide genaamd de laere, 9 december 1787.

 

-        Verwisseling van land tussen Jonker Willem Van den Bogaerde en Joseph Lannoo, 27 december 1823.

 

-        “Doit Mr. Guillaume Van den Bogaerde au notaire Beaucourt, achat de terre de M. Plasschaert, 20 juli 1812 ‘’. 

 

-        Regeling : ‘’over de weesen van pieter van ooteghem bij martine Sercu, 22 januari 1777 (den walschen)’’.

 

-        Schuldvordering: Lodewijck Bueckens, herbergier van den daele, is nog geld schuldig van de verkoop van bomen op de laere, 11 januari 1758.

 

-        Pachtbrief van Pieter Ketels, 1781.

 

-        “Procès-verbal d’adjudiction définitive au profit de Mons. Guillaume Van den Bogaerde de Merlebeke,  propriétaire à Bruges ; de 204 ares 38 centiares ou 4.1.86 vergers de terres situés à Oostcamp, endroit dit Laere ; provenant de mons. J.M. Plasschaert de Soignies dep. de Gemappes ; passé devant Mr. Beaucourt notaire imperaire à Oostcamp, le 11 juillet 1812 ‘’.

 

-        Document betreffende de aanleg van een nieuwe dreef naast de wal van het kasteelgoed, uitkomende op de steenweg naar Kortrijk.

 

-        Beslissing van de “amborgers” om bomen te laten verkopen, 6 maart 1757.

 

-         Bundel met uitbetalingen die gedaan zijn door Guillaume Van den Bogaerde aan personen die diensten of werken hebben gedaan binnen De Laere, 1788 (bevat veel persoonsnamen van plaatselijke arbeiders).

 

-        Bundel met betalingen gedaan door Van den Bogaerde de Merlebeke, Vanheurne de Schiervelde, Via Plasschaert en Jan Lippens, vier geassocieerden in de verdeelde laere te Oostkamp, ….. , 1788 (bevat veel persoonsnamen van plaatselijke arbeiders).

 

-        Overeenkomst van cheynspacht tussen Marie-Anne Schapelijncq (wed. Bernaert Lampreel) en Augustinus Polvliet over een perceel gelegen aan de Laere, 21 mei 1774.

 

-        Verkoop van grond door Marie-Anne Schapelijncq aan Guillaume Van den Bogaerde welke grond in cheynspacht was gegeven aan Polvliet, later aan Guillielmus Hympens, 7 januari 1784.

 

-        Verdeling van een partij bos gelegen te Oostkamp tussen Willem Van den Bogaerde de Merlebeke – de pastorie en disch van Oostkamp,
26 februari 1824.

 

-        Een hofstede te Bredene gemeen met Stockhove de Buytswalle en van twee stukken land in Oostkamp (Larestraat).

 

-        Verkoop tussen Franciscus Bareel (Brugge) en Guillelmus Van den Bogaerde (Brugge) van een stuk bos, 27 prairial jaar 6.

 

-         Nr.64  Verkoop van een hofstede gelegen te Oostkamp voor de schepenen der heerlijkheid Rooden aan Guillaume Van den Bogaerde de Merlebeke te Brugge, 14 juli 1781 (bevat verslag van een openbare verkoop).

 

-        Regeling van betaling tussen notaris Beaucourt en Guillaume Van den Bogaerde.

 

-        2 Betalingen van “nationaal goed” gelegen te Oostkamp, gekocht door Guillaume Van den Bogaerde, rentenier te Brugge.

 

-        Cheynsbrief van Guillaume Himpe van Jor Jan Aybert Stockhove de Buytswalle ingegaan 1 mei 1775.

 

-        “Resumptie van betaelinge gedaen door Jor Van den Bogaerde de Merlebeke voor arbeijt van delven, buretten, etc. op de laere in oostcamp eertijds gemeene weede ende nu bij separatie verdeelt onder de acht naerschreven aenpaelende proprietarissen die in de constructie van eene nieuwe dreve, buyzen, delven separaet gragten, besoigne lantmeters ende andere soo volgt, (1788)”.

 

-        Verkoop van een stuk land (eertijds deel van de gemene weide de laere) door vrouw Damerin de Merlebeke, weduwe van Valentijn Stappens d’Harnes aan Guillaume Van den Bogaerde, heer van Merlebeke. 15 februari 1789.

 

-        Verkoop van een stuk land (eertijds deel van de gemene weide de Laere) door Joannes Baptist Lippens en Brigitta Beuselijnck aan Guillaume Van den Bogaerde 7 juni 1788.

 

-        1806: 5 betalingen van “nationaal goed”, gelegen te Oostkamp, gekocht door Guillaume Van den Bogaerde, rentenier te Brugge.

 

-        Schets hofplaats van Taveirne (Tafeirne).

 

-        Betalingsbewijs van L. Missiaen aan Van den Bogaerde.

 

-        Verkoop van land door Joos, Pieter, Joanne Tack aan Van den Bogaerde (“gelegen omtrent het speelgoet”) 10 februari 1781.

 

-        Nr.56: Verkoop van 3 stukken land door Petrus Lodewijck Buckens aan Guillaume Van den Bogaerde  23 juni 1778.

 

-        Afpaling van land in de gemene weide de laere ( De Haze, Van den Bogaerde, Van Stockhove de Buytswalle, Via De Stappens d’Harnes, Holvoet).

 

-        4 Aankoopbewijzen van “nationaal goed” gekocht door Guillaume Van den Bogaerde te Brugge , gelegen te Oostkamp  4 prairial an 8.

 

-        Nr. 62: verkoop van land door Joseph Tack aan Guillaume Van den Bogaerde  20 februari 1781.

 

-        Nr.56: verkoop van 3 stukken land en bos door Joannes Van Hecke aan Jacques de deckere   24 mei 1715.

 

-        Nr. 59: verkoop van een hofstede door Joannes Franciscus Beirlant aan Guillaume Van den Bogaerde heer van Merlebeke   24 juli 1780.

 

-        Verkoop van een stuk land door Pieter Lodewijck Buckens aan Guillaume Van den Bogaerde, gelegen te Oostkamp  19 september 1775.

 

-        Verkoop van een stuk land gelegen te Oostkamp door de erfgenamen van Francois Tack aan Guillaume Van den Bogaerde te Brugge   25 januari 1791.

 

-        Verkoop van een hofstede met 2 stukken land te Oostkamp door Pieter Van Ooteghem aan Guillaume Van den Bogaerde (inclusief koopcontract en bewijs van eerste betaling)   4 februari 1777.

 

-        Erfenis van een hofstede (“Kneeckenbosch” genaamd) van Joseph Van Gaver aan Joannes Franciscus Beirlant      17 oktober 1769.

 

-        Verkoop van een stuk land gelegen te Oostkamp door Joanna Marie Vlietynck, weduwe van Joseph Tack, te Oostkamp aan Willem Van den Bogaerde, grondeigenaar te Brugge    29 november 1823.

 

-        Afschrift van een verwisseling van land gelegen te Oostkamp tussen Willem Van den Bogaerde en Joseph Lannoo & Francisca Ballegeer   3 januari 1824.

 

-        Proces-verbaal van een aankoop van “nationaal goed” gelegen te Oostkamp door Van den Bogaerde te Brugge op 29 frimaire an 9 (later verkocht aan Pieter Zaman, molenaar te Oostkamp).

 

-        Proces-verbaal van een aankoop van “nationaal goed” gelegen te Oostkamp door Van den Bogaerde te Brugge op 21 floreal an 11.

 

-        Proces-verbaal van een aankoop van “nationaal goed”, gelegen te Oostkamp, door Baltazar Van den Bogaerde (zoon van Guillaume), rentenier te Oostkamp  24 nivose an 9.

 

-        4 losse stukken.

 

 

 

 

 

2h. Adviesraden
- Jeugdverbond Oostkamp, 1963
- brochure jeugdraad Oostkamp, 1969 (2011/12)
- Oostkampse Jeugdkrant, 1981 (2013/1)
- map Sportraad (2014/20)
- statuten Oostkampse Culturele Raad 1972 (2017/5)
- puntenstelsel subsidiëring cultureel werk 1973 (2017/5)
- Jeugdgids Oostkamp 2000
- Erfgoedraad, Fietszoektocht 8020, 25 – 50 km, zomer 2020 (2021/2)
- Erfgoedraad, Fietszoektocht 8020, 7 – 25 km., zomer 2021
- documentatiemap ‘Jeugdraad’ (2021/35)
- Sportcomité Waardamme s.d. (2021/36)
- Erfgoedraad, Archeologisch onderzoek in Oostkamp, de Rodenbachsite, 2020
- documentatiemap ‘Cultuurraad’ (2021/33)

 

       2i. Notariaat
         - Zie ook ‘Verzameling affiches van openbare verkopingen en  
         verpachtingen’, schenking notaris Henri Claeys (2007)
         - Toewijzing zaailand en gras te Oostcamp tussen de vaart Gent – Brugge
         en de Legeweg (met plan), 24.08.1912 (affiche)
         - Openbare verkoop van een woonhuis te Oostcamp, 12.03.1906 (affiche)
         - Openbare verkoop van een woonhuis te Oostcamp (Meulestee),
         18.11.1909 (affiche)
         - Pak met 80 postkaarten (gele briefkaarten) gericht aan notaris H. Claeys
         - Pak met 22 kaartbrieven gericht aan notaris H. Claeys
         - Verkoopakte van een hofstedeken op  de wijk Hertsberge door Johannes
         De Souter aan Fransciscus Desmet, 1817
         - Verkoopakte van een hofstede en oliewindmolen te Tielt door Jacobus,
         Johannes en Marie-Theresia Mestdagh aan Charles Beaucourt, 1827
         - Openbare verkoop van weiland te Moerbrugge, 1977 (2013/3)
         - Openbare verkoop van 2 hofsteden en land te Moerbrugge, 1980, met
         verkavelingsplan (2013/4)
         - Openbare verkoop van het café ‘De Rivier’, 1963, (2013/11)
         - Openbare verkoop van bouw-, zaai- en weiland te Moerbrugge (met
           plan), november 1927 (2015/10)
         - Verkoop door Camiel Strubbe (St.-Michiels) aan Gustaaf Vermeulen
            van een tweewoonst te Oostcamp 1919 (2015/9)
         - Erfenisse van een partij land ten profijte van Emanuel D’Hollander
           (Oostcamp), 28 germinal jaar 11 (2015/9)
         - Afchrift koopkontrakt, verkoop door Monica VandeKerckhove (wed.
           Joseph Van Poucke) en Philippus Van Poucke (Zuienkerke) ten profijte
           van Charles Beaucourt, 11 augustus 1827 (2015/9)
         - Verkoop door kerkbestuur van Oostkamp aan Pieter Scholier van grond
           op Stuivers, 1889 (2015/9)
         - Huurcontract tussen Gustaaf Vermeulen en Leonie Strubbe te
           St.-Michiels, 1894 (2015/9)
         - Verwisseling van grond tussen Desire Verbeke en Leon Bultinck,
           Oostcamp Stuivers, 1916 (2015/9)
         - Uittreksel Openbare veiling op 6 november 1876 aankoop door August
           Van de Kerckhove, Amelie Vande Kerckhove en Theofiel Vande Kerckhove
           van een woonhuis en erf op het Zwartegat Oostcamp, (2015/9)

 

 

 

      2j. Politie
          - Algemeen reglement van Politie, Gemeente Oostcamp, 1930

 

2k. Brandweer
- aanwezigheidstabel (2010/18)
- uitrusting voertuigen (2010/18)
- Grondreglement van de gemeenschappelijke vrijwilligersbrandweer,
  1935. (2010/18)
- aandenken 19.. – 19..  (2010/18)
- flyer ’30.000ste Last Post’ 9 juli 2015
- tegeltje 1989 ’50 jaar Brandweer Oostkamp’ (2016/23)
- brochure ’40 jaar Vrijwillige Brandweer Oostkamp’ 1939 – 1979 (2021/45)
- gelegenheidsafstempeling ’40 jaar Vrijwillige Brandweer Oostkamp’ 1979; 3 stukken (2021/45)

 

 

 

2l. Rode Kruis

 

- map activiteiten

 

 

 

3.Verenigingen

 

 

 

Documentatiemap ’Verenigingsleven’ met o.a. cultuur, sport,… (2013/10)

 

Documentatiemap ‘ Oostkamp, algemeen’ 1 &2’ zeer divers (2013/10)

 

3a. Sportverenigingen

 

1.   Balsporten

 

2.   Atletiek
- FLAC Oostkamp
  - brochure 10 jaar FLAC Oostkamp 2016
- brevet 12de oogstkampioenschappen 2 augustus 1986 (2019/18)

 

3.   Cafésporten

 

4.   Andere

 

-      Kon. Kath. Turnkring Vlug en Vroom
-‘Nuttige adressen’ kringen West-Vlaanderen
-uitslag gouwfeest 1964
-uitnodiging Turngouwfeest 1964
-brief i.v.m. geschiedenis Vlug en Vroom 1964
-programmaboekje 20ste gouwfeest Vlug en Vroom 1948
-programmaboekje 26ste gouwfeest 1954 (2013/10)
-turngala 1964
-samenzijn 1964

 

-      Godelievestappers Ruddervoorde
- verschillende brevetten

 

-      Volley Venus Oostkamp
-krantje

 

-      Handboogschutters Steenbrugge
-nieuwjaarswens 1873

 

-      Basketball Oostkamp
-sponsorboekje 2004 – 2005

 

-      Duivenmaatschappij De Eendracht
-foto in kader: “Hulde van De Eendracht Oostcamp aan den kampioen voor ’t jaar 1923”, 50 x 60 cm. (2011/24)

 

-      Draverssport
-voorpagina van “Draverssport” met aankondiging van overlijden van Germain D’Hoore (stichter – uitbater De Piste Oostkamp), 1969; rode map

 

-      Schuttersgilde St.-Sebastiaen Oostcamp (2013/10)
- deelnemerslijst recreatiefeesten 1786
- voorwaarden Hammekensfeest 1851
- register heroprichting 8 mei 1849
- inschrijvingslijst ‘groote schietingen’ 3 en 4 september 1865 (2013/10)

 

-      Tennisclub Orscamp
- jaarboek 2007

 

-      Vinkenmaatschappij De Roodbortjes
- uitnodiging 80 jaar vinkenmaatschappij

 

-      ’t Parapluutje (peurvereniging)
- Vlaams kampioenschap peuren 2016

 

 

 

3b. Cultuurverenigingen
Davidsfonds Oostkamp
- losse aankondigingen van activiteiten
- zoekwedstrijd (2011/12)
- muziekfestival (2011/12)
NCMV – CMBV
- tijdschrift 1977
- 10 jaar CMBV: 1971
- CMBV maandblad Oostkamp 1980 – 1981
Muziekgenootschap Oostcamp – De Eendracht
- inwendig reglement 1896 (2007/1)
- tekst van een grafrede uitgesproken door een lid van de muziekmaatschappij van Oostcamp t.g.v. het overlijden van ridder de Bie de Westvoorde, s.d. (2007/1)
-zomerconcert 1871 (2007/1)
- liste nominative des membres effectifs et exécutantes du corps de musique a Oostcamp (2007/1)
- vraag tot betalen auteursrechten (2007/1)
- inschrijvingslijst tot het bekomen van een ‘plancher’ in de grote zaal van het gemeentehuis voor De Eendracht (2007/1)
- liedteksten, 4p., J. de Busschere, s.d. (2007/1)
- affiche: Liefdadigheidsavond t.v.v. de armen van Oostcamp, 1895 (2007/1)
- uitnodiging Sint-Ceciliafeest 1913 (2007/1)
- uitnodiging Sint-Ceciliafeest 1911 (2007/1)
- uitnodiging buitengewoon concert 1907 + programma (2007/1)
- rekeningen 1884 (2007/1)
- brochure muziekfestival 100 jaar De Eendracht 1948 (2013/10)
- brochure 150 jaar De Eendracht (2013/10)
- documentatiemap K.F. De Eendracht  (2013/10)
- steunlijst Eendracht???
- jaarrekeningen 1843 – 1879
- rekening festival 27 augustus 1865
- rekening liefdadigheidsconcert 6 april 1869
- Oproep om een muziekmaatschappij te stichten 1844
- Erediploma voor deelname festivan te Brugge 1887
- programma van festival te Oostkamp n.a.v. 50 jarig bestaan 2 juli 1893
- blauwe kaft met uitnodigingen, briefwisseling, organisatie festivals, …
- affiche 1894 ‘Feest ten voordele van de Armen’ (2021/9)
- uitnodiging festival 27.08.1865 (2021/9)
- uitnodiging festival 20.06.1883 (2021/9)

 

Jubilate
- affiche (2011/12)
- correspondentie (2011/12)
- documentatiemap ‘Koor Jubilate’ met o.a. singel n.a.v. 5 jarig bestaan (2013/10)
- uitnodiging n.a.v. Gouden jubileum (50 jaar)
- briefwisseling festival Brugge 26.08.1866 (2021/46)
- diverse stukken omtrent interne werking De Eendracht (2021/46)

 

Rookersclub
- affiche ‘Avondfeest ten voordele van de armen der gemeente’ 1880 (2007/1)
- affiche ‘Avondfeest ten voordele van de armen der gemeente’ 1881
(2 ex.) (2007/1)
-partituur + tekst  ‘Hulde aan H. Claeys voorzitter’ (2007/1)

 

Harmonie Vrij en Blij
- krantenartikel 26.11.2009
- programma St.-Ceciliafeest 1959 (2013/10)
- wervingsfolder februari 2014

 

Vrienden van het ‘Van Eynde’ orgel
- concertreeks 2004
- concertreeks 2008
- concertreeks 2009

 

- concertreeks 2017
- artikel + ets n.a.v. 10jarig bestaan

 

Kunstkring Lamme Goedzak
- 1974 – 1979: reeks tekeningen (10) van Hurtecant Roland en
Van Doesselaere Eric n.a.v. 5jarig bestaan (nr. 5 ontbreekt)
- correspondentie

 

Hertsberge Leeft
- tijdschrift 2de jaargang nr. 1 sept. 2002
- tijdschrift 4de jaargang nr. 1 sept. 2004
- tijdschrift 5de jaargang nr. 2 maart 2006
- tijdschrift 7de jaargang nr. 2 maart 2008

 

Heemkundige Kring Ruddervoorde
- brochure ‘Kijken naar metaal’, OMD 2001

 

Heemkundige Kring Hertsberge
- DVD: bekende Hertsbergenaren, intervieuws, video’s, 2013 (multimedia)

 

Reizigerskring Oostcamp 1889 – 1950 (2013/10)
- 3 verslagboeken met o.a. stichtingsakte
- diverse toespraken naar aanleiding van 40 – 50 – 60 jarig bestaan
- menu’s ter gelegenheid van feestmaaltijden

 

Oostkamp Heemkundige Kring (2013/10)
- boek met kroniek van 1943 – 1959

 

Kind en Gezin
- map werking Moeder en Kindzorg (2013/21)

 

Landelijke Gilde
- toneelboekje ‘Hooger Op’ door Emiel Serroen , muziek Albert Lietaert, 1927; opgevoerd door Landelijke Gilde (2014/16)
- uitnodiging Landelijke Gilde Ruddervoorde 100-jarig jubileum
Toneelkring ‘Een scheute gezonde leute’
- flyer voorstelling ‘De Mirakelmakers’ 1992

 

Eurocomité Oostkamp
- reisverslag meerdaagse uitstappen 2009; 2010;2011;2012 (2021/16)

 

Vrijzinnige Gemeenschap Oostkamp
- uitnodigingen 2018, 2019 (2021/43)

 

KWB
- affiche ‘Oostkamp naar Lourdes’ 1968; KWB – KAV Oostkamp (2021/44)

 

3c. Jeugdverenigingen

 

Roodkapjes
- correspondentie (2011/12)
- tijdschriften (2011/12)
- aanbevelingen (2011/12)

 

K.S.A.
- brochure 80 jaar K.S.A. 2008
- tijdschrift 1960 – 1961 – 1964 – 1968 (2010/18)

 

- lidboekje KSA – Jong Vlaanderen van Lescouhier Alfons (2015/29)
- brochure 90 jaar K.S.A. 14-16 september 2018

 

Studentenclub ‘Moeder Laetitia’
- feestgids 1955

 

Studentenclub ‘Pro Deo’
- bundel activiteiten, ledenblad, verslagen, … (2021/8)

 

FOS
- brochure feestweekend 2011
- brochure feestweekend 2016

 

VKSJ
- Herinnering aan lidmaatschap VKSJ 1931 – 1932 (2015/31)

 

 

 

3d. Natuurverenigingen

 

- Beheersplan Assebroekse Meersen 2014 – Wim Slabbaert + 4 kaarten + tekstbijlage + kaartbijlage (2015/36)
- Milieugroep ‘De Averulle’ (titelblad)
Natuurpunt & De Spille
- Reservaat in de kijker: Gevaerts-Noord 2004
- Zuidleie 2004 – 2005
- BPA Rodenbach 2005
- inrichting bunkers voor vleermuizen langs kanaal Gent – Brugge 2005
- Leiemeersen 2005
- domein Zorgvliet 2005
- De Wulgebroeken 2013
- de Merlebeek 2012
- Monumenten langs het kanaal 2014
Vereniging voor Leef en Teeltwijze VELT
- De Levende Aarde – Hertsberge 2005

 

3e. Politieke verenigingen

 

C.V.P.

 

- mededelingen Oostkamp
- lokaal infoblad

 

Vlaams Blok – Vlaams Belang
- lokaal infoblad

 

VLD – Open VLD
- lokaal infoblad

 

Groen
- lokaal infoblad

 

SPa
- lokaal infoblad

 

Spirit – Vlaams Progressieven
- lokaal infoblad
Actief
- lokaal infoblad
VU - NVA
- lokaal infoblad
CVP – CD&V
- lokaal infoblad

 

Map (Ward Demuyt)
- CM Oostkamp
- KWB
- diverse krantenknipsels
- affiches
- Ziekenzorg

 

Verkiezingsdrukwerk doos 1
- 15.10.1899 (2007/1)
- 27.05.1900 (2007/1)
- 15.05.1902 (2007/1)
- 20.10.1907 (2007/1)
- 1910 – 1912 (2007/1)
- 1976 – 1988 – 1994 – 2000 (schenking Jan Breyne)
Verkiezingsdrukwerk doos 2
- schenking Noël Geirnaert, ongeordend (2011/27)
- schenking Elie De Jonghe (2011/26)
Verkiezingsdrukwerk doos 3
- 2000 – 2006 - 2012
Verkiezingsdrukwerk doos 4
1976 – 1982 – 1994 (schenking Jan Breyne)

 

Verkiezingsdrukwerk doos 5 (2013/10)

 

1952 - 1958 – 1964 – 1970 – 1976 – 1982 – 1988 – 1991 – 1994
Verkiezingsdrukwerk 2012 - 2018

 

3f. Oud-strijdersverenigingen
- map NSB Oostkamp (foto’s, verslagen, toespraken,…) (2020/6)

 

3g. Religieuze verenigingen

 

H. Hartbond
- afgestorven leden ‘Heilig Hert van Jesus’ 1920 – 1921 (2007/2)
- afgestorven leden ‘Heilig Hart van Jezus’ 1964 – 1965 (2016/11)
- toegangskaart jaarfeest H. Hartbond 17 januari 1937 (2014/4)
- herdenkingskaartje H.Hartbond
Katholieke vereeniging van Oostcamp
- uitnodiging avondfeest 1910 (2007/1)
- uitnodiging avondfeest 1911 (2007/1)
- intekenlijst voor een nieuwe vaandel (2007/1)

 

Katholieken Bond & Jonge Wacht Oostcamp
- inhuldiging nieuwe feestzaal 1913 (2007/1)
- affiche inhuldiging nieuwe feestzaal (2007/1)
Zusters Maricolen
- brochure n.a.v. het vertrek uit Oostkamp (2009/28)

 

Confrerie van de H. Barbara
- lijst van de overleden leden 1955 – 1956 (2016/12)
Broederschap van Bermertigheidt
- Broederschap van Bermertigheidt, ingestelt in de parochiale kercke van  S. Pieters Banden in de prochie van Oostcamp
, Brugge, 1711(2013/22)

 

3h. Seniorenverenigingen

 

Club van de Rustenden uit de Middengroepen CRM
- lidkaart CRM 1984
- nieuwsbrief 1984

 

Vlaams Actieve Senioren (VL@S)

 

- nieuwbrief november 2011 – februari 2020 (2021/15)

 

4.Personen

 

- documentatielijst ‘ Mensen van bij ons’ (2013/10)

 

- briefwisseling en rekeningen i.v.m. overlijden Alida Dezutter, echtgenote Cyriel Vande Caveye, 17.01.1944 (2015/5)

 

- Proces Verbaal wegens stropen door Achiel Lootens, 1948 (2015/28)
- documentatiemap 100jarigen (2015/43)
- familie Atkinson: infomap
- 116 naamkaartjes van Oostkampse families n.a.v. de begrafenis van Louis Naeyaert 1923 (2018/6)
- oorkonde ‘Kroonorde verleend aan Willy Geerinck’, 2003 (2018/9)
- ‘brevet van Sluiswachter’ verleend aan Willy Geerinck, 1988 (2018/9)

 

4a. Publieke personen

 

1.   Politiek

 

-      Lijkrede op het graf van Petrus Van de Weghe, gemeentesecretaris, 1882

 

-      Krantenartikel Idesbald Janssens de Bisthoven, 1998

 

-      Bundel over Familie Fiers (Hertsberge)

 

-      Documentatiemap ‘Jozef D’Hoore’ (2013/10)

 

-      Documentatiemap ‘Ward Demuyt’ (2013/10)

 

-      Kadertje met detail uit ommeloper met vermelding Valkaart, geschenk ter gelegenheid van de aanstelling van Ward Demuyt als burgemeester (2014/14)

 

-      Uitvaartboekje Eric Eeckman 1937 – 2010

 

-      Lijkrede op het graf van Yvo Naessens (2015/3)

 

-      Map ‘Georges Claeys’: benoeming, bezoeken, hulde, affiche, menukaart, tafelschikking, lofredes door scholen, wijken, straten, …. 1947

 

-      Camiel Mostaert

 

-      Documentatiedoos Burgemeester D’Hoore: filmpje inhuldiging D’Hoore + Sprookjesstoet; 20 postkaarten, foto’s verenigingen – jubilea – Siemens; toespraken; “oorkonden, teksten, liedjes” n.a.v. intrede D’Hoore (2018/15)

 

-      Lijkrede door G. Clybouw op het graf van Edouard Verrewaere 1 april 1937 (2019/7)

 

-      “Dienstbaarheid voor U”, single n.a.v. verkiezingen senaat door Ward Demuyt  en Radio Verona Team (2021/3)

 

2.   Religieus

 

-      Herinnering aan het priesterambt van E.H. William Vandenberghe

 

-      Aanstelling van E.H. Jeroom D’hont 1967

 

-      Welkom aan E.H. Hugo Decroos 1985

 

-      Aanstelling E.H. Vergracht 1949

 

-      Lijkrede bij het begraven van een (onbekende) priester (handschrift)

 

-      E.H. Kamiel Vankemmel

 

-      E.H. Dambre (foto) (2013/8)

 

-      E.H. Henri Delarue, met documentatiemap ‘Zwaluwnest’ (2013/10)

 

-      Afbeelding pater Hugo Roets (2014/11)

 

-      Aandenken Hoogfeest Kristus-Koning 1949

 

-      Aandenken feest van het Heilig Hart 1932

 

-      Aandenken Maria jaar 1953 – 1954

 

-      Aandenken gestorven leden Wit-Gele Kruis 1952 – 1953

 

-      Aandenken gestorven leden Wit-Gele Kruis 1944 – 1945

 

-      Aandenken Heilige Missie december 1945

 

-      Aandenken priesterambt William Vandenberghe 1963 – 1967

 

-      Aandenken professie Zuster Marie-Stefaan (Marie Keirsebilck) 18 april 1960

 

-      Aandenken 3de afreis Pater M. Wille 1 december 1963

 

-      Aandenken Heilige Priesterwijding Pater Ivo van Oostcamp (Achiel Mahieu) 28 maart 1921

 

-      Aandenken afreis pater Marcel Wille naar China 1939

 

-      Aandenken gouden priesterjubileum E.H. Edmond De Wispelaere 1922-1947

 

-      Aandenken H. Priesterwijding Andre Modde 4 december 1950

 

-      Gouden jubelfeest 1879 – 1929 dom Floribertus De Pauw, prior abdij van Steenbrugge (2015/9)

 

-      Feestliedeken gezongen op den zilveren jubilé van E.H. Dambre, 15 september 1908 (2016/9)

 

-      Roepingsdag 14 juli 1963, Alle hier geboren of wonende religieuzen (Oostkamp) (2016/23)

 

 

 

3.   Cultureel

 

-      Bundel over familie Fiers – Debruyne, Hertsberge (gemeentesecretaris Hertsberge – burgemeester Hertsberge – bakker – inrichting bakkerij – briefhoofden van rekeningen Oostkampse bedrijven – Wat met het Beverhoutsveld? – Wervingsfolder oprichting oorlogsgedenkteken 1940-1945 Kapellestraat - …)

 

-      Familie Van Caillie

 

-      Prof. Adolf Devlieghere (krantenartikel 1975)

 

-      Richard Vanhove – feest t.g.v. 100ste verjaardag (1981)

 

-      Gustaaf Vanhove, huldebetoon t.g.v. 100ste verjaardag 19 maart 1966 (2013/5)

 

-      tentoonstelling, toespraak, schilderij op hout, …

 

-      ‘Adel in de streek’, krantenartikels Het Volk 1998, van Pottelberghe de la Potterie (St.-Joris), van Tieghem de ten Berghe (Varsenare), Keigniaert de Gheluveldt (Zonnebeke), d’Ursel (Oostkamp), van Outryve d’Ydewalle (Brugge), de Schietere de Loppem (Loppem), Pecsteen (Brugge), Janssens de Bisthoven (Waardamme) (2017/21)

 

-      Leo Vandekerckhove, overzicht van de tentoonstelling ‘Olieverfschilderijen Oostkamp vóór de tweede wereldoorlog van wijlen Leo Vandekerckhove (1894 – 1986), augustus 2002

 

-      Map radiozendamateur ON4OO Pierre De Zutter (2020/4)

 

 

 

4.   Sportief

 

-      Krantenartikel Jules Huvaere – 1945

 

-      Krantenartikel overlijden Léon Vandaele, wielrenner, 2000

 

1.   4b. Familiekunde
- Collectie bidprentjes
- Collectie rouwbrieven (doos 1000)
- Map rouwbrieven, bidprentjes en enkele grafreden (2013/10)
- Map bidprentjes (2021/46)
- Oostkamp, St.-Pietersbanden, parochieregisters, huwelijken 1631 – 1797, Johan Haerynck, 2013 (2014/2)
 - Oostkamp, St.-Pietersbanden, parochieregisters, dopen, 1631 – 1797, Johan Haerynck, 2014 (2014/6)
- Oostkamp, St.-Pietersbanden, parochieregisters, overlijdens, 1631 – 1797, Johan Haerynck, 2014 (2014/26)
- Oedelem, index op de dopen, 1616 – 1800, Diana De Langhe, 2007 (2020/14)
- Oedelem, index op de huwelijken, 1616 – 1798, Diane De Langhe, 2007 (2020/14)
- Oedelem, index op de overlijdens, 1628 – 1797, Diane De Langhe, 2007 (2020/14)
- stamboom op linnen van Pieter Luck (2014/5)
- stamboom van het geslacht Van Maldeghem, heemkundige kring Maldegem, 2000 (2016/22)
- personalia familie Vervarcke –Coucke (drukkerij, familie, stamboom, foto’s) (2016/3) OSO3553 – OSO3560
- familie Henneman: 18 foto’s + 7 bidprentjes (2018/5)
- Henri ‘meester’ Watteeuw van de Vakschool te Brugge en zijn tandwielfabriek ‘den Atelier’ te Steenbrugge, ex. 7/30, André Watteeuw, 2018 (2018/33)
- Stamboomfeest Cafmeyer 17 september 1995 te Oostkamp, Maurice Myny (2019/8)
- Familiegeschiedenis D’Hoore – Desmet (2019/11)
- Geschiedenis van 500 jaar Van Hu(y)lenbrouck – Van Heulebrouck,   1520 – 2020, Paul Lanssens, 2020 (2020/9)(zie publicaties)
- Geschiedenis van de families MEIRE in Lapscheure, Oostkamp, Brugge, Paul Lanssens, 2018 (2018/3) (zie publicaties)
-
Notice généalogique et historique de la famille de Bie de Westvoorde, Joos de ter Beerst, B.; de Ghellinck Vaernewyck, 2016 (2016/17) (zie publicaties)
-
Familieboek Debaecke, Uitgave ter gelegenheid van het familiefeest te Oostkamp op 14 oktober 2000 bij de viering van 100 jaar Firma De Baecke. De Baecke T., (zie publicaties)(catalogus bibliotheek Oostkamp)
- FamilieDelafontaine, Delafontaine R.eigen beheer, 2013 (2013/26)
- Van Oostkamp-Ruddervoorde-Waardamme naar Amerika & Canada, Lammerant Y.,1989 (fotokopie) (zie publicaties)
- Geschiedenis van de Lanssens – Lanssens, Lanssen – Lansen en Lamsens, 1460 – 2003, Lanssens P.,Brugge, 2003. (zie publicaties)
- Wezenakten heerlijkheden Oostkamp, Roden Nieuwenhove, Houtschen Nieuwen, Patteeuw J., Tanghe J.,VVF Brugge, 2003. (zie publicaties)
- Moerbrugge 1920-1930, Van Slambrouck J., 1997. (zie publicaties)
- Moerbrugge in de achteruitkijkspiegel, Van Slambrouck J., 1999. (zie publicaties)
- Pastores te Moerbrugge, Van Slambrouck J., 1998. (zie publicaties)
- De erven van Bernardus Verschilde aan den heer Camiel Verschilde, familiegeschiedenis Verschilde, Verschilde M., 2006. (2009/36) (zie publicaties)
- Wettelijke passeringen van de heerlijkheden Oostkamp, Erkegem, Buskensambacht, Nieuwenhove, 2 delen, Vervenne A., Verschilde M., H.K.O., 2008. (zie publicaties)
- Hofstede ’t Klein Kerkegoed’, de bakermat van het geslacht ‘Lootens’, Van Slambrouck J. (zie publicaties)
- Familie Coucke, stamboom
, Coucke I., 2005 (2016/3) (zie publicaties)
- Stamboom Taveirne en de afstammelingen van Jules Taveirne (2020/32) (zie publicaties)
- Geschiedenis van de families Denoo – Deno – de Noo – Denaux 1585-2021, Lanssens P., Brugge 2021 (zie publicaties)

 

 

 

 

 

5.Gebeurtenissen

 

 

 

5a. Oorlogen en conflicten
- documentatiemap ‘Oorlog – Militie – Leveringen en Bezetters’ (2013/10)
- ‘Op Oorlogspad’ fietsroute in en om Oostkamp, HKO, (Wim Deneweth)
- brevet ‘Schiet- en Krijgsoefeningen 1928) (2021/48)
- Mortier Camiel: uittreksel persoonlijk dossier, foto aan machinegeweer

 

1.   Franse overheersing

 

2.   Eerste Wereldoorlog

 

-      Herdenkingskaartje ‘Gesneuvelde soldaten en Gevallen Burgers’ – 9 oktober 1919 (2007/1)

 

-      Map met krantenknipsels (2007/1)

 

-      Oostkamp en de Kommandanturen tijdens WOI’ in WEFIS magazine januari, februari, maart 2014, Georges Smessaert (2014/9)

 

-      Fotoalbum ‘Hulpcomités WOI’ afdrukken van glasnegatieven (2016/28) (2021/25)

 

-      Fotoalbum ‘Hulpcomités WOI’ + collectie bidprentjes (2021/46)

 

-      Duitse verordening i.v.m. zwijnen 15 mei 1918 (2017/4)

 

-      Guldenboek der Vuurkaart, (exemplaar J. Claeys) (2017/21)

 

-      Hertsberge 1914 – 1918 (2018/25)

 

-      ‘In Ruddervoordse Velden’, verhalen uit den Grooten Oorlog, Heemkring Ruddervoorde, 2018 (2019/9)

 

-      ‘Dienaars van God’ brochure n.a.v. de tentoonstelling 25.11 – 3.12.2017 (2021/43)

 

-      Brochure ‘Basiel, Basiel, Maurice en Firmin Coeman’ n.a.v. herdenking wapenstilstand Zedelgem; 11 november 2021; Patrick Arnou (2021/44)

 

-      Vereecke Leon Joseph (†28.09.1918): brevetten van onderscheidingen (5 ex)

 

 

 

3.   Tweede Wereldoorlog

 

-      Brochure ‘Schuilplaats’ – project rond de 3 bunkers op Moerbrugge door opleiding ‘Binnenhuiskunst’ – februari 2003

 

-      Map met krantenknipsels (2007/1)

 

-      Fotoreeks: “50 jaar bevrijding Oostkamp en Moerbrugge 8 – 12 september 1944”, Fotoatelier Horizon Oostkamp, 1994.
71 tentoonstellingsfoto’s + begeleidende tekst (2010/11)

 

-      Diverse foto’s i.v.m. bevrijding Oostkamp en Moerbrugge (2010/11)

 

-      Oorlogsanecdotes en een verslag van ‘De Slag om Moerbrugge’ door Andre Desmet.

 

-      Onthulling gedenkplaat in St.-Pieterskerk Oostkamp, 8 mei 2015

 

-      Dagboek van Lt. Colson 1939 – 1940 + verblijf in Lager (2015/38)

 

-      Mapje oorlogsdocumenten Robert Vincke (2016/4)

 

-      Oproepingsdocumenten i.v.m. Marcel Decrop en Ghislain Dhoore

 

-      Fotoalbum oprichting en herdenking monument ‘Slag om Moerbrugge’ (2018/1)

 

-      Fotoalbum i.v.m. monument ‘Slag om Moerbrugge’ (2018/1)

 

-      Verslag door o.a. de Luchtbescherming (2016/23)over:
- mitrailleur en afweervuur boven Oostkamp 30 januari 1944
- de bomaanval op ‘Schoonhove’ 14 juni 1944
- neergeschoten ballon boven Oostkamp 12 juli 1944
- mitrailleren boven Beernem en droppen tanks boven Oostkamp 10 mei 1944
- verslag van neergestort vliegtuig te Aartrijke 21 mei 1944
- vliegeraanval op autosnelweg te Oostkamp 25 mei 1944
- bomaanval op Stuivenberge, Oostkamp 25 mei 1944
- neergekomen ballon op ‘De Kuipen’ 12 juni 1944
- uitgeworpen voorwerpen boven ‘Stuivers’ Oostkamp 22 april 1944
- bomaanval op Oostkamp 27 april 1944
- bomaanval op Oostkamp 27 april 1944 (uitgebreid verslag)
- dropping van vluchtschriften en ravitailleringszegels boven Oostkamp 19 maart 1944
- aanval op goederentrein te Oostkamp 12 augustus 1944
- aanval op goederentrein te Oostkamp 26 augustus 1944
- neergekomen bezinetanks op Oostkamp 24 juli 1944
- oplijsting van plaatsen en aantallen waar geëvacueerden kunnen verblijven 16 oktober 1944

 

-      Bericht aan Politie en Rijkswacht West-Vlaanderen – Bericht aan de bevolking 1 maart 1945 (2017/6)

 

-      Medaillereeks ‘Canada Remembers’ met Act of Remenbrance (2018/1)

 

-      Doos ‘Bevrijding Oostkamp september 1944’ (2019/16)

 

-      Kader ‘Honnor Patria 1940 soldaat Leon Vanhullebusch’ (2019/19)

 

-      Medailles + diploma’s Emeric Verhelst (2019/28)

 

-      Map bevrijdingsherdenkingen Moerbrugge

 

-      Kwartierlijst Waardamme december 1940

 

5b. Processies

 

5c. Stoeten en optochten
- Krantenknipsels wijkfeesten en folkloristische stoet Maciebergwijk
- Programmaboekje ‘Sprookjesstoet’ Oostkamp naar aanleiding van de inhuldiging van burgemeester D’Hoore  1959 (2013/10)
- affiche ‘Sprookjesstoet’ (2013/15)


 

5d. Feestelijkheden
- Festival ingericht ter gelegenheid van de intrede van graaf d’Ursel als gouverneur van West-Vlaanderen – ingericht door muziekmaatschappij De Eendracht - 8 augustus 1902 (bundel – bevat ook uitnodigingen van andere maatschappijen uit West-Vlaanderen + handgeschreven affiche van festival 90 x 35 cm + gedrukte affiche 180 x 90 cm) (2007/1)
- Festival ingericht ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe gemeentehuis – ingericht door muziekmaatschappij De Eendracht – 19 augustus 1883 (2007/1)
- Festival ter gelegenheid van de inhuldiging van het station en de steenweg van Oostcamp naar Oedelem – 27 augustus 1865 – affiche (in slechte staat) (2007/1)
- Feestmaal t.g.v. de inhuldiging van Pierre Vander Plancke als burgemeester – 30 april 1939 – menukaart (2007/1)
- Spijskaart Vastenavond 23 februari 1909 (2007/1)
- Banket t.g.v. het jubelfeest van Alb. Peers de Nieuwburgh (25 jaar burgemeester) en Emiel Welvaert (33 jaar schepen) – menukaart 21 juni 1931(met handtekening van de aanwezigen) (2007/1)
- Inhuldiging Oud Mannenhuis – menukaart 10 mei 1910 (2007/1)
- Huldiging E.H. Em. Dambre (25 jaar priester) menukaart 22 oktober 1908 (2007/1)
- Feestmaal t.g.v. de inhuldiging van E.H. E. Sabbe als pastor van Oostkamp – menukaart 11 mei 1911(2007/1)
- Bezoek van ‘le Chanoine’ – menukaart met tafelschikking – 18 november 1908 (2007/1)
- Tekstaffiche ‘Oostkamp 100 jaar onafhankelijk 1830 – 1930’ – 10 augustus 1930 – 107 x 72 cm (2001/17)
- Feestmenu ter ere van Graaf d’Ursel 1902 (2012/6)
- Feestmaal ter gelegenheid van de inhuldiging van burgemeester Jozef D’Hoore 1959 (2013/10)
- Programmaboekje van de feestelijkheden ter gelegenheid van de inhuldiging van burgemeester Pierre van der Plancke 1939 (2013/10)
- documentatiemap ‘ Programma’s van feestelijkheden en allerhande berichten’ o.a. 100 jaar onafhankelijkheid, menukaart tienjarig bestaan feestkomitee 1964, opening De Valkaart 1972, S.V. Oostkamp, feestrede bezoek Mgr. De Smedt 1954 (2013/10)
- documentatiemap ‘Feesten en Plechtigheden’ (2013/10)
- affiche ‘Groot bal’ zaal Majestic, cinema, vuurwerk, tombola, n.a.v. kermisdagen oktober 1945

 

- gemeentelijke folder ‘Feestelijkheden naar aanleiding van de Bevrijdingsherdenking ‘Slag om Moerbrugge’ 1999

 

- feestmaal 27 mei 1884 installatie EH Dambre (2017/2)

 

- feestmaal ‘diner cure oostcamp’ (2017/2)

 

- toegangsticket ‘Groote Vlaamsche Kermis’ 12 juli 1936 (2019/10)

 

 

 

 

 

5e. Evenementen

 

1.   Sport

 

-      Tiende Moerbrugse Kermisloop – 2 juli 2010 – brochure

 

-      Elfde Moerbrugse Kermisloop – juli 2011 – brochure

 

-      Veertiende Moerbrugse Kermisloop – 4 juli 2014 – brochure

 

-      Vijftiende Moerbrugse Kermisloop – 3 juli 2015 – brochure

 

-      Zestiende Moerbrugse Kermisloop – 1 juli 2016 – brochure

 

-      Zeventiende Moerbrugse Kermisloop – 30 juni 2017 brochure

 

-      Achttiende Moerbrugse Kermisloop – 29 juni 2018 - brochure

 

-      ITDM Koetsenwedstrijd Kasteel De Herten 13.08.2017

 

-      Grote Prijs Patrick Bruneel – wielerwedstrijd – 29 juli  2010 – brochure

 

-      Grote Prijs Patrick Bruneel – wielerwedstrijd – 2 augustus 2012 - brochure

 

-      Motokoers te Oostkamp (Piste Gruuthuyse) Sportmagazine 20 augustus 1946 (2006/3)

 

-      Provinciaal ruitertornooi 15 september 2013, Landelijke Rijvereniging Oostkamp

 

-      Documentatiemap sport (2015/43)

 

-      Programma Internationale Motorcross Nieuwenhove 7 juni 1981 t.v.v. lokale piloot Dirk Vlaeminck (2021/21)

 

2.   Cultuur

 

-      Zomerzoektocht 2010 Krant van West-Vlaanderen – Oostkamp

 

-      Parkpop Oostkamp 2010 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2011 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2012 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2013 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2014 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2015 - brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2016 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2017 – brochure

 

-      Parkpop Oostkamp 2018 - brochure

 

-      Open Monumentendag 2005 – brochure Hout in de St.-Blasiuskerk Waardamme

 

-      Kermisfolder Moerbrugge 2012

 

-      KasteelparkKunstroute 2013 – brochure

 

-      Artistiek 2030, Kunstroute 2017

 

-      Vuurparade 7 september 2013

 

-      Kermisfolder Oostkamp 1978

 

-      Kermisfolder Oostkamp 2016

 

-      Documentatiemap ‘Gouden Merels + kampioenviering’ (2015/43)

 

-      ‘De verwoesting van Jeruzalem’ wagenspel door Rhetorica van Oostcamp te Erkegem voor de heren de Carnin en Caloen, 1789 (2017/7)

 

-      Kermisfolder Waardamme september 2020 (2021/1)

 

-      Erfgoedgeocache, herinneringskaartje als aandenken, zomer 2020 (2021/5)

 

 

 

3.   Jeugd

 

4.   Economie

 

-      ‘Mooj –Magazine’, Lifestyle en mode in Oostkamp, 2010

 

-      Briefhoofd ‘Adrien Delacenserie’ , Boek- en Steendrukkerij, Boekbinderij, Papierhandel, Magazijn van Ellegoederen, 1919 (2009/37)

 

-      Spaarkaart ‘Shopping Oostkamp’ 2004, n.a.v. herinrichting centrum

 

-      Cartonnage NOVA Oostkamp- verzendingsbewijs via spoorweg

 

-      Imprimerie NOVA Oostkamp– verzendingsbewijs via spoorweg

 

-      Aankoopfaktuur door G. Loncke, Stationsstraat Oostkamp, van een ‘electrische wasmachien’ bij Vanhaverbeke te Brugge , 1941

 

-      Abonnement Handelsfoor Hippodroom Gruuthuyse 19-28 oogst 1939 (2013/10)

 

-      Kerstmarkt Oostkamp 2015, 2017

 

-      Braderie Oostkamp 2017

 

-      Folder Eindejaarsactie Oostkamp 2021

 

 

 

5f. Volksgebruiken

 

 

 

6.Publicaties en tijdschriften

 

 

 

6a.Publicaties

 

         1. 1954, Vlammende vleugels over het koekoeksnest. 2004, 2004

 

2.   ANDRIES,J.-O.,Notice sur la bruyère de bulscamp et sur l’itenéraire suivi par Walter de Marvis, éveque de tournais pour y fixer, en 1242, des limites de paroisses.Tournai, 1807 (fotokopie)

 

3.   Archives de la famille d’Ursel  I.Série des cartes et plans (1982)-Tome I 1998

 

4.   BAERT, M., De Kerken van West-Vlaanderen Deel 1, 1979 (2010/11)

 

5.   BAERT, M., De Kerken van West-Vlaanderen Deel 2, 1980 (2010/11)

 

6.   BAERT, M., De Kerken van West-Vlaanderen Deel 3, 1980 (2010/11)

 

7.   BIEBAUW, M., Stalag Ia & De Treinramp van Isenbüttel, 2011

 

8.   BLEYAERT, A., Zonder haat en zonder vrees. Waardamme, 1986 (catalogus bibliotheek Oostkamp)
+ exemplaar met uitleg over gebruikte namen en plaatsen (2017/21)

 

9.   BRUGGE (Stad), Het gulden Vlies, vijf eeuwen Kunst en Geschiedenis, tentoonstellingscatalogus, 1962

 

10.BRUGGE (Stad), ‘Elke dag wijzer, Brugse almanakken van de 16de tot de 19de eeuw’, Openbare Bibliotheek Brugge, 2006. (2010/10)

 

11.CAERELS, M., In de schaduw van de oorlog, Loppem tijdens WOII, Loppem 2011 (2012/3)

 

12.CAMBIEN, K., De groei van een groep 1898 – 1998. Siemens, het Belgische verhaal, Lannoo.

 

13.Catalogus van de omlopers en andere bescheiden van de verzameling Vincent 1999

 

14.Catalogus van de verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge 1996

 

15.Cirkels in het land – Een inventaris van de cirkelvormige structuren in de provincie Oost- en West-Vlaanderen, deel 1 (2011/ 17)

 

16.CLAEYS, G., Oostkamp onder  de oorlog 1914 – 1918, s.d. (2007/2)

 

17.C.M. Oostkamp (map, schenking W. Demuyt)

 

18.COGHE, P., DESMET, S., DEWULF-HEUS, R.L. en PANNIER, R., Volkstelling 1814, Oostkamp, Slype, Schore, Bovekerke, Beerst, Ruddervoorde (deel 17), VVF Brugge, 1981

 

19.Contactforum voor Erfgoedverenigingen, Introductie tot Erfgoedzorg en Archieven. Verslagboek

 

20.COORNAERT, M., ‘ De geschiedenis van de Brugse Leie, deel II’, kopie van Kultureel Jaarboek – bijdragen 10, 1979. (2010/2)

 

21.CUVELIER, P., Klankleer en morfologie van het Oostkamps, onuitgeg. thesis  Katholieke Universiteit Leuven, 1973 (2012/22)

 

22.DE BAECKE, T., Familieboek Debaecke, Uitgave ter gelegenheid van het familiefeest te Oostkamp op 14 oktober 2000 bij de viering van 100 jaar Firma De Baecke. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

 

23.De toekomst van ons verleden. Interprovinciale studiedag over heemkundig onderzoek en geschiedbeoefening in Zeeland en Vlaanderen. 20 november 1999, Provincie West-Vlaanderen.

 

24.DE MAREZ, K., De Verlichte Stad: Oostkamp, film en cinema in Oostkamp, onuitgegeven thesis, 2005. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

 

25.DENEWETH, W., Charles Thomaes. Beknopte biografie. Dagboek en briefwisseling van een frontsoldaat.

 

26.DENEWETH, W., Roger Demuynck: Politiek gevangene in WO II, 2004

 

27.DE JONGHE, M., Het Zuivelmuseum, Blankenberge, 2008 (2011/16)

 

28.DELAFONTAINE, R., Familie Delafontaine, eigen beheer, 2013 (2013/26)

 

29.DEVLIEGHER, L., Landelijk en ambachtelijk leven, Provinciaal Museum Bulskampveld Beernem, Brugge, 1992.

 

30.DEWULF-HEUS, R., Staten van goed van de heerlijkheden Erkegem, Oostkamp en Roden gezeid Nieuwenhove (deel 1 en 2), Heemkundige kring M. Van Coppenolle, Brugge, 1977 – 1984.

 

31.De St.-Martinuskerk te Loppem, werkgroep ‘Kerk van de maand’, 1996. (2009/34)

 

32.DUFOORT, R., Catalogus Assebroek in kaarten, plans en ommelopers (fotokopie), Kring Hervé Stalpaert, s.d.

 

33.EECKEMAN, W., Graf en gedenkschriften in de kerk van Sint-Pietersbanden te Oostkamp, Westvlaams genootschap voor Familie- en Wapenkunde, 1987.

 

34.Een kijk in en op … 30 jaar toneelkring ‘Were Di’ Oostkamp, ca.1984.

 

35.Erfgoed! Knipgoed! suggesties voor juffen en meesters, Brussel, 2003.

 

36.GEMEENTE RUDDERVOORDE,  Algemeen politiereglement, ca. 1937.

 

37.GEVAERT, M., Natuur en historie op en om het Beverhoutsveld, wandeling 14 juli 2000

 

38.GEVAERT, M., Oost – West, Moerbrugge best.

 

39.GINTER, Intergemeentelijke cultuurpartners, Het andere Ginter, eindwerken erfgoedbegeleiders 2004 (met bijdrage over Oostkampse liederenbank) (2005/1)

 

40.Grondstof stof tot nadenken – metaal

 

41.GUILLEMYN, E., De Vrijbuiters: XVIe-eeuwse guerillastrijders, voorposten in de Tachtigjarige Oorlog. De Kasselrij Kortrijk in 1584 – 1593, Historische Monografien nr. 3, Uitgeverij De Cock Aartrijke, 2 delen, 1990. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

 

42.HEEMKUNDE VLAANDEREN, ‘Van Aanwinst tot Zaaltekst’, hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed. (2009/40)

 

43.HUISMANS, P., VAN WONTERGHEM, K., Het Orbituarium van de St.-Trudoabdij te Odegem, te Brugge en te Male, 1149 – 2002, Sint-Kruis, 2002. (2009/24) (catalogus bibliotheek Oostkamp)

 

44.HUYGHEBAERT, R., De glans van de geest, beknopte kroniek van het geslacht Huyghebaert, Antwerpen, 1990.

 

45.HUYS, E., VANDERMAESEN, M., Polders en Wateringen, studiedag Damme 19.05.2000, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel 2001 (2012/5)

 

46.INGHELBRECHT, L., Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije deel 1 en 2, Brugge, 2003.

 

47.Inventaire des archives de l’Etat à Bruges-Section première-Franc de Bruges- Tome I  Chartes 1881 – Tome II Registres 1884

 

48.Inventaris van de verzameling ‘Brugse Vrije’ Sanders, Rijksarchief, 1995

 

49.Inventaris van het archief van de Dienst der verwoeste gewesten (Namur-Rumst) 1995

 

50.Inventaris van het archief van de families de Schietere, van Caloen, de Beaucourt de Noortvelde en aanverwante families (1999)

 

51.JACOBS, M., SCHOEFS, H. en WALTERUS, J., De Muis en de Muze , Internet, geschiedenis en volkscultuur in Vlaanderen en Nederland in de 21ste eeuw. 1. Industriële archeologie, Brussel (VCV), 2002.

 

52.KULTURELE WERKGROEP ZWEVEZELE, Ste-Aldegonde in de volksverering, tentoonstellingsgids, 1975 (2012/13)

 

53.KULTURELE WERKGROEP ZWEVEZELE, Volksaardewerk in Vlaanderen, tentoonstellingsgids, 1974 (2012/14)

 

54.KONING BOUDEWIJSTICHTING, Management van erfgoedprojecten, 2001. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

 

55.KONINKLIJKE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN Oostkamp, ledenlijst, kasverslag, … (kopie, origineel bij André Depuydt)

 

56.LAMME GOEDZAK, Kunstkring, Proosdijwandeling Hertsberge, 1982.

 

57.LAMME GOEDZAK, Kunstkring, 10 pentekeningen (238/270) naar aanleiding van het 5jarig bestaan 1974-1979

 

58.LAMMERANT, Y., Van Oostkamp-Ruddervoorde-Waardamme naar Amerika & Canada, 1989 (fotokopie)

 

59.LANCKRIET, J., De Mamezelschool te Oostkamp, 2012 (2012/20)

 

60.LANSSENS, P., Geschiedenis van de Lanssens – Lanssens, Lanssen – Lansen en Lamsens, 1460 – 2003, Brugge, 2003.

 

61.Leenhof Burg van Brugge

 

62.LIBBRECHT Prof Dr U.J., Een Vlaamse zendeling aan het Chinese Hof, Ferdinand Verbist, (1623 – 1688), Die Keure, Brugge, 1988.

 

63.MAHIEU, P., Persoonlijke schriftjes: rekenoefeningen, godsdienst, brieven 1910 – 1911, beschrijving van de wandelingen, opstellen 1906.(6 delen)

 

64.MINISTERIE van de VLAAMSE GEMEENSCHAP, AMINAL afd. Water, Overstromingen in Vlaanderen, oorzaken en oplossingen, Brussel, 2003

 

65.PATTEEUW, J. en TANGHE, J., Wezenakten heerlijkheden Oostkamp, Roden Nieuwenhove, Houtschen Nieuwen, VVF Brugge, 2003.

 

66.PLASSCHAERT, D., ’15 jaar orgelconcerten in Oostkamp, 1994 – 2007, beperkte oplage nr. 17/20, De Vrienden van het Orgel, 2009. (2009/43)

 

67.PLASSCHAERT, D., ’20 jaar orgelconcerten in Oostkamp, 2010 – 2014’,  De Vrienden van het Orgel (2014/15), 2014.

 

68.PLASSCHAERT, D., Onze Kerk van Rome, via Brugge in Oostkamp, 2009. (2009/38)

 

69.PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Jaarboek 2012, (2012/15)

 

70.Quelques pieux souveniers d’ un récent passé … (WOI). (2009/32)

 

71.ROUGIERS, J., Prof, De Gouverneurs – Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, Lannoo Tielt, 1987.

 

72.ROTTIER, H., VAN DE CRUYS, M., Heraldiek, wapens kennen en herkennen, Davidsfonds, Leuven, 2004.

 

73.Rudolf Langhe 1874 – 1918 Oorlogsgetuige (2011/18)

 

74.RYSERHOVE, A., De geheimzinnige zaken van Beernem, 1981. (2009/30)

 

75.SAELENS, W., VANDENBERGHE, E., Archiefbeelden De Haan, Tempus Publishing, 2001. (in collectie bibliotheek)

 

76.SEVERUS C., Waarom?, lente 1918, (2012/1)

 

77.SOETAERT A., Landbouw in het achttiende-eeuwse Oostkamp, Oefening Nieuwe Tijd, academiejaar 2010-2011.

 

78.STICHTING VLAAMS ERFGOED,  Monumentengids, Brussel, 1997 - 2001.

 

79.SUSKE EN WISKE, De Laaiende Linie, Willy Vandersteen, Standaard Uitgeverij, 2011 (de Staats – Spaanse Linies en de 80jarige oorlog) (2011/22)

 

80.VAN ACKERE, F., Hertsberge, verklaring van de plaatsnaam Hertsberge, 1993. (2009/41)

 

81.VAN DEWEGHE, A., Historische schets van voetbalclub S.V. Oostkamp, taak in het kader van het vak ‘Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en de sport’, UGent,1997-1998.

 

82.VANHAUWAERT,W., VAN REYBROUCK,T., 50 jaar Deugd Baart Vreugd: 1958 – 2008, (2012/11)

 

83.VAN NIEUWENHUYSE, J., In goede banen? De Provincie West-Vlaanderen en het bestuur van de buurtwegen, 1800 – heden, Archiefdienst Provincie West-Vlaanderen, Brugge – De Panne, 2005.
(in collectie bibliotheek)

 

84.VAN NIEUWENHUYSE, J., In kaart gebracht. De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen, 1800-heden, Archiefdienst Provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2001. (2001/33)

 

85.VAN RYSSEL, C., Archiefbeelden Blankenberge, Tempus Publishing, 2000 (in collectie bibliotheek)

 

86.VAN SLAMBROUCK, J., Moerbrugge 1920-1930, 1997.

 

87.VAN SLAMBROUCK, J., Moerbrugge in de achteruitkijkspiegel, 1999.

 

88.VAN SLAMBROUCK, J., Pastores te Moerbrugge, 1998.

 

89.VAN SPEYBROUCK, A., Het Beverhoutsveld te Oedelem, Brugge, F. Claeys, 1885. (2009/14)

 

90.VAN SPEYBROUCK, A., Le Beverhoutsveld situé dans la commune d’ Oedelem, J. Claeys, Bruges, 1885. (2009/13)

 

91.VANHAELEWYN, J.M., Heidens Huis. Gedichten, Brugge, 2011 (2011/28)

 

92.  VANWALLEGHEM, A., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, deel 1 deelgemeente Oostkamp, Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, 2007 (in collectie bibliotheek)

 

93.VANWALLEGHEM, A., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, deel 2 deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde, Waardamme, Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, 2007. (in collectie bibliotheek)

 

94.VERHAEGHE, A., De muzikale familie Lietaert, uitgave Heemkundige Kring Ruddervoorde n.a.v. O.M.D. 2012 (2012/17).

 

95.VERSCHILDE, M., De erven van Bernardus Verschilde aan den heer Camiel Verschilde, familiegeschiedenis Verschilde, 2006. (2009/36)

 

96.VERVAET, N., Historische tuinen en parken: een toekomst voor het verleden (met studie van het kasteelpark Gruuthuyse), onuitgegeven thesis, Melle, 1995. (2010/13)

 

97.VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey, De Engelsche Taal, deel 1, zesde druk, 2de deel, tweede druk.

 

98.VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey, De Engelsche Taal, 2de deel, tweede druk, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d. (2012/26)

 

99.VERVARCKE, L., De Duitsche Taal, practische leergang, vierde druk, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d. (2012/23) + tweede druk

 

100.    VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey,Cours pratique de langue anglaise, 2de edition, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d.(2012/24) + 5e editions

 

101.    VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey,Cours pratique de langue anglaise, 4de edition, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d.(2012/25)

 

102.    VERVARCKE, L., Verzameling van brieven, smeekschriften, aanvragen, enz. in het Nederlands en in het Frans voor de bijzondere levensomstandigheden ten gebruike der huisgezinnen. Antwerpen, s.d.

 

103.    VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. Deel 1, Oostcamp, s.d.

 

104.    VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 2de leergang, 11de druk, Oostcamp, s.d. (2012/27)

 

105.    VERVENNE, A., Oude hoeven, herbergen en hun molens en hun bewoners te Loppem, Heemkundige Kring Loppem, 1976.

 

106.    VERVENNE, A., VERSCHILDE, M., Wettelijke passeringen van de heerlijkheden Oostkamp, Erkegem, Buskensambacht, Nieuwenhove, 2 delen, H.K.O., 2008.

 

107.    VLAAMSE GEMEENSCHAP, Boeren voor Vlaanderen, 125  jaar landbouwbeleid, Vlaamse Gemeenschap, dienst Landbouw en Visserij, 2010 (2011/25)

 

108.    Vlaenderen, dagh en nacht denc ic aen U, met studie door Cyriel Verschaeve, uitgave Zeemeeuw, Brugge, s.d.. (2010/12)

 

109.    Volkstelling 1748 Woumen, Wijnendale, Zerkegem en Aartrijke

 

110.    WARNIER, B., De drie van Pickery, drie generaties Brugse beeldhouwers, hun tijd en hun nalatenschap …, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring, 2012 (2012/21)

 

111.    WESTVLAAMSE GIDSENKRING, De Vrede van Utrecht 1713, De vorming van West-Vlaanderen, Jaarboek Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring, 2013 (2014/3)

 

112.    WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE, Kursus Heemkundige Vorsers, 5de cyclus, 1992 (catalogus bibliotheek Oostkamp)

 

113.    Wedstrijd herbestemming oud kerkhof Oostkamp – werkgroep 1990, (kopie)

 

114.    Brugge (stad), Het Gulden Vlies, vijf eeuwen Kunst en Geschiedenis, tentoonstellingscatalogus, 1962 (2014/10)

 

115.    DE JONGHE, M., PENNINCK, J., Driehonderd jaar van melk tot boter, Heemkring Maurits van Coppenolle, Brugge, 1984.

 

116.    CLAEYS, G., De Gemeente Oostkamp, met een studie over de St.-Pietersbandenkerk door A. Janssens de Bisthoven, Desclée de Brouwer, 1953 (2015/22)

 

117.    HOLLEVOET, Y., Opgraven in ’t Zwarte Gat. Een landelijke bewoningskern uit de volle middeleeuwen te Oostkamp., Archeologie in Vlaanderen IV, 1994, 205 – 217

 

118.    DANNEELS, F., Oostkampenaar in dienst bij Napoleons ‘Grande Armée’

 

119.    BOULJON, B., Geschiedenis van het Oostkampse Gemeentehuis, 1882 – 1982, verschenen in ‘De Merel’ winter 1981, lente 1982, zomer 1982

 

120.    JANSSENS, D., De geschiedenis van het oud herenhuis Sint-Antonius ten Daele te Oostkamp (voormalige brouwerij Ten Daele), 2004

 

121.    OCMW OOSTKAMP, Seniorengids 1999

 

122.    CULTURELE BIOGRAFIE VLAANDEREN vzw, Auteursrecht en Erfgoed, handleiding tot het vermijden van uitschuivers, 2004

 

123.    EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE vzw, Een munt, een geschiedenis, uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 1950 – 2000, 2000

 

124.    VAN SLAMBROUCK, J., Hofstede ’t Klein Kerkegoed’, de bakermat van het geslacht ‘Lootens’.

 

125.    VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK, Schadeatlas bibliotheken, hulpmiddel bij het uitvoeren van een schadeinventarisatie, Antwerpen, 2014.

 

126.    VANDEROSTYNE, M., Steenbrugse Abdijkoren – St.-Pietersabdij Steenbrugge, 2014 (2015/6)

 

127.    De Provincie vroeger en nu – West-Vlaanderen, 1976 (2015/20)

 

128.    DE VRIENDEN VAN HET ORGEL, 20 jaar orgelconcerten in Oostkamp, 1994 – 2014, deel 2 2010 – 2014 (2015/21).

 

129.    VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld, eerste leergang, 19de druk, (2015/23)

 

130.    VERVENNE, A., Oude hoeven, herbergen en hun molens en hun bewoners te Loppem, Heemkundige Kring Loppem, 1976 (2015/24)

 

131.    VERVENNE, A., De parochie Loppem, Heemkundige Kring Loppem, 1980 (2015/25)

 

132.    WAARDAMME, St.-Blasiuskerk, 100 jaar glas in lood, 2010

 

133.    Groot tornooi van Brugge 1392 – 1974, uitgeverij Orion, Brugge, 1976, (2015/31)

 

134.    Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fotografische inventaris van de kantons Brugge, 1965 (2015/37)

 

135.    VAN EEGHEM, J., Bisschoppelijke en decanale kerkvisitatie in het bisdom Brugge van de 18de eeuw, 1954 (2015/39)

 

136.    DE SCHAEPDRIJVER S., Bolwerk Brugge, bezette stad in 14-18, Hannibal, 2014 (2015/42)

 

137.    VERSCHILDE M., De Verschilde’s van Pittem naar Oostkamp, 400 jaar familiegeschiedenis (2015/41)

 

138.    VERWEFT G., De beerputten van Oostkamp, 1996 (2015/9)

 

139.    VAN BIERVLIET, A., De abdij van Steenbrugge, Vlaamse Toeristische Bibliotheek, juni 1973 (2015/9)

 

140.    LAMBRECHT, I., Dom Modestus van Assche 1891 – 1945, Standaard Boekhandel, Abdij steenbrugge, (2015/9)

 

141.    JANSSENS DE BISTHOVEN, A., Een biechtstoel van Rycquaert Brouckman (1663) en ander mobilair in de St.-Pietersbandenkerk te Oostkamp, overdruk uit Handelingen van het Genootschap ‘Société d’Emulation’ te Brugge, deel XCI, 1-2 (1954) (2015/9)

 

142.    RYSERHOVE, A., De Slag op het Beverhoutsveld 3 mei 1382, overdruk uit jaarboek 1982, Heemkring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem (2015/9)

 

143.    HAELEWYN, R., Hertsberge vroeger en nu (1970), overdruk uit jaarboek 1990, Heemkring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem

 

144.    RYSERHOVE, A., Vliegende bommen (V1) op Beernem, overdruk uit jaarboek 1992, Heemkring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem (2015/9)

 

145.    RAU, J., De Brugse Randgemeenten in oude prentkaarten, Europese bibliotheek, Zaltbommel, Nederland, 1978 (2015/9)

 

146.    Twee eeuwen doodsprentjes – toelichting bij de tentoonstelling Rouwprentjes te Zonnebeke, Allerheiligen 1991, Zonneheem, 20ste jaargang, 1991, nr. 3 (2015/9)

 

147.    100 Parochiebabbels uit Kerk en Leven 2002 – 2004 Deel 1 (1 – 50) december 2004

 

148.    GRAFFAERT, A., Inventaires des archives de la famille d’Ursel, tome 1, Toegang in Beparkte Oplage (TBO) nr 463, Algemeen Rijksarchief Brussel.

 

149.    STRUBBE, A., De Wolvegrachthoeve, Hertsberge, 1996

 

150.    VAN NEVEL, L., Materiele cultuur op het platteland tijdens de 18de eeuw, niet uitgegeven verhandeling, Universiteit Gent, 2005

 

151.    FRANCHOO, A., Varsenare onder Frans Bewind. Emmanuel Monteyne 1756 – 1820, vaandeldrager van het verzet

 

152.    ERFGOED VLAANDEREN, Monumentengids 2001

 

153.    VERPLANKEN, J., Vallei van de Zuidleie: De Warandeputten, onuitgegeven thesis, 2004

 

154.    RANSON, J., Studie van het huwelijksgedrag te Oostkamp in de 17de en 18de eeuw, onuitgegeven studie, Gent, 2008

 

155.    ERFGOEDCEL BRUGGE, Binnen en buiten, winter- en zomerverblijven van de Brugse elite vanaf de late middeleeuwen, Brugge, 2007

 

156.    SMESSAERT, A., Liederenboek, 1926

 

157.    DE ZOETE, A., Liederenboek, 1931

 

158.    HOFMANN, J., Bad Nauheim, kurstadt im Grünen, 198O

 

159.    EUROCOMITE, 25 jaar verbroedering Oostkamp – Bad Nauheim 2010 (2010/15)

 

160.    VANHOUTTE, P., Oostkamp in de voedselcrisis in 1740, Oefening Nieuwe Tijden, onuitgegeven werk, 2001

 

161.    EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE, Twintig eeuwen Belgische munt, Herent, 1993

 

162.    Das Schöne Bad Nauheim

 

163.    BOULJON, B., Feest in Hertsberge 1894 – 1994. Een eeuw parochiekerk Sint Jan-Evangelist. (kopie)

 

164.    HET NIEUWSBLAD, Beelden van eeuw 1880 – 1980 (2011/10)

 

165.    BALLEGEER, J., BRAEMS, J.P., Melkmeisjes en Hondekarren in oude prentkaarten, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1977

 

166.    CLAEYS, G., Oostkamp in oude prentkaarten, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, herdruk 2000 (2009/39)

 

167.    DELAFONTAINE, R., Familie Delafontaine, een brug met het verleden, 2013 (2013/16)

 

168.    VANNIEUWENHUYSE, J., Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de Provincie West-Vlaanderen. 1800 – 1940, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1998

 

169.    VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. Deel 1, achtste druk, Oostcamp, s.d. (2016/1)

 

170.    VERTE, R., Index van de vonnissen van de rechtbank voor oorlogschade te Brugge, 1919 – 1927, Familiekunde Vlaanderen Brugge, 2015

 

171.    GRAY, Het geheim van Zwartendale, beperkte oplage nr. 738/800, Brabant Strip vzw, 2015

 

172.    COUCKE, I., Familie COUCKE, stamboom, 2005 (2016/3)

 

173.    DE BELIE, A,. Onze familienamen, hun verhaal over ons verleden, Culturele Kring Boudelo, Sint-Niklaas, 1992 (2016/3)

 

174.    WITTERYCK, A.J. – DELPLACE, Geschiedenis van België in den hoogeren graad der lagere scholen, 8ste uitgave, uitg.? Karel Beyaert, Brugge,1902 (2016/8)

 

175.    JOOS de ter Beerst, B.; de GHELLINCK VAERNEWYCK, G., Notice généalogique et historique de la famille de Bie de Westvoorde, 2016 (2016/17)

 

176.    SCHEPENS, L., Van Vlaskutser tot Franschman, Bijdrage tot de geschiedenis van de Westvlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw, Brugge, 1973 (2016/22)

 

177.    NAERT, A., Sport en Volkscultuur, Volkskunde West-Vlaanderen, Torhout, 2013 (2016/22)

 

178.    DEPAUW, G., SMESSAERT, G., De Postgeschiedenis van Oostkamp, in Fedis, studie nr. 150, 2016/4 (2017/1)

 

179.    DAUW, C., Verzamelde Gedichten, eigen uitgave (2017/21)

 

180.    De Provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921 / 1921 1978 (2018/1)

 

181.    TAGHON, P., België 44, De bevrijding, Lannoo Tielt, 1993 (2018/1)

 

182.    VLAEMYNCK, C., De slag om Moerbrugge 8 - 12 september 1944, 1980 (2018/1)

 

183.    MORRE, R., De slag om ’t Molentje, Moerkerke 1944, 1981 (2018/1)

 

184.    MUSSCHOOT, D., België Bevrijd, Lanno Tielt, 2004 (2018/1)

 

185.    DEGRANDE, V., Assebroek 1914 – 1918, vier jaar Duitse bezetting, De Schacht Brugge, 1989 (2018/1)

 

186.    VLAEMYNCK, C., Operatie Ramrod 634, het bombardement op Sint Michiels, De Windroos, 1984 (2018/1)

 

187.    RYSERHOVE, A., ZUTTERMAN, H., Beernem, Oedelem en Sint Joris in oude foto’s, Bos en Beverveld, 1988 (2018/1)

 

188.    BOULJON, B., Het Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme van toen, Uitg. Van de Wiele, Brugge, 1984 (2018/1)

 

189.    Op de roemrijke slagvelden, het Belgisch front aan de Yser, Het Groot Hoofdkwartier, Uitg Pers en Publiciteitsdienst van het ministerie van Spoorwegen, Zeewegen, Posterijen en Telegrafie, s.d., (2018/1)

 

190.    CLAEYS, G., De geschiedenis van Oostkamp (met 8 kaarten), Familia et Patria, 1980 (2018/1)

 

191.    Provincie West-Vlaanderen, Het beleid van de provincie West-Vlaanderen 1995 – 2017, (2018/7)

 

192.    3m Congès International de Laiterie, Scheveningen – Den Haag, 1907 (2018/8)

 

193.    Le Lait, Physiologie, Analyse, Utilisation, Paris, 1920 (2018/8)

 

194.    CLAEYS, G., Geschiedenis van de Koninklijke Fanfare ‘De Eendracht’ te Oostkamp 1843 – 1968, (2018/8) (2021/46)De Eendracht

 

195.    GEERTS, J., Jubileumboek Maria Goretti – Graaf van Ursel, 1950 – 2010, (2018/12)

 

196.    BUYLAERT, F., Repertorium van de Vlaamse adel (1350 – 1500), 2011 (2018/13)

 

197.    LANSSENS, P., Geschiedenis van de families MEIRE in Lapscheure, Oostkamp, Brugge, 2018 (2018/3) (cfr rubriek familiekunde)

 

198.    BAES, W., NORRO, K., WILLEMS, T., De Praalstoet van de Gouden Boom, uitg. Herrebout, Brugge, 1985

 

199.    HOSTE, A.,o.s.b., De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg, 1084 – 1984, Oudenburg, 1984

 

200.    MODDE, A., De bezitsspreiding, enkele historische en doctrinele aspecten van het probleem, proefschrift doctoraat in de Godgeleerdheid, Leuven, 1953 (2018/27)

 

201.    MODDE, A., Privaateigendomsrecht en eis tot bezitsspreiding, extrait de Ephemerides Theologicae Lovanienses, Gembloux, 1964 (2018/28)

 

202.    BACH, J., Matthäus Passion, tekst Duits / Nederlands (2018/28)

 

203.    Canada Remembers/Le Canada se Souvient, Act of Remembrance / Acte du Souvenir, reeks van 6 medailles als herinnering aan WOII (2018/1)

 

204.    FRANSSEN, W., Fotoalbum Bevrijdingsfeesten Moerbrugge (2018/1)

 

205.    FRANSSEN, W., Fotoalbum oprichting en inhuldiging Vredesmo-nument Moerbrugge 1994 (2018/1)

 

206.    PROVINCIAAL COMITE VOOR LANDBOUW, Stop verminking hoevegebouwen, 1977

 

207.    WITTERYCK, A.-J., Geschiedenis van België in den hoogeren graad der lagere scholen, 1902 (2016/8)

 

208.    d’YDEWALLE, S., De decanale indeling van het bisdom Brugge in 1839,Brugge, 1969 (2015/39)

 

209.    JANSSENS de BISTHOVEN, B., Kanunnik Donatianus Joannes Arents, 1690 – 1757, overdruk Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1982 (2015/39)

 

210.    HEEMKUNDIGE KRING OOSTKAMP, Stenen symbolen, lapidarium rond Sint-Pieterskerk Oostkamp, 2002

 

211.    HAERS, E., De Rijkswachtbrigade Oostkamp, 1994

 

212.    MICK, P., Le Guignol, nr. 3 + nr. 6, (tekst voor poppenspel) uitg. P. Saban , Oostkamp,

 

213.    STALPAERT. H., Westvlaams Sagenboek 1,  Westvlaamse Volkskunde I, Blankenberge, 1968

 

214.    STALPAERT. H., Westvlaams Sagenboek 2,  Westvlaamse Volkskunde II, Blankenberge, 1969

 

215.    CAFMEYER., M., Van Aswoensdag tot Lichtmis,  Westvlaamse Volkskunde III, Blankenberge, 1970

 

216.    CAFMEYER., M., Van Gehucht tot Dorp,  Westvlaamse Volkskunde IV, Blankenberge, 1971

 

217.    DE SMET, J., De bestuurlijke indeling van West-Vlaanderen onder het Nederlands Bewind, Brugge, 1954

 

218.    DE WIN, P., MOENS, F., De roepstenen in de provincie West-Vlaanderen en de orale bekendmakingen in de 19de en 20ste eeuw, 1988

 

219.    WINDELS-ARICKX, B., Inventaris van het archief van de watering van Moerkerke Noord over de Lieve, Stadsarchief Brugge, 1980

 

220.    SABBE, J., Heinric Braderic, een Brugse ‘homo novus’ uit de 14de eeuw, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1973

 

221.    DE SCHRYVER, H., De oude landmaten in Vlaanderen, Familia et Patria, Handzame, 1979

 

222.    SCHOUTEET, A., Catalogus van kaarten en plannen, Stadsarchief Brugge, 1972

 

223.    DENDOOVEN, L., Ter Doest Lissewege, 1958

 

224.    DENDOOVEN, L., De Abdij Ter Doest te Lissewege-Brugge, 2002

 

225.    BARTIER, J., Karel de Stoute, Arcade Brussel, 1969 (2019/13)

 

226.    DEZUTTER, VAN DE WALLE, Volkskunde in Vlaanderen, Huldeboek Renaat van der Linden, Van de Wiele, Brugge, 1984 (2019/13)

 

227.    BONDUEL, L., Assebroek, geschiedenis van de Brugse binnenstad, Van de Wiele, Brugge, 1986 (2019/13)

 

228.    MUYLLAERT, F., Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, Van de Wiele, Brugge, 1982 (2019/13)

 

229.    VANHECKE, CHARLIER, VERELST, Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu, van groene armoede naar grijze overvloed, Nationale Plantentuin, Meise, 1981 (2019/13)

 

230.    WITTE, E., Geschiedenis van Vlaanderen, van de oorsprong tot heden, Historische Getuigen, Brussel, 1983 (2019/13)

 

231.    SANDERUS, Verheerlykt Vlaandre, 2 delen, herdruk De Vries – Brouwers, 1980 (2019/13)

 

232.    DODOENS, R., Cruydtboek, herdruk, persoonlijk exemplaar A. Strubbe nr. 494, EMKA, Kruishoutem, 1979 (2019/13)

 

233.    DECONYNCK, J., Het fluxys tracé doorheen Oostkamp, lezing 23 november 2019, Heemkundige Kring Hertsberge, 2019 (2019/26)

 

234.    DELILLE, V., De sevenste Bliscap van Maria, Kern van den ouden tekst volgens de uitgave van Stallaert herdicht door Victor Delille met inleiding over middeleeuwsch tooneel door Dr. Leo Van Puyvelde, nr 77 Duimpjesuitgave, 1909, Maldeghem (2020/7)

 

235.    VAN HOUT, F; VERHEYEN, F., Wetten, Reglementen en Gebruiken betrekkelijk de afpalingen, de afsluitingen en erfdienstbaarheden, Van In, Lier, 1914 (2020/7)

 

236.    VERVARCKE, A., Vlaamsch – Engelsch woordenboek met figuurlijke uitspraak, Oostcamp, s.d. (2020/10)

 

237.    SANSON. A., Ziekten onzer huisdieren, uitg. Vervarcke, Oostkamp, s.d. (2020/19)

 

238.    PLASSCHAERT, D., 3 dichtbundels (2020/15)

 

239.    DECLERCQ, P., De karthuis in Sinte-Cryus, 2018 (2020/20)

 

240.    TEIRLINCK, F., 150 jaar monniken in Affligem (1870 – 2020), Monnik worden en mens blijven, uitg. vzw Affligem, 2020 (2020/31)

 

241.    BRANDERS, D., Stamboom Taveirne en de afstammelingen van Julius Taveirne, eigen beheer, 2020 (2020/32)

 

242.    LANSSENS, P., Geschiedenis van 500 jaar Van Hu(y)lenbrouck – Van Heulebrouck 1520 – 2020, 2020, (2020/9)

 

243.    WATTEEUW, A., Standbeeld van Breydel en De Coninck 1867 – 1887, 2020 (2021/10)

 

244.    DESPRIET, Ph., De Zuidwestvlaamse Parochiekerken, een duizendjarige geschiedenis, deel 1, Kortrijk, 1982 (2021/13)

 

245.    DESPRIET, Ph., De Zuidwestvlaamse Parochiekerken, een duizendjarige geschiedenis, deel 2, Kortrijk, 1983 (2021/13)

 

246.    VERVARCKE, L., & MORRIS J., De Engelsche Taal, deel 1, vijfde uitgave (2021/13)

 

247.    WITTERYCK, R., Oefeningen in het Fransch Spreken, 2de deel, uitg. K. Beyaert, Brugge, 1914 (2021/13)

 

248.    TANGHE, J., VANDEGHINSTE, J., Staten van Goed van de heerlijkheid Praet in het Brugse Vrije, VVF Brugge, 2001 (2020/14)

 

249.    JABOBS, M., Zij, die vielen als helden …, deel 1 & deel 2, Provincie West-Vlaanderen, 1995 (2020/14)

 

250.    DE MOOR, M., DEBBAUT, R., Aanborgers van de Gemene en Loweiden in Assebroek en Oedelem, 1515 – 1965, uitg. Van de Wiele, Brugge, 2003 (2020/14)

 

251.    RYSERHOVE, A., Geschiedenis van Beernem, Beernem, een heemkundige studie, uitg. Familia et Patria, Handzame, 1979 (2020/14)

 

252.    VERPLANCKE, J., Baron Raoul van Zuylen van Nyevelt, Burggravin Marguerite de Spoelbergh en het kasteelgoed Hoogveld, 2021 (2021/22)

 

253.    LANSSENS, P., Geschiedenis van de families Denoo-Deno-de Noo-Denaux 1585-2021, Brugge, 2021 (2021/39)

 

 

 

6b. Tijdschriften

 

-      Geschied- en Heemkring Torhout, Jaarboek 1985, 1986, 1987, 1988

 

-      Heemkundige Kring Ruddervoorde, Nieuwsbrief 1

 

-      Heemkundige Kring Hertsberge, Nieuwsbrief 1

 

-      Arsbroek, jaarboek 2003, 2004

 

-      Heemkring Karel Van De Poele (Lichtervelde), jaarboek 2005

 

-      Zilleghem, tijdschrift Kring voor Heemkunde en Geschiedenis ‘Pastoor Ronse’ Zedelgem – Loppem, 2005

 

-      Heemkring Bos en Beverveld, Beernem – Oedelem, jaarboek 2008, 2010, 2011, 2016

 

-      Ons Wingene, Heemkundige Kring Wingene – Zwevezele, 2001

 

-      Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), jaarboek 1954 (o.a. Biechtstoel van Brouckman en ander mobilair in de St.-Pietersbandenkerk te Oostkamp; Bewijsstukken i.v.m. twee bewaarde schilderijen in de St.-Pietersbandenkerk te Oostkamp), 1974, 1975, 1976

 

-      Roede van Tielt,

 

-      Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), Kanunnik Andries, p. 250, 1986 (2015/39)

 

-      Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), De decenale indeling van het bisdom Brugge in 1839, 1969 (2015/39)

 

-      Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), Kan. Donatius Joannes Arents 1690 – 1757, 1982 (2015/39)

 

-      LA magazine, jaarlijks magazine Liberaal Archief, 2016

 

 

 

7.Oostkamp in de pers

 


- Map algemene info
- Map pers i.v.m. HKO
- Oostkamp Leeft, kultuur, sociaal, sport en ontspanningsinformatie – 1988 – 1989 (2013/10)
- Documentatiemap ‘Dodelijke ongevallen’ (2013/10)

 

- Regionale bladzijde ‘Oostkamp’ in het Brugsch Handelsblad, 1959 – 1999 (2013/10)

 

- De Noordzee 9 juli 1932, met o.a. publiciteit voor productie van leeuwenvlaggen in Oostkamp.

 

- map pers Oostkamp (2014/17)
- Hertsberge Leeft met artikel over boek WO1 in Oostkamp + tentoonstelling ‘Dienaars van God in WO1’

 

- maandblad ‘Het Maandelijks Nieuws’, 1975 – 2008 (?) (2019/17)

 

8. Oostkamp in beeld

 

- foto wielrenner (Briek Schotte?) OSO3301
- foto wielrenner (Beernem?) OSO3302

 

- foto wielrenner (Beernem?) OSO3308
- ACW- Oostkamp , foto (2013/19)
- kasteel De Cellen, postkaart, vooraanzicht (2013/13)
- kasteel De Cellen, postkaart, luchtfoto (2013/13)
- toneelkring Were Di, spelers ‘Altijd Zonneschijn’, 1964 (2011/15)
- ‘Blijk van sympathie bij onze eerste afreis naar Zuid-Amerika op 10 oktober 1965’, André Decock - Wilfried Roets - Antoin Ghyselen (2011/15)
- kasteel Le Chenoy, postkaart (2013/10)
- kasteel Chalet Flore, postkaart (2013/9)
- Siemens Oostkamp, postkaart (2010/5) OSO012500PK
- Hoeve Nieuwburg, postkaart
- dorpsgezicht Waardamme, postkaart
- kapel en kasteel Hertsberge, postkaart
- kerk van Ruddervoorde, postkaart
- E.H. Dambre, foto (2013/8)
- ‘De Witte Leeuw’, Moerbrugge, pentekening, postkaart (2010/18) OSO2015K
- ophaalbrug Moerbrugge, postkaart (2010/18)
- Molen Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- kasteel Gruuthuse, postkaart (2010/18)
- kasteel Gruuthuse, postkaart (2014/13)
- kasteel Hertsberge, postkaart (2010/18)
- kerk Moerbrugge, pentekening, postkaart (2010/18)
- meubelfabriek HERO Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- kasteel De Woesten, postkaart (2010/18)
- kerk St.-Pietersbanden Oostkamp, postkaart (2010/18)
- Splethagestraat Oostkamp, postkaart (2010/18) OSO0682PK
- kasteel Kroonhove (Schoonhove) Oostkamp, postkaart (2010/18) OSO0685PK
- kasteel Schoonhove Oostkamp, postkaart (2013/24)
- kasteel Raepenburg Ruddervoorde, postkaart (2010/18) OSO0687PK
- gemeentehuis Oostkamp, postkaart (2010/18)
- kasteel Macieberg Oostkamp, postkaart (2010/18) OSO0688PK
- kasteel Pecsteen Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Rijkswachtgebouw Oostkamp, postkaart (2010/18) OSO0618PK
- kerk St.-Pietersbanden Oostkamp, foto (2010/18)
- kerk St.-Pietersbanden Oostkamp, postkaart (2013/23)
- brug Moerbrugge, postkaart (2010/18)
- kasteel Lakebossen Ruddervoorde, postkaart (2010/18) OSO0689PK
- afgesloten kerkwegel te Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- kerk St.-Eligius Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Mariakapel Waardamme, postkaart (2010/18)
- gemeenschapshuis Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Syslokapel Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Mariagrot Macieberg Oostkamp, foto (2010/18)
- O.L.V. van Macieberg Oostkamp, foto (2010/18)
- Mariagrot Macieberg Oostkamp: de vijf droeve mysteriën – de zeven smarten van Maria – beeld der Moeder der Smarten – kalvarie, postkaarten (2010/18)
- schenking Maurits Van Ryckeghem – foto’s & dia’s (2010/11)
-
- ‘Een jaarkrans van schoonheid’, kunstfilm door Gilbert Lambert, geïnspireerd op gedichten van Guido Gezelle; 10 originele filmbanden (klank en beeld) (2014/8) in depot in Cinematek – Brussel
- Glasnegatieven (25) + fotoafdrukken (hulpcomités WO1 Oostkamp) (2015/1)
- Kasteel Gruuthuse 1891 (westzijde, zuidoostzijde, oostzijde) 3 foto’s (2015/2)
- 4 foto’s in kader (2015/9)
- 2 klasfoto’s  St.-Pietersschool (2015/11)
- foto met zicht op St.-Pieterskerk vanuit Stationsstraat (2015/12)
- foto turnclub Vlug en Vroom 1922 – 1932 (2015/13)
- foto turnclub Vlug en Vroom (2015/13)
- reeks foto’s Moerbrugge met o.a. café Sportwereld (2015/14)
- reeks foto’s KSA Oostkamp (2015/15)
- reeks foto’s bevrijding Oostkamp WOII (2015/15)
- reeks foto’s brug Moerbrugge (2015/16)
- reeks foto’s (in copie) processie n.a.v. inhuldiging H.Hartbeeld 1934 (2015/17)
- foto vrouwelijke Boerenjeugdbond vóór Patria (2015/4)
- foto gemeenteraad Oostkamp 2001,  2005, 2008, 2010, 2013 (2015/27)
- foto ‘De handbooggilde St.-Sebastian te Oostcamp bij het jubelfeest van Emiel Welvaert schepen, als 50 jaar lid van de Gilde, 1874 – 1924 (2015/34)
grote groene map
- 16 foto’s bevrijding Oostkamp + bevrijdingsfeest (2015/9)
- 1 glasraam ‘Oostkamp’ (12 x 15cm) (2015/9)
- luchtfoto bouw Siemens (60 x 80 cm) licht beschadigd (2015/40)
- lithografie molen van de familie Braet, 2de staat 4/10 door J. Defauw (2015/9)
- foto gendarmen? – veldwachters? - postmannen? (2016/5)
- postkaart Gruuthuse (2016/13) OSO3304
- postkaart Gruuthuse (2016/ 14) OSO3303
- klasfoto St.-Pieterschool? (2016/16) OSO3305
- postkaart St.-Jozefsgesticht Oostkamp (2016/16) OSO3306
- postkaart gemeentehuis Oostkamp (2016/16) OSO 3307
- foto voortuin in Oostkamp (2016/16) OSO3309
- foto Kortrijksestraat Oostkamp (2016/16) OSO3310
- foto Kortrijksestraat Oostkamp (2016/16) OSO3311
- foto kampioenviering aan café Macieberg? (2016/16) OSO3312
- gravure ‘De kastelein van Oostkamp in een verwersketel geworpen’ (2016/18)
- (foutieve) gravure ‘Castellum de Gruthuyse’ uit Sanderus (2016/26)
- statiefoto burgemeester Jozef D’Hoore (2016/23)
- Tekening op verkoperde plaat: 4 kerken van Oostkamp, juli 1982 (2016/23)
- versierde faiencetegel Kastelentocht Fjordenpaarden 10 september 1989 (2016/23)
- versierde faiencetegel kasteel De Hoesten Oostkamp (2016/23)
- versierde faiencetegel kasteel De Breidels Oostkamp (2016/23)
- versierde faiencetegels (2015/9) :

 

1

Zwaluwnest Oostkamp

2

Socialistische gepensioneerden Oostkamp 1953 - 1973

3

Oostkampse Shoppingloop 3.8.1990

4

Dwars door Groot – Oostkamp 21.3.1987

5

Dwars door Groot – Oostkamp19.3.1988

6

’t Valkennnest

7

9e Spel zonder Grenzen Waardamme 30.8.1989

8

Aandenken Helpende Handen Oostkamp 21.10.1973 KAV

9

Gemeentehuis en Kerk Waardamme

10

’t Valkennest Oostkamp

11

Nieuwe Brug Moerbrugge (modernste van Belgie)1991

12

10 jaar Sportcomplex 15 jaar De Valkaart Oostkamp

13

Gemeentehuis Oostkamp 1882 – 1982

14

St. Pietersschool 7.5.1988

15

St. Leocollege Oostkamp 19.5.1984

16

2e Volleybaltornooi ORION Oostkamp

17

Gemeentelijk veldloopcomitee – Shopping Center Oostkamp

18

Schoolfeest St.Pietersschool Oostkamp 1988

19

St.Pietersschool schoolfeest 4.6.1989

20

Oostkamp Sportgemeente 1979

21

Kasteel van Hertsberge Oostkamp

22

Kasteel Kevergem Oostkamp

23

Kasteel Cruydenhove Oostkamp

24

Kasteel De Herten Oostkamp

25

Kasteel Nieuwburgh Oostkamp

26

Kasteel Rooyveld Waardamme Oostkamp

27

Kasteel Gruutuuse Oostkamp

28

Kasteel De Cellen

29

Wit Kasteel Oostkamp

30

Kroonhove Oostkamp

31

Kasteel Pecsteen Ruddervoorde Oostkamp

32
33

34

35

Nieuwenhove Oostkamp
Akkerkasteel Ruddervoorde Oostkamp
Kasteel Les Croisilles Oostkamp
Kasteel St. Hubert Ruddervoorde Oostkamp

 

- 25 foto’s verbroedering Oostkamp – Bad Nauheim juli 1985 (2016/27)
- foto Octaaf Kerrebrouck (2017/15)
- fotoreeks Oostkamp door Frans Bouckaert (2017/17)
- postkaart kerk Moerbrugge (2017/18) OSO03490
- postkaart Majoor Woodstraat (2017/18) OSO0359OPK
- postkaart De Cellen (2017/18) OSO0360OPK
- postkaart Brugsestraat (2017/18) OSO06130
- postkaart Kerkstraat Moerbrugge (2017/18) OSO0614OPK
- Klooster en Meisjesschool Sint-Godelieve Moerbrugge, postkaart (2017/22) OSO3507
- foto Rijksschool Oostkamp (2018/3)
- foto’s Brug van Moerbrugge (18) (2018/2) OSO1114 – OSO1120
- foto’s (8): begijnhof Brugge – begrafenis slachtoffers bombardement 1944 – idem – echtpaar Joseph & Eufrasie Decloedt – groepsfoto juvinaat 1933-1934 – patronage Oostkamp – familie Smis – groepsfoto fanfare Oostkamp (Eendracht?) (2018/6)
- 2 luchtfoto’s meubelbedrijf Hero Ruddervoorde (2018/8)
- foto hotel Sachs (achterzijde) (2018/10)
- 12 foto’s familie Roets (dorpsreus met Jules Roets & Leonie Gyssels – reuzen achter huis Jules Roets – Jules Roets op sterfbed – groepsfoto – Maria Roets – huis – groepsfoto n.a.v. begrafenis Jules Roets – huisjes hoek Kapellestraat-Marechalstraat – 2x groepsfoto – tekening huis Jules Roets & Leonie Gyssels – eenzelvigheidsbewijs van Hortense Montens °18 juli 1843 (weduwe Roets) (2018/11) OSO3454 – OSO3465
- glasraam Oostkamp (2018/19)
- 1 paar ski’s (waarmee Philippe d’Ursel waarschijnlijk deelnam aan de Olympische Winterspelen 1948) (2018/20)
- Reeks sigarenbandjes (Het Schaak, Eendracht) (2018/22)
- foto ‘autoroute Bruxelles – Ostende’ chantier a Erckegem (2018/26) OSO3761
- foto Edoaurd Peers de Nieuwburg – burgemeester Waardamme
  (2018/21) OSO3760
- postkaart kasteel Gruuthuse (2018/34) OSO3762
- 3 foto’s van huldigingen in Waardamme (2019/4)
- postkaart Kortrijksestraat (2019/12) OSO0350OPK
- schilderij Leo Vandekerckhove: watermolen Van Wanzeele 23x 19 cm ingekaderd (2019/13)
- schilderij Leo Vandekerckhove: de Cellen  50 x 40 cm (2019/13)
- schilderij Leo Vandekerckhove: brug Moerbrugge 40 x 29 cm ingekaderd (2019/13)
- schilderij Leo Vandekerckhove: Walbrug 54 x 66 cm ingekaderd (2019/13)
- schilderij Leo Vandekerckhove: Wilgenbroeken 70 80 cm ingekaderd (2019/13)
- schilderij Leo Vandekerckhove: oma Vandekerckhove 40 x30 cm ingekaderd (2019/13)
- 2 foto’s hoeve Ter Elst (2019/13)
- reproductiefoto ‘Tram 2 Oostcamp’ in Brugge (2019/14)
- Crêmerie Brugeoise en face de la Cathédrale – laiterie d’Oostcamp, postkaart, (2019/15)
- foto Ter Luchte Ruddervoorde
- glasraam ‘Oostkamp’ (2019/22)
- Bloemenhuisje ‘Les Pommiers’, postkaart
- klasfoto’s (1941 – 1942 – 1946) Zr. Maricolen Oostkamp (2020/1)
- foto’s (5) muziekmaatschappij ‘De Eendracht’ (2020/2)
- foto accordeonensemble Brinckman (2020/2)
- postkaart De Cellen (2020/5)
- foto (uit tijdschrift) inhuldiging burgemeester P. Vanderplancke, 1939 (2020/16)
- postkaart Gruuthuyse (2020/21)
- postkaarten Het Schaak (2020/28) OSO3184
- postkaart Gemeenteplein (2020/28) OSO3097
- postkaart Meisjesschool (2020/28) OSO0359
- postkaart Jongensschool (2020/28) OSO1254
- postkaart Rijksschool (2020/28)
- postkaart Gemeentehuis (2020/28) OSO3187
- postkaart interieur hotel Sachs (2021/6)
- postkaart interieur hotel Sachs (2021/6)
- postkaart interieur hotel Sachs (2021/6)
- kleurfoto kerk Moerbrugge  (2021/13)
- pentekening Le Chenoy (2021/14)
- kleurfoto kerk Moerbrugge (2021/13)
- 2 foto’s Ghislain Lescouhier (2021/18)
- foto José De Fruyt (pater Obligaat) (2021/18)
- foto naaischool Oostkamp ± 1928 (2021/17)
- foto naaischool Oostkamp 1931 (2021/17)
- foto naaischool (?) Maria & Zulma Naeyaert, onderpastoor Van Ackere, mevr. Peers de Nieuwburgh (2021/17)
- 9 foto’s i.v.m. familie Naeyaert (2021/17)
- foto Brugse melkventers in Zilverstraat – Crèmerie Brugeoise (2021/24)
- postkaart Gruuthuyse (2021/26) OSO4439
- foto stoet Waardamme (2021/27)
- foto bruidspaar Waardamme (2021/27)
- foto brug Moerbrugge (2021/30)
- persfoto’s Waardamme (2021/38)
- ingekaderde tekening ‘Oostkamp’ gegraveerd in glas, G. Swaenepoel 36 x 42 cm. (2021/40)
- glas in lood ‘Oostkamp’, 44 x 38 cm. (2021/41)
- 8 kleurfoto’s centrum Oostkamp (2021/42)
- foto Erkegemse Put (actiecomité 2016) (2021/43)
- foto brouwerij Dhoore, Steenbrugge (2021/46)

 



 

Tags: 

Artikel categorie: