Inhoud documentatiecentrum HKO

 Documentatiecentrum

Heemkundige Kring Oostkamp

1.Gebouwen en gronden

 

Wandelen door Oostkamp
Torenhofpad
Fotowandeling Hertsberge; wandeling i.f.v. Erfgoedhappening Hertsberge
                      7 mei 2011 (2011/23)

Map kaarten (eventueel kopie’s van kaarten uit diverse verzamelingen)
- hoeve Reydam
- Beverhoutsveld
- hoeve De Pensee
- kasteel Kevergem
- kasteel Schoonhove
- kasteel d’Hanins de Moerkerke
- hoeve De Grote Linde
- hoeve Het Nieuwe Hof
- St.-Antonius ten Dale
- Vloetmeersen
- Inrichtingsplan doortocht N50f te Oostkamp (zie 1d)
- stafkaart Bruges 13, 1/40.000, 1913 (2011/20)
- stafkaart Bruges 13, 1/40.000, gekleurd, 1937, (2011/21)
- stafkaart Lophem (13/3), 1/10.000, 1911, uitgave 1925, (2012/16)
- Afpaling der Gronden langs de vaart Gent – Brugge, plan + legger, 1913. (2000/1) rode map
- staatsieportret Koning Albert II en Koningin Paola, Federale voorlichtingsdienst Brussel (grote groene map)
- kaart ‘Europa in de 17de eeuw’ getekend door Willem Blaeu, facsimile uitgegeven en geschonken door Vanden Broele bvba, Brugge (grote groen kaft)
- 2 kaartjes Ruddervoorde (2009/5) (grote groene map)
- Kadastrale kaart Popp Oostkamp, 2 delen, ± 1845, (2001/7)(grote groene kaft)
- 8 toponymische kaarten (uit boek G. Claeys) (2001/28) (grote groene kaft)
- kaart ‘Polder van Sint-Trudoledeken, 3 maart 2010 (2012/1)
- luchtfoto concentrische cirkels Ver-Assebroek (2012/1)
- luchtfoto Vlaanderen, 1/250.000, 1993, Eurosense Wemmel (2012/19) (grote groene map)
- 8 (verschillende) gemeenteplannen Oostkamp (2012/4)
- toponymische kaart samengesteld uit de kaarten volgens G. Claeys (2013/10) (grote groene map)
- getekend plan ‘Beernem’, 1949, vade mecum bij het boek Beernem door A. Ryserhove (2013/15) ( grote groene kaft)
- kaart Vandermaelen, Oostcamp, 1850 (2013/17)
- kaart van bos, veld en vervallen vijver te Ruddervoorde onder heerlijkheid Oostcamp, 1824 (kopie van 1757) (2014/7)
- kaart ‘Parys Nord Ouest du N° 7 Gand environs de Thielt par Citoyen Ls Capitaine’ , 1795 (2014/27) (grote groene kaft)
- kaarten boomverkoop Oostkamp (kopie van RAB, Aanwinsten nr 1003; Legger van bossen te Oostkamp 1724 – 1732)


1a. Openbare gebouwen
1. Gemeentelijk patrimonium
- Domein Zorgvliet
- Het Rijkswachtgebouw te Oostkamp
- Rijkswachtbrigade Oostkamp
- Rijkswacht Ruddervoorde 1946 – 1963; Christin Gernaey – Albert
  Verhaeghe
- Herbestemming oud kerkhof Oostkamp 1990 (2010/3)
- Visitatie van de grafzerken “De Warande” 11.09.2008
- Plan van het voormalig kerkhof te Oostkamp (1979)
- Luchtfoto Oostkamp, 13 c 2, 1971, 1/10.000, Aero Survay, St.-Niklaas (grote groene map)
- Luchtfoto Hertsberge, 13 d 2, 1971, 1/10.000, Aero Survay, St.-Niklaas (2011/3) (grote groene map)
- Luchtfoto Ruddervoorde, 21 a 1, 1971, 1/10.000,Aero Survay, St.-Niklaas (2013/16) (grote groene map)
- Luchtfoto Oostkamp, 13/5/2, 1990, 1/10.000, Eurosense Wemmel (2012/19) (grote groene map)
- Luchtfoto Ruddervoorde, 13/5/2, 1990, 1/10.000, Eurosense Wemmel (2015/33) (grote groene map)
- Luchtfoto Hertsberge, 13/5/2, 1990, 1/10.000, Eurosense Wemmel (2015/33) (grote groene map)
- 19 luchtfoto’s (kleur) Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme, ±1980 (grote groene map)
- Plan kerkhof Waardamme 2002, beslissing dienst Monumenten en Landschappen welke grafstenen bewaren (2002/3) rode map
- Plan kerkhof Waardamme 1982 met principebeslissing tot sluiting van het kerkhof 31.01.1991
- Infobrochure OostCampus 2012 (2012/8)
- documentatiemap ‘ Oostkamp: ontstaan, wapenschild, gemeentehuis’ (2013/10)
- documentatiemap ‘Kerkhof’ (2013/10)
- programma opening sporthal Ruddervoorde 4 maart 1978 (2013/10)
- Plan nabestemming kerkhof en omgeving Oostkamp voorstel middenstand 1989 (2015/43)
- documentatiemap brand De Valkaart + nieuwe plannen mei 1991 (2015/43)
- documentatiemap opening Riderfort juni 1986 (2015/43)
- 2 documentatiemappen  de nieuwe Valkaart mei 1994 (2015/43)
- documentatiemap ‘Eeuwfeest gemeentehuis Oostkamp 1882 – 1982) (2015/43)


2. Kerkfabriek
- De klokken van Oostkamp (2007/1)
- De grootste fabriek van het land – kerkfabrieken als instelling
- St.-Pietersbandenkerk; J. Helleputte 1852 – 1925
- documentatiemap ‘Kerken, klokken, parochies, pastoors’ (2013/10)
- Sint-Blasiuskerk Waardamme, 100 jaar glas in lood, 2010 (2010/14)

3. Schoolbestuur

4. Rusthuis
- documentatiemap ‘ Rusthuis Oostkamp’ (2013/10)


1b. Bedrijven
1. Handelszaken
- publiciteit foto Musschoot (2007/1)
- 40 jaar firma Verfaille – Bauwens (Waardamme)
- 60 jaar AD Delhaize Oostkamp – familie Dewyspelaere
- briefhoofd Jules Ballegeer – Van Steelandt (2009/6)
- lokale handelsgids
- handelsboeken schilder H. Vanhaverbeke – A. Vanhaverbeke (2010/18) Op vraag van Damien Vanhaeverbeke terug naar de familie in juni 2011.
- briefhoofd Remi Van Ryckeghem (2010/18)
- bakkerij Himpens (2010/18)
- publiciteitsfolder Madeliefje, Brugsestra        at (2010/18)
- briefhoofd Verhaeghe – De la Fontaine, koopman in granen, kolen, bouwmaterialen, koeken en guano; wijk Moerbrugge, (2013/7)
- Slagerij Verplancke – sinds 1930
- VOMAC , nieuwe handelsuitbating, 2013
- fragment uit het handelsboek van (waarschijnlijk) Jules Roets, 1872 – 1873 (2013/18)
- bakkerij De Knock
- aankondiging cinema NOVA (2014/28)
- herenboetiek Valentino
- Bazar Macieberg, opbergzak (2015/35)
- Henri Gryson, electro (2015/9)
- Huis Janssen, schoenen (2015/9)
- Lac Ona, zwembad (2015/9)

2. Industriële uitbatingen
- Stichtingsakte ‘Samenwerkende Melkerij van Oostkamp’ (2009/23)
- Siemens Oostkamp (1 doos)
- Tijdschrift Siemens 1975 – 1992 (3 dozen) (2011/13)
- Lebbe Sugar Specialities bestaat honderd jaar 15.12.2012
- documentatiemap ‘Nijverheid’ met o.a. scheepswerven, vlasnijverheid, zuivelnijverheid, … (2013/10)
- scheepswimpel West-Vlaamse Scheepswerven N.V. Oostkamp (2015/9)
- documentatiemap Siemens (2015/43)
- feestrede uitgesproken door burgemeester Ward Demuyt  Siemens 1986, 1991, 1992 (2015/43)


3. Landbouwuitbatingen
- Joyeuse Penseé: briefwisseling i.f.v. afbraak / bescherming
- restauratiedossier hoeve Rustenburg
- documentatiemap ‘ Hofsteden’ (2013/10)
- prijslijst ‘Pépinières d’Oostcamp’ J.B. Standaert, fils, 1936 (2015/32)

4. Horeca
- Publiciteitsfolder ‘Het Schaak’
- Sigarenbandje met afbeelding ‘Het Schaak’
- Hostellerie ‘’t Boldershof’ 75 jaar jong
- Lokale handelsgids 2010

1c. Private woningen en locaties
1. Kastelen en landhuizen
- verkoopbericht kasteel Hertsberge
- map ‘Kastelen van Oostkamp’
- Kastelenroute
- Kasteel Pecsteen
- Kasteel Den Akker
- Kasteel De Cellen
  - documentatie OMD 2013
  - brochure kasteeldomein De Cellen
- hoeve Gysels – De Grande, Hertsbergsestraat
- Kasteel Erkegem – De Herten (Les Cerfs) (2012/19)
   - plannen interieur – exterieur
   - facturen (vooral Oostkamp)
   - historiek
   - uitgavenboeken o.a. organisatie jacht 1899 – 1925
   - 3 plannen eigendommen Van den Bogaerde de Merlebeke (Loppem)
   - verschillende stukken i.v.m. muziekmaatschappij ‘De Eendracht’
   - correspondentie
   - notariële akte familie Van den Bogaerde
   - beschilderde lei met afbeelding van de St.-Pieterskerk; Gernaey 1981
   - foto vooraanzicht kasteel, Siegfried Götze
   - pentekening in kader n.a.v. 150 jaar muziekmaatschappiij ‘De Eendracht’, 
     T. Van Hauwaert
   - documentatiemap ‘Kastelen’ (2013/10)
- kasteel Nieuwburg
   - documentatie OMD wandeling 2013
- ‘Opgravingen te Waardamme’, tekst naar aanleiding van persconferentie op 12.10.2004


2. Woningen
- bouwplannen woningen (2010/18)

·        

lastencohier woonhuis Loppemsestraat Oostkamp 1970; arch. J. Janssens, Brugge; eig. Dewyspelaere Georges

·        

ontwerp opbouw van appartementen hoek Loppemsestraat – Gaston Roelantstraat 1965; arch. Vermeersch, Brugge; eig. De Kee Maurits

·        

ontwerp lagere jongensschool Schooldreef Oostkamp 1969; arch. O. Van Canneyt, Oostkamp; eig. Schoolckmitee Oostkamp

·        

bouwplannen woonhuis Loppemsestraat Oostkamp 1970; arch. J. Janssens, Brugge; eig. Dewyspelaere Georges

·        

ontwerp gezond maken van woonhuis Nieuwburglaan (Kortrijksestraat 2)Oostkamp; arch. Daan Laethem Oostkamp; eig. Baron Peers de Nieuwburgh

·        

ontwerp bouwen woonhuis Legeweg Oostkamp 1969?; arch. R. Willemyns, St.-Kruis, eig. Maurits Hautekiek

·        

ontwerp woonhuis Kapellestraat Oostkamp 1967; arch. W. Verlinde, Brugge; eig. Dr. Van Biervliet Jan

·        

ontwerp bouw home Rozenlaan Oostkamp 1970 (3 ex.); arch. J. Delarue, Anzegem; eig. Woonwagenwerk vzw

·        

ontwerp bouw woonhuis Loppemsestraat Oostkamp 1968; arch. J.P. Baert, Blankenberge; eig. A. Desmet

·        

ontwerp bouw woonhuis Oostkamp 1963; arch. Vandierendonck, Loppem; eig. R. Coene

·        

ontwerp verbetering woonhuis Statiestraat 59 Ruddervoorde 1964; arch. ?; eig. J. Hoste

·        

ontwerp bouw woonhuis Ruddervoorde; arch. ?; eig. Lionel Hoste

·        

ontwerp verbouwing boerderij Rustoordstraat Oostkamp 1962; arch. G. Tourlamain; eig. Congregatie

·        

ontwerp nieuw kapeltorentje Rustoord St.-Jozef Oostkamp; arch. ?; eig. ?

·        

ontwerp aanpassing Rustoord St.-Jozef Oostkamp 1960; arch. G. Tourlamain; eig. Congregatie Zusters H. Familie Kortrijk

·        

ontwerp nieuwe vrouwenafdeling Rustoord St.-Jozef Oostkamp – gelijkvloers-gevels-1ste 2de verdieping 1962; arch. G. Tourlamain; eig. Congregatie

·        

ontwerp bouw woonhuis Wulgenbroekstraat Oostkamp 1966, arch. Luc Allewaert; eig. Luc Deblauwe

·        

ontwerp verbouwen woonhuis tot winkelhuis Bruggestraat 27 Oostkamp; arch. Daan Laethem; eig. Lambert Eric

·        

 ontwerp vernieuwen eigendom Patersonstraat 86 Moerbrugge (2 ex.) 1965; arch. W. Lambert Assebroek; eig. Andre De Fruyt

·        

ontwerp dokterswoning Statiestraat Oostkamp; arch. J. Vandermoere Brugge; eig. dokter De Bruyne

·        

ontwerp bouw villa Kortrijksestraat – Beernemstraat Waardamme 1963; arch. J. Van den BUssche Ruddervoorde; eig. Lionel Hoste

·        

ontwerp bouwen nieuwe vleugel lagere jongensschool St.-Pieterschool Schooldreef Oostkamp; arch. J. Van Canneyt Oostkamp; eig. Schoolkomitee

·        

ontwerp bouwen landhuis Brugsestraat Oostkamp (2 ex.)1962; arch. J. Van Canneyt Oostkamp; eig. notaris G. Claeys

·        

ontwerp vouwen villa Poststraat Oostkamp; arch. ?; eig. A. Lescouhier

·        

ontwerp bouwen woonhuis Patersonstraat Moerbrugge 1953; arch. R. Van Oyen Brugge; eig. Marcel De Zutter

·        

ontwerp bouwen villa Hospitaalstraat Oostkamp 1958 (3 delen); arch. ?; eig. Rodts – Ryckaert

·        

ontwerp bouwen woonhuis Poelstraat 61 Oostkamp 1961; arch. R. Van Oyen Brugge; eig. G. Mortier

·        

ontwerp bouw woonhuis Lichterveldestraat Ruddervoorde 1957; arch. E. Soete Aartrijke; eig. A. Noë

·        

ontwerp bouw woonhuis Fonteinstraat Oostkamp 1960; arch. R. Van Oyen Brugge; eig.Vermeersch

·        

ontwerp bouw landhuis weg Oostkamp – Hertsberge 1953 (2 delen); arch. Vandermoere Brugge; eig. A. Huys

·        

ontwerp verbouwen en uitbreiden magazijnen ‘Best’ Majoor Woodstraat Oostkamp 1963; arch. J. Van Canneyt Oostkamp; eig. W. Van Overbeke

·        

ontwerp bouwen villa Rustoordstraat Oostkamp; arch. R. D’Helft Brugge; eig. Heyneman

·        

ontwerp verbouwing woonhuis Markt Oostkamp; arch. R. Leuridan Torhout; eig. Vermeulen

·        

ontwerp bouw woonhuis Marechalstraat Oostkamp 1960; arch. J. Lauwereyns Brugge; eig. R. Demuyt

·        

ontwerp verbouwing woonhuis met winkel en bakkerij Schooldreef Oostkamp; arch. J. Van Vooren Gent; eig. M.

3. Verkavelingen
- Gemeente Oostkamp: koploper inzake sociale woningen huisvesting, in Landeigendom februari 1990 (2012/9)
- Geen Industrie in de Rodenbachsite, privéfolder 08.10.2012
- Eerste fase Fabiolalaan afgerond, commerciële mededeling, 2015

4. Kleine landschapselementen

5. Molens
- documentatiemap ‘Molens’ (2013/10)
6. Herbergen
- documentatiemap ‘Herbergen’ (2013/10)

- Politieverordening Provincie West-Vlaanderen i.v.m. openingsuren drankgelegenheden, 1939 (2014/23)
7.


1d. Straten
- Persmap: Feestelijke heropening van de doortocht van de N50f te Oostkamp
                dd. 01.07.2005 + origineel inrichtingsplan doortocht N50f te
                Oostkamp  dd. 28.06.2002
- Tableau des propriétaires des parcelles attenantes aux Chemins (beschrijving atlas der buurtwegen) (2013/14)
- Chemin vicinaux (buurtwegen), 1844 (2013/18)

1e. Waterwegen
- Bouwen van een stuwbrug; werken aan de Rivierbeek; werken aan de Dalevijverbeek; E. Van Ryckeghem, 1975 (2013/6)
- documentatiemap ‘Waterwegen’ (2013/10)


1f. Spoorwegen
- ‘Acquisition de terrains pour l’ établissement du chemin de fer’ (2007/1)
- Plannen station Oostkamp (doos)
- Plannen station Hansbeke (doos)
- Artikel station Oostkamp 06.05.2003
- Documentatiemap ‘Station – spoorwegen’ (2013/10)
- kaart der Belgische Buurtspoorwegen 1929 (2014/22)

1g. Perceelsgegevens

2.Instellingen


2.a Heerlijkheden (ancien régime)

- Verdeling van het Brugse Vrije

- Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove 1514

- Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove 1502

- Heerlijkheid Roden-Nieuwenhove 1532

- Leen

- Moreelleen

- Verpachting van een hofstede op Nieuwenhove 1908

- Koopbrief van twee lenen te Oostkamp 1486

- Erfvenisse ten profijte van juffrouw Anna Therese de la Fontaine te
  Oostcamp 18 juli 1806

- Pachtbrief van bos op Waardamme van De Melgar aan Clais -Verscheure;
  1760

 

2b. Gemeentebestuur
- Inbeslagname van gronden in de ‘Loode Weyden – Oedelem’ 1813
- Inbeslagname van gronden in de ‘Gemene Weyden – Assebroek’ 1813
- Inbeslagname van gronden in het ‘Beverhoutsveld – Oedelem’ 1813
- Inbeslagname van gronden in het ‘Eecken en Elzenambacht – Oostkamp’
  1813
- Verzamelstaat van aangeslagen goederen 1813
- Verschillende stukken i.f.v. inbeslagname
- Kiezerslijsten Hertsberge, Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme
  1 april 1980 (2010/18)
- Kiezerslijst Oostcamp, 1925 – 1926, vrouwen (2007/2)

- Kiezerslijst Oostkamp, Europees Parlement, 1984 (2014/1)
- Tien uitdagingen voor de gemeente Oostkamp 2007 – 2012
- Map Jumelage Oostkamp – Bergen (Noord Holland) ± 1987
- Map Info fusie Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde, Waardamme
  (1973)
- Oostkamp, gemeentelijke brochure, 1982
- Oostkamp, Toeristische brochure 2011 – 2012
- Oostkamp, Toerisme Oostkamp
- Oostkamp, Gemeentegids 2008 – 2009
- Oostkamp, Jeugdgids 2002 - 2004
- Artikel De Valkaart Oostkamp 08.05.2003
- Oostcampus openingsbrochure (17.06.2012) (2012/8)
- ‘Gemeente Oostkamp koploper inzake sociale huisvesting in regio Brugge’ in Kleine Landeigendom februari 1990 (2012/9)
- Oostkamp, ‘Klasje 1930’, toneelstuk naar aanleiding van het groot fietsfeest ingericht door project Leader Tielts Plateau, 3 juni 2012
- documentatiemap ‘ Oostkamp: urbanisatie, tewerkstelling, …’ (20103/10)
- documentatiemap ‘Oostkamp: demografie’ (2013/10)
- documentatiemap ‘ Oostkamp: straten & pleinen, wegen & openbare verlichting, tol (barrière), verkeer’ (2013/10)
- documentatiemap ‘Waardamme’ (2013/10)
- foto gemeenteraad 2006 (2014/19)
- foto gemeenteraad 2001, 2015, 2008, 2013 (2015/27)
- Oostkamp, programma 25 jaar verbroedering Oostkamp –Bad Nauheim, 2010


2c. C.O.O. en O.C.M.W.
- Société de Secours Mutuels d’Oostcamp, statuts, Bruxelles, 1858
- Maatschappij van Onderlingen Bijstand gezegd Oostcampse Voorzorg gevestigd te Oostcamp (West-Vlaanderen) erkend door KB 24 october 1900, Standregelen, Brussel, 1900 (2 exemplaren)
- O.C.M.W. Oostkamp, brochure
- Het O.C.M.W Oostkamp stelt zich voor … 1988 (2013/10)


2d. Parochies
- Parochie Sint -Pieter Oostkamp, De voornaamste kunstwerken in de
Sint - Pieter in de Bandenkerk te Oostkamp, brochure.
- Parochiefeest 2006
- Parochiefeest 2009
- Wegwijs, informatiefolder van de parochie Sint - Pieter Oostkamp, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
- Feestelijke openstelling ‘De Raat’, 6 – 7 mei 2006
- Onze Parochie, jaarverslag van de parochie Sint - Pieter in de Banden, 1952, 1953, 1954 (3x), 1955, 1956 (3x),1957 (2x), 1958 (2x), 1959 (2x), 1960
- Onze Parochie, brochure aangeboden aan alle gezinnen van de parochie op het patroonsfeest Sint - Pieter in de Banden, 1 augustus 1953
- PLASSCHAERT,D., Van Horen Zeggen, 13 verzonnen verhalen verschenen in Kerk en Leven tussen 2 maart en 14 september 2011, (2011/19).
- Broederschap van Bermertigheidt, ingestelt in de parochiale kercke van  S. Pieters Banden in de prochie van Oostcamp, Brugge, 1711(2013/22)
- parochie Sint-Pieter Oostkamp, infobrochure (2015/9)

 

2e. Scholen
- Vrije basisschool De Bosbes viert dubbel feest (03.06.2009)
- Vrije basisschool De Bosbes, april 2006
- Freinetschool Klimop, 23.03.2000
- De Vaart, 24.02.2006
- Sint – Leocollege, Schooldreef 2, 1979
- Kontakt: tijdschrift tussen school en gezin 1ste, 2de, 3de, 4de jaargang (2010/18)
- Documentatiemap Onderwijs (2013/10)
- Vrije Basisschool Moerbrugge, viering 125 jaar, 2010 (2014/21)
- Uitnodiging samenkomst oud leerlingen en leerkrachten van St.-Leo-college Oostkamp 7.2.2015 (2015/26)

 

2f. RVT

2g. Polders, Waterschappen en Gemene Weiden
- Aan de ‘Oostcampsche Amborgers van het Veld’, H.J. Claeys, 1895
- Aanvraag wegens “t bestuur van ’t Beverhouts Veld, Ch. Beaucourt, 1830
- Handschrift i.v.m. het Beverhoutsveld, 1888

- Gekende poelen en vennen gelegen binnen het lage gebied van de Polder van Sint-Trudoledeken door Willy De Craemer (2012/1)
- Het meersengebied te zuiden van Brugge door Willy De Craemer (2012/1)
- Het verhaal van de keersluis door Willy De Craemer (2012/1)
- ‘Polders en wateringen’: archaïsche instelling of toekomstgerichte besturen? In Kleine Landeigendom augustus 1990 (2012/10)

- Documentatiemap ‘ Moerbrugge en het Beverhoutsveld’ (2013/10)
- Documentatiemap Beverhoutsveld (2013/25)
- Nieuwe statuten of reglement voor het beheer van het Beverhoutsveld, Brugge, 1861
- Beverhoutsveld, partage amiable, rapport de mr. Le commissaire de l’arrondissement de Bruges – Ostende, 1897.
- Beverhoutsveld, verdeeling in der minne, verslag van den Mr. Arrondissements-Commisaris van Brugge – Oostende, 1897
- Watering van St-Trudo-Ledeken, reglement van bestuur, 1936 (2009/10)
- Polder Sint-Trudoledeken, Willy De Craemer (2008/7)
- documentatiemap ‘Het bekken van de Brugse Polder’
- ‘Het Beverhoutsveld’ door Andre Strubbe

 

- Inventaris Archief Van den Bogaerde – Gemene weide De Laere (2003/6):

-         

‘’Procès-verbal d’acquisition de 28 ares 369 centiares de bois en deux parties situées à oostcamp, pour monsieur van den bogaerde, merlebeke à Bruges, du 24 floréal, 11 année.’’

-         

Afschrift. ‘’Tijtel van eijgendom van 12 roeden 68 ellen en 1/10 nederlandsche maete grond gelegen te Oostcamp in profijte van jonker Willem Van den Bogaerde de Merlebeke grondeigenaer te Brugge door Jonker Balthazar Van den Bogaerde, burgemeester te oostcamp. Gepasseerd voor M. Chls. Beaucourt notaris tot Oostcamp den 2 januarij 1824.’’

-         

‘’Copie vanden tijtel conserveerende de weede de laere binnen de prochie van oostcamp, danof het origineel berust onder Jor Philippe charles de schietere heere van den ambacht vanden houtschen’’

-         

‘’reglement van de gemeene weede de laere (inclusief verhuur van de “visscherie”).

-         

Kaart + nieuwe legger van weide genaamd de laere, 9 december 1787.

-         

Verwisseling van land tussen Jonker Willem Van den Bogaerde en Joseph Lannoo, 27 december 1823.

-         

“Doit Mr. Guillaume Van den Bogaerde au notaire Beaucourt, achat de terre de M. Plasschaert, 20 juli 1812 ‘’. 

-         

Regeling : ‘’over de weesen van pieter van ooteghem bij martine Sercu, 22 januari 1777 (den walschen)’’.

-         

Schuldvordering: Lodewijck Bueckens, herbergier van den daele, is nog geld schuldig van de verkoop van bomen op de laere, 11 januari 1758.

-         

Pachtbrief van Pieter Ketels, 1781.

-         

“Procès-verbal d’adjudiction définitive au profit de Mons. Guillaume Van den Bogaerde de Merlebeke,  propriétaire à Bruges ; de 204 ares 38 centiares ou 4.1.86 vergers de terres situés à Oostcamp, endroit dit Laere ; provenant de mons. J.M. Plasschaert de Soignies dep. de Gemappes ; passé devant Mr. Beaucourt notaire imperaire à Oostcamp, le 11 juillet 1812 ‘’.

-         

Document betreffende de aanleg van een nieuwe dreef naast de wal van het kasteelgoed, uitkomende op de steenweg naar Kortrijk.

-         

Beslissing van de “amborgers” om bomen te laten verkopen, 6 maart 1757.

-         

Bundel met uitbetalingen die gedaan zijn door Guillaume Van den Bogaerde aan personen die diensten of werken hebben gedaan binnen De Laere, 1788 (bevat veel persoonsnamen van plaatselijke arbeiders).

-         

Bundel met betalingen gedaan door Van den Bogaerde de Merlebeke, Vanheurne de Schiervelde, Via Plasschaert en Jan Lippens, vier geassocieerden in de verdeelde laere te Oostkamp, ….. , 1788 (bevat veel persoonsnamen van plaatselijke arbeiders).

-         

Overeenkomst van cheynspacht tussen Marie-Anne Schapelijncq (wed. Bernaert Lampreel) en Augustinus Polvliet over een perceel gelegen aan de Laere, 21 mei 1774.

-         

Verkoop van grond door Marie-Anne Schapelijncq aan Guillaume Van den Bogaerde welke grond in cheynspacht was gegeven aan Polvliet, later aan Guillielmus Hympens, 7 januari 1784.

-         

Verdeling van een partij bos gelegen te Oostkamp tussen Willem Van den Bogaerde de Merlebeke – de pastorie en disch van Oostkamp,
26 februari 1824.

-         

Een hofstede te Bredene gemeen met Stockhove de Buytswalle en van twee stukken land in Oostkamp (Larestraat).

-         

Verkoop tussen Franciscus Bareel (Brugge) en Guillelmus Van den Bogaerde (Brugge) van een stuk bos, 27 prairial jaar 6.

-         

Nr.64  Verkoop van een hofstede gelegen te Oostkamp voor de schepenen der heerlijkheid Rooden aan Guillaume Van den Bogaerde de Merlebeke te Brugge, 14 juli 1781 (bevat verslag van een openbare verkoop).

-         

Regeling van betaling tussen notaris Beaucourt en Guillaume Van den Bogaerde.

-         

2 Betalingen van “nationaal goed” gelegen te Oostkamp, gekocht door Guillaume Van den Bogaerde, rentenier te Brugge.

-         

Cheynsbrief van Guillaume Himpe van Jor Jan Aybert Stockhove de Buytswalle ingegaan 1 mei 1775.

-         

“Resumptie van betaelinge gedaen door Jor Van den Bogaerde de Merlebeke voor arbeijt van delven, buretten, etc. op de laere in oostcamp eertijds gemeene weede ende nu bij separatie verdeelt onder de acht naerschreven aenpaelende proprietarissen die in de constructie van eene nieuwe dreve, buyzen, delven separaet gragten, besoigne lantmeters ende andere soo volgt, (1788)”.

-         

Verkoop van een stuk land (eertijds deel van de gemene weide de laere) door vrouw Damerin de Merlebeke, weduwe van Valentijn Stappens d’Harnes aan Guillaume Van den Bogaerde, heer van Merlebeke. 15 februari 1789.

-         

Verkoop van een stuk land (eertijds deel van de gemene weide de Laere) door Joannes Baptist Lippens en Brigitta Beuselijnck aan Guillaume Van den Bogaerde 7 juni 1788.

-         

1806: 5 betalingen van “nationaal goed”, gelegen te Oostkamp, gekocht door Guillaume Van den Bogaerde, rentenier te Brugge.

-         

Schets hofplaats van Taveirne (Tafeirne).

-         

Betalingsbewijs van L. Missiaen aan Van den Bogaerde.

-         

Verkoop van land door Joos, Pieter, Joanne Tack aan Van den Bogaerde (“gelegen omtrent het speelgoet”) 10 februari 1781.

-         

Nr.56: Verkoop van 3 stukken land door Petrus Lodewijck Buckens aan Guillaume Van den Bogaerde  23 juni 1778.

-         

Afpaling van land in de gemene weide de laere ( De Haze, Van den Bogaerde, Van Stockhove de Buytswalle, Via De Stappens d’Harnes, Holvoet).

-         

4 Aankoopbewijzen van “nationaal goed” gekocht door Guillaume Van den Bogaerde te Brugge , gelegen te Oostkamp  4 prairial an 8.

-         

Nr. 62: verkoop van land door Joseph Tack aan Guillaume Van den Bogaerde  20 februari 1781.

-         

Nr.56: verkoop van 3 stukken land en bos door Joannes Van Hecke aan Jacques de deckere   24 mei 1715.

-         

Nr. 59: verkoop van een hofstede door Joannes Franciscus Beirlant aan Guillaume Van den Bogaerde heer van Merlebeke   24 juli 1780.

-         

Verkoop van een stuk land door Pieter Lodewijck Buckens aan Guillaume Van den Bogaerde, gelegen te Oostkamp  19 september 1775.

-         

Verkoop van een stuk land gelegen te Oostkamp door de erfgenamen van Francois Tack aan Guillaume Van den Bogaerde te Brugge   25 januari 1791.

-         

Verkoop van een hofstede met 2 stukken land te Oostkamp door Pieter Van Ooteghem aan Guillaume Van den Bogaerde (inclusief koopcontract en bewijs van eerste betaling)   4 februari 1777.

-         

Erfenis van een hofstede (“Kneeckenbosch” genaamd) van Joseph Van Gaver aan Joannes Franciscus Beirlant      17 oktober 1769.

-         

Verkoop van een stuk land gelegen te Oostkamp door Joanna Marie Vlietynck, weduwe van Joseph Tack, te Oostkamp aan Willem Van den Bogaerde, grondeigenaar te Brugge    29 november 1823.

-         

Afschrift van een verwisseling van land gelegen te Oostkamp tussen Willem Van den Bogaerde en Joseph Lannoo & Francisca Ballegeer   3 januari 1824.

-         

Proces-verbaal van een aankoop van “nationaal goed” gelegen te Oostkamp door Van den Bogaerde te Brugge op 29 frimaire an 9 (later verkocht aan Pieter Zaman, molenaar te Oostkamp).

-         

Proces-verbaal van een aankoop van “nationaal goed” gelegen te Oostkamp door Van den Bogaerde te Brugge op 21 floreal an 11.

-         

Proces-verbaal van een aankoop van “nationaal goed”, gelegen te Oostkamp, door Baltazar Van den Bogaerde (zoon van Guillaume), rentenier te Oostkamp  24 nivose an 9.

-         

4 losse stukken.

 

 

2h. Adviesraden
- Jeugdverbond Oostkamp, 1963
- brochure jeugdraad Oostkamp, 1969 (2011/12)
- Oostkampse Jeugdkrant, 1981 (2013/1)
- map Sportraad (2014/20)


       2i. Notariaat
         - Zie ook ‘Verzameling affiches van openbare verkopingen en  
         verpachtingen’, schenking notaris Henri Claeys (2007)
         - Toewijzing zaailand en gras te Oostcamp tussen de vaart Gent – Brugge
         en de Legeweg (met plan), 24.08.1912 (affiche)
         - Openbare verkoop van een woonhuis te Oostcamp, 12.03.1906 (affiche)
         - Openbare verkoop van een woonhuis te Oostcamp (Meulestee),
         18.11.1909 (affiche)
         - Pak met 80 postkaarten (gele briefkaarten) gericht aan notaris H. Claeys
         - Pak met 22 kaartbrieven gericht aan notaris H. Claeys
         - Verkoopakte van een hofstedeken op  de wijk Hertsberge door Johannes
         De Souter aan Fransciscus Desmet, 1817
         - Verkoopakte van een hofstede en oliewindmolen te Tielt door Jacobus,
         Johannes en Marie-Theresia Mestdagh aan Charles Beaucourt, 1827
         - Openbare verkoop van weiland te Moerbrugge, 1977 (2013/3)
         - Openbare verkoop van 2 hofsteden en land te Moerbrugge, 1980, met
         verkavelingsplan (2013/4)
         - Openbare verkoop van het café ‘De Rivier’, 1963, (2013/11)
         - Openbare verkoop van bouw-, zaai- en weiland te Moerbrugge (met
           plan), november 1927 (2015/10)
         - Verkoop door Camiel Strubbe (St.-Michiels) aan Gustaaf Vermeulen
            van een tweewoonst te Oostcamp 1919 (2015/9)
         - Erfenisse van een partij land ten profijte van Emanuel D’Hollander
           (Oostcamp), 28 germinal jaar 11 (2015/9)
         - Afchrift koopkontrakt, verkoop door Monica VandeKerckhove (wed.
           Joseph Van Poucke) en Philippus Van Poucke (Zuienkerke) ten profijte
           van Charles Beaucourt, 11 augustus 1827 (2015/9)
         - Verkoop door kerkbestuur van Oostkamp aan Pieter Scholier van grond
           op Stuivers, 1889 (2015/9)
         - Huurcontract tussen Gustaaf Vermeulen en Leonie Strubbe te
           St.-Michiels, 1894 (2015/9)
         - Verwisseling van grond tussen Desire Verbeke en Leon Bultinck,
           Oostcamp Stuivers, 1916 (2015/9)
         - Uittreksel Openbare veiling op 6 november 1876 aankoop door August
           Van de Kerckhove, Amelie Vande Kerckhove en Theofiel Vande Kerckhove
           van een woonhuis en erf op het Zwartegat Oostcamp, (2015/9)

 

      2j. Politie
          - Algemeen reglement van Politie, Gemeente Oostcamp, 1930


2k. Brandweer
- aanwezigheidstabel (2010/18)
- uitrusting voertuigen (2010/18)
- Grondreglement van de gemeenschappelijke vrijwilligersbrandweer,
  1935. (2010/18)
- aandenken 19.. – 19..  (2010/18)
- flyer ’30.000ste Last Post’ 9 juli 2015

 

3.Verenigingen


 

Documentatiemap ’Verenigingsleven’ met o.a. cultuur, sport,… (2013/10)

Documentatiemap ‘ Oostkamp, algemeen’ 1 &2’ zeer divers (2013/10)

3a. Sportverenigingen

1.  

Balsporten

2.  

Atletiek

3.  

Cafésporten

4.  

Andere

-     

Kon. Kath. Turnkring Vlug en Vroom
-‘Nuttige adressen’ kringen West-Vlaanderen
-uitslag gouwfeest 1964
-uitnodiging Turngouwfeest 1964
-brief i.v.m. geschiedenis Vlug en Vroom 1964
-programmaboekje 20ste gouwfeest Vlug en Vroom 1948
-programmaboekje 26ste gouwfeest 1954 (2013/10)
-turngala 1964
-samenzijn 1964

-     

Godelievestappers Ruddervoorde
- verschillende brevetten

-     

Volley Venus Oostkamp
-krantje

-     

Handboogschutters Steenbrugge
-nieuwjaarswens 1873

-     

Basketball Oostkamp
-sponsorboekje 2004 – 2005

-     

Duivenmaatschappij De Eendracht
-foto in kader: “Hulde van De Eendracht Oostcamp aan den kampioen voor ’t jaar 1923”, 50 x 60 cm. (2011/24)

-     

Draverssport
-voorpagina van “Draverssport” met aankondiging van overlijden van Germain D’Hoore (stichter – uitbater De Piste Oostkamp), 1969; rode map

-     

Schuttersgilde St.-Sebastiaen Oostcamp (2013/10)
- deelnemerslijst recreatiefeesten 1786
- voorwaarden Hammekensfeest 1851
- register heroprichting 8 mei 1849
- inschrijvingslijst ‘groote schietingen’ 3 en 4 september 1865 (2013/10)

-     

Tennisclub Orscamp
- jaarboek 2007

 

3b. Cultuurverenigingen
Davidsfonds Oostkamp
- losse aankondigingen van activiteiten
- zoekwedstrijd (2011/12)
- muziekfestival (2011/12)
NCMV – CMBV
- tijdschrift 1977
- 10 jaar CMBV: 1971
- CMBV maandblad Oostkamp 1980 – 1981
Muziekgenootschap Oostcamp – De Eendracht
- inwendig reglement 1896 (2007/1)
- tekst van een grafrede uitgesproken door een lid van de muziekmaatschappij van Oostcamp t.g.v. het overlijden van ridder de Bie de Westvoorde, s.d. (2007/1)
-zomerconcert 1871 (2007/1)
- liste nominative des membres effectifs et exécutantes du corps de musique a Oostcamp (2007/1)
- vraag tot betalen auteursrechten (2007/1)
- inschrijvingslijst tot het bekomen van een ‘plancher’ in de grote zaal van het gemeentehuis voor De Eendracht (2007/1)
- liedteksten, 4p., J. de Busschere, s.d. (2007/1)
- affiche: Liefdadigheidsavond t.v.v. de armen van Oostcamp, 1895 (2007/1)
- uitnodiging Sint-Ceciliafeest 1913 (2007/1)
- uitnodiging Sint-Ceciliafeest 1911 (2007/1)
- uitnodiging buitengewoon concert 1907 + programma (2007/1)
- rekeningen 1884 (2007/1)
- brochure muziekfestival 100 jaar De Eendracht 1948 (2013/10)
- brochure 150 jaar De Eendracht (2013/10)
- documentatiemap K.F. De Eendracht  (2013/10)
- steunlijst Eendracht???

Jubilate
- affiche (2011/12)
- correspondentie (2011/12)
- documentatiemap ‘Koor Jubilate’ met o.a. singel n.a.v. 5 jarig bestaan (2013/10)

Rookersclub
- affiche ‘Avondfeest ten voordele van de armen der gemeente’ 1880 (2007/1)
- affiche ‘Avondfeest ten voordele van de armen der gemeente’ 1881
(2 ex.) (2007/1)
-partituur + tekst  ‘Hulde aan H. Claeys voorzitter’ (2007/1)

Harmonie Vrij en Blij
- krantenartikel 26.11.2009
- programma St.-Ceciliafeest 1959 (2013/10)
- wervingsfolder februari 2014

Vrienden van het ‘Van Eynde’ orgel
- concertreeks 2004
- concertreeks 2008
- concertreeks 2009
- artikel + ets n.a.v. 10jarig bestaan

Kunstkring Lamme Goedzak
- 1974 – 1979: reeks tekeningen (10) van Hurtecant Roland en
Van Doesselaere Eric n.a.v. 5jarig bestaan (nr. 5 ontbreekt)
- correspondentie

Hertsberge Leeft
- tijdschrift 2de jaargang nr. 1 sept. 2002
- tijdschrift 4de jaargang nr. 1 sept. 2004
- tijdschrift 5de jaargang nr. 2 maart 2006
- tijdschrift 7de jaargang nr. 2 maart 2008

Heemkundige Kring Ruddervoorde
- brochure ‘Kijken naar metaal’, OMD 2001

Heemkundige Kring Hertsberge
- DVD: bekende Hertsbergenaren, intervieuws, video’s, 2013 (multimedia)

Reizigerskring Oostcamp 1889 – 1950 (2013/10)
- 3 verslagboeken met o.a. stichtingsakte
- diverse toespraken naar aanleiding van 40 – 50 – 60 jarig bestaan
- menu’s ter gelegenheid van feestmaaltijden

Oostkamp Heemkundige Kring (2013/10)
- boek met kroniek van 1943 – 1959

Kind en Gezin
- map werking Moeder en Kindzorg (2013/21)

Landelijke Gilde
- toneelboekje ‘Hooger Op’ door Emiel Serroen , muziek Albert Lietaert, 1927; opgevoerd door Landelijke Gilde (2014/16)

 

3c. Jeugdverenigingen

Roodkapjes
- correspondentie (2011/12)
- tijdschriften (2011/12)
- aanbevelingen (2011/12)

K.S.A.
- brochure 80 jaar K.S.A. 2008
- tijdschrift 1960 – 1961 – 1964 – 1968 (2010/18)

- lidboekje KSA – Jong Vlaanderen van Lescouhier Alfons (2015/29)

Studentenclub ‘Moeder Laetitia’
- feestgids 1955

FOS
- brochure feestweekend 2011

VKSJ
- Herinnering aan lidmaatschap VKSJ 1931 – 1932 (2015/31)

 

3d. Natuurverenigingen

Beheersplan Assebroekse Meersen 2014 – Wim Slabbaert + 4 kaarten + tekstbijlage + kaartbijlage (2015/36)
Natuurpunt & De Spille
- Reservaat in de kijker: Gevaerts-Noord 2004
- Zuidleie 2004 – 2005
- BPA Rodenbach 2005
- inrichting bunkers voor vleermuizen langs kanaal Gent – Brugge 2005
- Leiemeersen 2005
- domein Zorgvliet 2005
- De Wulgebroeken 2013
- de Merlebeek 2012
- Monumenten langs het kanaal 2014
Vereniging voor Leef en Teeltwijze VELT
- De Levende Aarde – Hertsberge 2005

3e. Politieke verenigingen

C.V.P.

- mededelingen Oostkamp
- lokaal infoblad

Vlaams Blok – Vlaams Belang
- lokaal infoblad

VLD – Open VLD
- lokaal infoblad

Groen
- lokaal infoblad

SPa
- lokaal infoblad

Spirit – Vlaams Progressieven
- lokaal infoblad
Actief
- lokaal infoblad
VU - NVA
- lokaal infoblad
CVP – CD&V
- lokaal infoblad

Map (Ward Demuyt)
- CM Oostkamp
- KWB
- diverse krantenknipsels
- affiches
- Ziekenzorg

Verkiezingsdrukwerk doos 1
- 15.10.1899 (2007/1)
- 27.05.1900 (2007/1)
- 15.05.1902 (2007/1)
- 20.10.1907 (2007/1)
- 1910 – 1912 (2007/1)
- 1976 – 1988 – 1994 – 2000 (schenking Jan Breyne)
Verkiezingsdrukwerk doos 2
- schenking Noël Geirnaert, ongeordend (2011/27)
- schenking Elie De Jonghe (2011/26)
Verkiezingsdrukwerk doos 3
- 2000 – 2006 - 2012
Verkiezingsdrukwerk doos 4
1976 – 1982 – 1994 (schenking Jan Breyne)

Verkiezingsdrukwerk doos 5 (2013/10)

1952 - 1958 – 1964 – 1970 – 1976 – 1982 – 1988 – 1991 - 1994


3f. Oud-strijdersverenigingen

3g. Religieuze verenigingen

H. Hartbond
- afgestorven leden ‘Heilig Hert van Jesus’ 1920 – 1921 (2007/2)
- toegangskaart jaarfeest H. Hartbond 17 januari 1937 (2014/4)
Katholieke vereeniging van Oostcamp
- uitnodiging avondfeest 1910 (2007/1)
- uitnodiging avondfeest 1911 (2007/1)
- intekenlijst voor een nieuwe vaandel (2007/1)

Katholieken Bond & Jonge Wacht Oostcamp
- inhuldiging nieuwe feestzaal 1913 (2007/1)
- affiche inhuldiging nieuwe feestzaal (2007/1)

Zusters Maricolen
- brochure n.a.v. het vertrek uit Oostkamp (2009/28)

3h. Seniorenverenigingen

Club van de Rustenden uit de Middengroepen CRM
- lidkaart CRM 1984
- nieuwsbrief 1984

4.Personen

- documentatielijst ‘ Mensen van bij ons’ (2013/10)

- briefwisseling en rekeningen i.v.m. overlijden Alida Dezutter, echtgenote Cyriel Vande Caveye, 17.01.1944 (2015/5)

- Proces Verbaal wegens stropen door Achiel Lootens, 1948 (2015/28)
- documentatiemap 100jarigen (2015/43)

4a. Publieke personen

1.  

Politiek

-     

Lijkrede op het graf van Petrus Van de Weghe, gemeentesecretaris, 1882

-     

Lijkrede uitgesproken door Henri Deneweth, gemeentesecretaris van Ruddervoorde, op het graf van Ridder Emmanuel van Outryve d’Ydewalle, burgemeester van Ruddervoorde (2009/31)

-     

Krantenartikel Idesbald Janssens de Bisthoven, 1998

-     

Bundel over Familie Fiers (Hertsberge)

-     

Documentatiemap ‘Jozef D’Hoore’ (2013/10)

-     

Documentatiemap ‘Ward Demuyt’ (2013/10)

-     

Kadertje met detail uit ommeloper met vermelding Valkaart, geschenk ter gelegenheid van de aanstelling van Ward Demuyt als burgemeester (2014/14)

-     

Uitvaartboekje Eric Eeckman 1937 – 2010

-     

Lijkrede op het graf van Yvo Naessens (2015/3)

2.  

Religieus

-     

Herinnering aan het priesterambt van E.H. William Vandenberghe

-     

Aanstelling van E.H. Jeroom D’hont 1967

-     

Welkom aan E.H. Hugo Decroos 1985

-     

Aanstelling E.H. Vergracht 1949

-     

Lijkrede bij het begraven van een (onbekende) priester (handschrift)

-     

E.H. Kamiel Vankemmel

-     

E.H. Dambre (foto) (2013/8)

-     

E.H. Henri Delarue, met documentatiemap ‘Zwaluwnest’ (2013/10)

-     

Afbeelding pater Hugo Roets (2014/11)

-     

Aandenken Hoogfeest Kristus-Koning 1949

-     

Aandenken feest van het Heilig Hart 1932

-     

Aandenken Maria jaar 1953 – 1954

-     

Aandenken gestorven leden Wit-Gele Kruis 1952 – 1953

-     

Aandenken gestorven leden Wit-Gele Kruis 1944 – 1945

-     

Aandenken Heilige Missie december 1945

-     

Aandenken priesterambt William Vandenberghe 1963 – 1967

-     

Aandenken professie Zuster Marie-Stefaan (Marie Keirsebilck) 18 april 1960

-     

Aandenken 3de afreis Pater M. Wille 1 december 1963

-     

Aandenken Heilige Priesterwijding Pater Ivo van Oostcamp (Achiel Mahieu) 28 maart 1921

-     

Aandenken afreis pater Marcel Wille naar China 1939

-     

Aandenken gouden priesterjubileum E.H. Edmond De Wispelaere 1922-1947

-     

Aandenken H. Priesterwijding Andre Modde 4 december 1950

-     

Gouden jubelfeest 1879 – 1929 dom Floribertus De Pauw, prior abdij van Steenbrugge (2015/9)

 

3.  

Cultureel

-     

Bundel over familie Fiers – Debruyne, Hertsberge (gemeentesecretaris Hertsberge – burgemeester Hertsberge – bakker – inrichting bakkerij – briefhoofden van rekeningen Oostkampse bedrijven – Wat met het Beverhoutsveld? – Wervingsfolder oprichting oorlogsgedenkteken 1940-1945 Kapellestraat - …)

-     

Familie Van Caillie

-     

Prof. Adolf Devlieghere (krantenartikel 1975)

-     

Richard Vanhove – feest t.g.v. 100ste verjaardag (1981)

-     

Gustaaf Vanhove, huldebetoon t.g.v. 100ste verjaardag 19 maart 1966 (2013/5)

-     

Bundel Valentin Henneman (2013/10): foto’s, verslag tentoonstelling, toespraak, schilderij op hout, …

4.  

Sportief

-     

Krantenartikel Jules Huvaere – 1945

-     

Krantenartikel overlijden Léon Vandaele, wielrenner, 2000

4b. Familiekunde
- Collectie bidprentjes
- Collectie rouwbrieven (doos 1000)
- Map rouwbrieven, bidprentjes en enkele grafreden (2013/10)
- Oostkamp, St.-Pietersbanden, parochieregisters, huwelijken 1631 – 1797, Johan Haerynck, 2013 (2014/2)
 - Oostkamp, St.-Pietersbanden, parochieregisters, dopen, 1631 – 1797, Johan Haerynck, 2014 (2014/6)
- Oostkamp, St.-Pietersbanden, parochieregisters, overlijdens, 1631 – 1797, Johan Haerynck, 2014 (2014/26)
- stamboom op linnen van Pieter Luck (2014/5)  

5.Gebeurtenissen

 

5a. Oorlogen en conflicten
- documentatiemap ‘Oorlog – Militie – Leveringen en Bezetters’ (2013/10)
- ‘Op Oorlogspad’ fietsroute in en om oostkamp, HKO, (Wim Deneweth)

1.  

Franse overheersing

2.  

Eerste Wereldoorlog

-     

Herdenkingskaartje ‘Gesneuvelde soldaten en Gevallen Burgers’ – 9 oktober 1919 (2007/1)

-     

Map met krantenknipsels (2007/1)

-     

Oostkamp en de Kommandanturen tijdens WOI’ in WEFIS magazine januari, februari, maart 2014, Georges Smessaert (2014/9)

 

3.  

Tweede Wereldoorlog

-     

Brochure ‘Schuilplaats’ – project rond de 3 bunkers op Moerbrugge door opleiding ‘Binnenhuiskunst’ – februari 2003

-     

Map met krantenknipsels (2007/1)

-     

Fotoreeks: “50 jaar bevrijding Oostkamp en Moerbrugge 8 – 12 september 1944”, Fotoatelier Horizon Oostkamp, 1994.
71 tentoonstellingsfoto’s + begeleidende tekst (2010/11)

-     

Diverse foto’s i.v.m. bevrijding Oostkamp en Moerbrugge (2010/11)

-     

Oorlogsanecdotes en een verslag van ‘De Slag om Moerbrugge’ door Andre Desmet.

-     

Onthulling gedenkplaat in St.-Pieterskerk Oostkamp, 8 mei 2015

-     

Dagboek van Lt. Colson 1939 – 1940 + verblijf in Lager (2015/38)

5b. Processies

5c. Stoeten en optochten
- Krantenknipsels wijkfeesten en folkloristische stoet Maciebergwijk
- Programmaboekje ‘Sprookjesstoet’ Oostkamp naar aanleiding van de inhuldiging van burgemeester D’Hoore  1959 (2013/10)
- affiche ‘Sprookjesstoet’ (2013/15)


5d. Feestelijkheden
- Festival ingericht ter gelegenheid van de intrede van graaf d’Ursel als gouverneur van West-Vlaanderen – ingericht door muziekmaatschappij De Eendracht - 8 augustus 1902 (bundel – bevat ook uitnodigingen van andere maatschappijen uit West-Vlaanderen + handgeschreven affiche van festival 90 x 35 cm + gedrukte affiche 180 x 90 cm) (2007/1)
- Festival ingericht ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe gemeentehuis – ingericht door muziekmaatschappij De Eendracht – 19 augustus 1883 (2007/1)
- Festival ter gelegenheid van de inhuldiging van het station en de steenweg van Oostcamp naar Oedelem – 27 augustus 1865 – affiche (in slechte staat) (2007/1)
- Feestmaal t.g.v. de inhuldiging van Pierre Vander Plancke als burgemeester – 30 april 1939 – menukaart (2007/1)
- Spijskaart Vastenavond 23 februari 1909 (2007/1)
- Banket t.g.v. het jubelfeest van Alb. Peers de Nieuwburgh (25 jaar burgemeester) en Emiel Welvaert (33 jaar schepen) – menukaart 21 juni 1931(met handtekening van de aanwezigen) (2007/1)
- Inhuldiging Oud Mannenhuis – menukaart 10 mei 1910 (2007/1)
- Huldiging E.H. Em. Dambre (25 jaar priester) menukaart 22 oktober 1908 (2007/1)
- Feestmaal t.g.v. de inhuldiging van E.H. E. Sabbe als pastor van Oostkamp – menukaart 11 mei 1911(2007/1)
- Bezoek van ‘le Chanoine’ – menukaart met tafelschikking – 18 november 1908 (2007/1)
- Tekstaffiche ‘Oostkamp 100 jaar onafhankelijk 1830 – 1930’ – 10 augustus 1930 – 107 x 72 cm (2001/17)
- Feestmenu ter ere van Graaf d’Ursel 1902 (2012/6)
- Feestmaal ter gelegenheid van de inhuldiging van burgemeester Jozef D’Hoore 1959 (2013/10)
- Programmaboekje van de feestelijkheden ter gelegenheid van de inhuldiging van burgemeester Pierre van der Plancke 1939 (2013/10)
- documentatiemap ‘ Programma’s van feestelijkheden en allerhande berichten’ o.a. 100 jaar onafhankelijkheid, menukaart tienjarig bestaan feestkomitee 1964, opening De Valkaart 1972, S.V. Oostkamp, feestrede bezoek Mgr. De Smedt 1954 (2013/10)
- documentatiemap ‘Feesten en Plechtigheden’ (2013/10)
- affiche ‘Groot bal’ zaal Majestic, cinema, vuurwerk, tombola, n.a.v. kermisdagen oktober 1945

 

 

5e. Evenementen

1.  

Sport

-     

Tiende Moerbrugse Kermisloop – 2 juli 2010 – brochure

-     

Elfde Moerbrugse Kermisloop – juli 2011 – brochure

-     

Veertiende Moerbrugse Kermisloop – 4 juli 2014 – brochure

-     

Vijftiende Moerbrugse Kermisloop – 3 juli 2014 - brochure

-     

Grote Prijs Patrick Bruneel – wielerwedstrijd – 29 juli  2010 – brochure

-     

Grote Prijs Patrick Bruneel – wielerwedstrijd – 2 augustus 2012 - brochure

-     

Motokoers te Oostkamp (Piste Gruuthuyse) Sportmagazine 20 augustus 1946 (2006/3)

-     

Provinciaal ruitertornooi 15 september 2013, Landelijke Rijvereniging Oostkamp

-     

Documentatiemap sport (2015/43)

2.  

Cultuur

-     

Zomerzoektocht 2010 Krant van West-Vlaanderen – Oostkamp

-     

Parkpop Oostkamp 2010 – brochure

-     

Parkpop Oostkamp 2011 – brochure

-     

Parkpop Oostkamp 2012 – brochure

-     

Parkpop Oostkamp 2013 – brochure

-     

Parkpop Oostkamp 2014 – brochure

-     

Parkpop Oostkamp 2015 - brochure

-     

Open Monumentendag 2005 – brochure Hout in de St.-Blasiuskerk Waardamme

-     

Kermisfolder Moerbrugge 2012

-     

KasteelparkKunstroute 2013 – brochure

-     

Vuurparade 7 september 2013

-     

Kermisfolder Oostkamp 1978

-     

Documentatiemap ‘Gouden Merels + kampioenviering’ (2015/43)

 

3.  

Jeugd

4.  

Economie

-     

‘Mooj –Magazine’, Lifestyle en mode in Oostkamp, 2010

-     

Briefhoofd ‘Adrien Delacenserie’ , Boek- en Steendrukkerij, Boekbinderij, Papierhandel, Magazijn van Ellegoederen, 1919 (2009/37)

-     

Spaarkaart ‘Shopping Oostkamp’ 2004, n.a.v. herinrichting centrum

-     

Cartonnage NOVA Oostkamp- verzendingsbewijs via spoorweg

-     

Imprimerie NOVA Oostkamp– verzendingsbewijs via spoorweg

-     

Aankoopfaktuur door G. Loncke, Stationsstraat Oostkamp, van een ‘electrische wasmachien’ bij Vanhaverbeke te Brugge , 1941

-     

Abonnement Handelsfoor Hippodroom Gruuthuyse 19-28 oogst 1939 (2013/10)

-     

Kerstmarkt Oostkamp 2015

 

5f. Volksgebruiken

 

6.Publicaties en tijdschriften

 

6a.Publicaties

1.  

1954, Vlammende vleugels over het koekoeksnest. 2004, 2004

2.  

ANDRIES,J.-O.,Notice sur la bruyère de bulscamp et sur l’itenéraire suivi par Walter de Marvis, éveque de tournais pour y fixer, en 1242, des limites de paroisses.Tournai, 1807 (fotokopie)

3.  

Archives de la famille d’Ursel  I.Série des cartes et plans (1982)-Tome I 1998

4.  

BAERT, M., De Kerken van West-Vlaanderen Deel 1, 1979 (2010/11)

5.  

BAERT, M., De Kerken van West-Vlaanderen Deel 2, 1980 (2010/11)

6.  

BAERT, M., De Kerken van West-Vlaanderen Deel 3, 1980 (2010/11)

7.  

BIEBAUW, M., Stalag Ia & De Treinramp van Isenbüttel, 2011

8.  

BLEYAERT, A., Zonder haat en zonder vrees. Waardamme, 1986 (catalogus bibliotheek Oostkamp)

9.  

BRUGGE (Stad), Het gulden Vlies, vijf eeuwen Kunst en Geschiedenis, tentoonstellingscatalogus, 1962

10.      

BRUGGE (Stad), ‘Elke dag wijzer, Brugse almanakken van de 16de tot de 19de eeuw’, Openbare Bibliotheek Brugge, 2006. (2010/10)

11.      

CAERELS, M., In de schaduw van de oorlog, Loppem tijdens WOII, Loppem 2011 (2012/3)

12.      

CAMBIEN, K., De groei van een groep 1898 – 1998. Siemens, het Belgische verhaal, Lannoo.

13.      

Catalogus van de omlopers en andere bescheiden van de verzameling Vincent 1999

14.      

Catalogus van de verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge 1996

15.      

Cirkels in het land – Een inventaris van de cirkelvormige structuren in de provincie Oost- en West-Vlaanderen, deel 1 (2011/ 17)

16.      

CLAEYS, G., Oostkamp onder  de oorlog 1914 – 1918, s.d. (2007/2)

17.      

C.M. Oostkamp (map, schenking W. Demuyt)

18.      

COGHE, P., DESMET, S., DEWULF-HEUS, R.L. en PANNIER, R., Volkstelling 1814, Oostkamp, Slype, Schore, Bovekerke, Beerst, Ruddervoorde (deel 17), VVF Brugge, 1981

19.      

Contactforum voor Erfgoedverenigingen, Introductie tot Erfgoedzorg en Archieven. Verslagboek

20.      

COORNAERT, M., ‘ De geschiedenis van de Brugse Leie, deel II’, kopie van Kultureel Jaarboek – bijdragen 10, 1979. (2010/2)

21.      

CUVELIER, P., Klankleer en morfologie van het Oostkamps, onuitgeg. thesis  Katholieke Universiteit Leuven, 1973 (2012/22)

22.      

DE BAECKE, T., Familieboek Debaecke, Uitgave ter gelegenheid van het familiefeest te Oostkamp op 14 oktober 2000 bij de viering van 100 jaar Firma De Baecke. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

23.      

De toekomst van ons verleden. Interprovinciale studiedag over heemkundig onderzoek en geschiedbeoefening in Zeeland en Vlaanderen. 20 november 1999, Provincie West-Vlaanderen.

24.      

DE MAREZ, K., De Verlichte Stad: Oostkamp, film en cinema in Oostkamp, onuitgegeven thesis, 2005. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

25.      

DENEWETH, W., Charles Thomaes. Beknopte biografie. Dagboek en briefwisseling van een frontsoldaat.

26.      

DENEWETH, W., Roger Demuynck: Politiek gevangene in WO II, 2004

27.      

DE JONGHE, M., Het Zuivelmuseum, Blankenberge, 2008 (2011/16)

28.      

DELAFONTAINE, R., Familie Delafontaine, eigen beheer, 2013 (2013/26)

29.      

DEVLIEGHER, L., Landelijk en ambachtelijk leven, Provinciaal Museum Bulskampveld Beernem, Brugge, 1992.

30.      

DEWULF-HEUS, R., Staten van goed van de heerlijkheden Erkegem, Oostkamp en Roden gezeid Nieuwenhove (deel 1 en 2), Heemkundige kring M. Van Coppenolle, Brugge, 1977 – 1984.

31.      

De St.-Martinuskerk te Loppem, werkgroep ‘Kerk van de maand’, 1996. (2009/34)

32.      

DUFOORT, R., Catalogus Assebroek in kaarten, plans en ommelopers (fotokopie), Kring Hervé Stalpaert, s.d.

33.      

EECKEMAN, W., Graf en gedenkschriften in de kerk van Sint-Pietersbanden te Oostkamp, Westvlaams genootschap voor Familie- en Wapenkunde, 1987.

34.      

Een kijk in en op … 30 jaar toneelkring ‘Were Di’ Oostkamp, ca.1984.

35.      

Erfgoed! Knipgoed! suggesties voor juffen en meesters, Brussel, 2003.

36.      

GEMEENTE RUDDERVOORDE,  Algemeen politiereglement, ca. 1937.

37.      

GEVAERT, M., Natuur en historie op en om het Beverhoutsveld, wandeling 14 juli 2000

38.      

GEVAERT, M., Oost – West, Moerbrugge best.

39.      

GINTER, Intergemeentelijke cultuurpartners, Het andere Ginter, eindwerken erfgoedbegeleiders 2004 (met bijdrage over Oostkampse liederenbank) (2005/1)

40.      

Grondstof stof tot nadenken – metaal

41.      

GUILLEMYN, E., De Vrijbuiters: XVIe-eeuwse guerillastrijders, voorposten in de Tachtigjarige Oorlog. De Kasselrij Kortrijk in 1584 – 1593, Historische Monografien nr. 3, Uitgeverij De Cock Aartrijke, 2 delen, 1990. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

42.      

HEEMKUNDE VLAANDEREN, ‘Van Aanwinst tot Zaaltekst’, hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed. (2009/40)

43.      

HUISMANS, P., VAN WONTERGHEM, K., Het Orbituarium van de St.-Trudoabdij te Odegem, te Brugge en te Male, 1149 – 2002, Sint-Kruis, 2002. (2009/24) (catalogus bibliotheek Oostkamp)

44.      

HUYGHEBAERT, R., De glans van de geest, beknopte kroniek van het geslacht Huyghebaert, Antwerpen, 1990.

45.      

HUYS, E., VANDERMAESEN, M., Polders en Wateringen, studiedag Damme 19.05.2000, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel 2001 (2012/5)

46.      

INGHELBRECHT, L., Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije deel 1 en 2, Brugge, 2003.

47.      

Inventaire des archives de l’Etat à Bruges-Section première-Franc de Bruges- Tome I  Chartes 1881 – Tome II Registres 1884

48.      

Inventaris van de verzameling ‘Brugse Vrije’ Sanders, Rijksarchief, 1995

49.      

Inventaris van het archief van de Dienst der verwoeste gewesten (Namur-Rumst) 1995

50.      

Inventaris van het archief van de families de Schietere, van Caloen, de Beaucourt de Noortvelde en aanverwante families (1999)

51.      

JACOBS, M., SCHOEFS, H. en WALTERUS, J., De Muis en de Muze , Internet, geschiedenis en volkscultuur in Vlaanderen en Nederland in de 21ste eeuw. 1. Industriële archeologie, Brussel (VCV), 2002.

52.      

KULTURELE WERKGROEP ZWEVEZELE, Ste-Aldegonde in de volksverering, tentoonstellingsgids, 1975 (2012/13)

53.      

KULTURELE WERKGROEP ZWEVEZELE, Volksaardewerk in Vlaanderen, tentoonstellingsgids, 1974 (2012/14)

54.      

KONING BOUDEWIJSTICHTING, Management van erfgoedprojecten, 2001. (catalogus bibliotheek Oostkamp)

55.      

KONINKLIJKE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN Oostkamp, ledenlijst, kasverslag, … (kopie, origineel bij André Depuydt)

56.      

LAMME GOEDZAK, Kunstkring, Proosdijwandeling Hertsberge, 1982.

57.      

LAMME GOEDZAK, Kunstkring, 10 pentekeningen (238/270) naar aanleiding van het 5jarig bestaan 1974-1979

58.      

LAMMERANT, Y., Van Oostkamp-Ruddervoorde-Waardamme naar Amerika & Canada, 1989 (fotokopie)

59.      

LANCKRIET, J., De Mamezelschool te Oostkamp, 2012 (2012/20)

60.      

LANSSENS, P., Geschiedenis van de Lanssens – Lanssens, Lanssen – Lansen en Lamsens, 1460 – 2003, Brugge, 2003.

61.      

Leenhof Burg van Brugge

62.      

LIBBRECHT Prof Dr U.J., Een Vlaamse zendeling aan het Chinese Hof, Ferdinand Verbist, (1623 – 1688), Die Keure, Brugge, 1988.

63.      

MAHIEU, P., Persoonlijke schriftjes: rekenoefeningen, godsdienst, brieven 1910 – 1911, beschrijving van de wandelingen, opstellen 1906.(6 delen)

64.      

MINISTERIE van de VLAAMSE GEMEENSCHAP, AMINAL afd. Water, Overstromingen in Vlaanderen, oorzaken en oplossingen, Brussel, 2003

65.      

PATTEUW, J. en TANGHE, J., Wezenakten heerlijkheden Oostkamp, Roden Nieuwenhove, Houtschen Nieuwen, VVF Brugge, 2003.

66.      

PLASSCHAERT, D., ’15 jaar orgelconcerten in Oostkamp, 1994 – 2007, beperkte oplage nr. 17/20, De Vrienden van het Orgel, 2009. (2009/43)

67.      

PLASSCHAERT, D., ’20 jaar orgelconcerten in Oostkamp, 2010 – 2014’,  De Vrienden van het Orgel (2014/15), 2014.

68.      

PLASSCHAERT, D., Onze Kerk van Rome, via Brugge in Oostkamp, 2009. (2009/38)

69.      

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Jaarboek 2012, (2012/15)

70.      

Quelques pieux souveniers d’ un récent passé … (WOI). (2009/32)

71.      

ROUGIERS, J., Prof, De Gouverneurs – Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, Lannoo Tielt, 1987.

72.      

ROTTIER, H., VAN DE CRUYS, M., Heraldiek, wapens kennen en herkennen, Davidsfonds, Leuven, 2004.

73.      

Rudolf Langhe 1874 – 1918 Oorlogsgetuige (2011/18)

74.      

RYSERHOVE, A., De geheimzinnige zaken van Beernem, 1981. (2009/30)

75.      

SAELENS, W., VANDENBERGHE, E., Archiefbeelden De Haan, Tempus Publishing, 2001. (in collectie bibliotheek)

76.      

SEVERUS C., Waarom?, lente 1918, (2012/1)

77.      

SOETAERT A., Landbouw in het achttiende-eeuwse Oostkamp, Oefening Nieuwe Tijd, academiejaar 2010-2011.

78.      

STICHTING VLAAMS ERFGOED,  Monumentengids, Brussel, 1997 - 2001.

79.      

SUSKE EN WISKE, De Laaiende Linie, Willy Vandersteen, Standaard Uitgeverij, 2011 (de Staats – Spaanse Linies en de 80jarige oorlog) (2011/22)

80.      

VAN ACKERE, F., Hertsberge, verklaring van de plaatsnaam Hertsberge, 1993. (2009/41)

81.      

VAN DEWEGHE, A., Historische schets van voetbalclub S.V. Oostkamp, taak in het kader van het vak ‘Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en de sport’, UGent,1997-1998.

82.      

VANHAUWAERT,W., VAN REYBROUCK,T., 50 jaar Deugd Baart Vreugd: 1958 – 2008, (2012/11)

83.      

VAN NIEUWENHUYSE, J., In goede banen? De Provincie West-Vlaanderen en het bestuur van de buurtwegen, 1800 – heden, Archiefdienst Provincie West-Vlaanderen, Brugge – De Panne, 2005.
(in collectie bibliotheek)

84.      

VAN NIEUWENHUYSE, J., In kaart gebracht. De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen, 1800-heden, Archiefdienst Provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2001. (2001/33)

85.      

VAN RYSSEL, C., Archiefbeelden Blankenberge, Tempus Publishing, 2000 (in collectie bibliotheek)

86.      

VAN SLAMBROUCK, J., Moerbrugge 1920-1930, 1997.

87.      

VAN SLAMBROUCK, J., Moerbrugge in de achteruitkijkspiegel, 1999.

88.      

VAN SLAMBROUCK, J., Pastores te Moerbrugge, 1998.

89.      

VAN SPEYBROUCK, A., Het Beverhoutsveld te Oedelem, Brugge, F. Claeys, 1885. (2009/14)

90.      

VAN SPEYBROUCK, A., Le Beverhoutsveld situé dans la commune d’ Oedelem, J. Claeys, Bruges, 1885. (2009/13)

91.      

VANHAELEWYN, J.M., Heidens Huis. Gedichten, Brugge, 2011 (2011/28)

92. 

VANWALLEGHEM, A., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, deel 1 deelgemeente Oostkamp, Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, 2007 (in collectie bibliotheek)

93.      

VANWALLEGHEM, A., Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, deel 2 deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde, Waardamme, Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, 2007. (in collectie bibliotheek)

94.      

VERHAEGHE, A., De muzikale familie Lietaert, uitgave Heemkundige Kring Ruddervoorde n.a.v. O.M.D. 2012 (2012/17).

95.      

VERSCHILDE, M., De erven van Bernardus Verschilde aan den heer Camiel Verschilde, familiegeschiedenis Verschilde, 2006. (2009/36)

96.      

VERVAET, N., Historische tuinen en parken: een toekomst voor het verleden (met studie van het kasteelpark Gruuthuyse), onuitgegeven thesis, Melle, 1995. (2010/13)

97.      

VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey, De Engelsche Taal, deel 1, zesde druk, 2de deel, tweede druk.

98.      

VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey, De Engelsche Taal, 2de deel, tweede druk, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d. (2012/26)

99.      

VERVARCKE, L., De Duitsche Taal, practische leergang, vierde druk, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d. (2012/23) + tweede druk

100.   

VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey,Cours pratique de langue anglaise, 2de edition, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d.(2012/24) + 5e editions

101.   

VERVARCKE, Léonce & MORRIS Jeffey,Cours pratique de langue anglaise, 4de edition, Oostkamp, L. Vervarcke – De Spiegelaere, s.d.(2012/25)

102.   

VERVARCKE, L., Verzameling van brieven, smeekschriften, aanvragen, enz. in het Nederlands en in het Frans voor de bijzondere levensomstandigheden ten gebruike der huisgezinnen. Antwerpen, s.d.

103.   

VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. Deel 1, Oostcamp, s.d.

104.   

VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. 2de leergang, 11de druk, Oostcamp, s.d. (2012/27)

105.   

VERVENNE, A., Oude hoeven, herbergen en hun molens en hun bewoners te Loppem, Heemkundige Kring Loppem, 1976.

106.   

VERVENNE, A., VERSCHILDE, M., Wettelijke passeringen van de heerlijkheden Oostkamp, Erkegem, Buskensambacht, Nieuwenhove, 2 delen, H.K.O., 2008.

107.   

VLAAMSE GEMEENSCHAP, Boeren voor Vlaanderen, 125  jaar landbouwbeleid, Vlaamse Gemeenschap, dienst Landbouw en Visserij, 2010 (2011/25)

108.   

Vlaenderen, dagh en nacht denc ic aen U, met studie door Cyriel Verschaeve, uitgave Zeemeeuw, Brugge, s.d.. (2010/12)

109.   

Volkstelling 1748 Woumen, Wijnendale, Zerkegem en Aartrijke

110.   

WARNIER, B., De drie van Pickery, drie generaties Brugse beeldhouwers, hun tijd en hun nalatenschap …, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring, 2012 (2012/21)

111.   

WESTVLAAMSE GIDSENKRING, De Vrede van Utrecht 1713, De vorming van West-Vlaanderen, Jaarboek Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring, 2013 (2014/3)

112.   

WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE, Kursus Heemkundige Vorsers, 5de cyclus, 1992 (catalogus bibliotheek Oostkamp)

113.   

Wedstrijd herbestemming oud kerkhof Oostkamp – werkgroep 1990, (kopie)

114.   

Brugge (stad), Het Gulden Vlies, vijf eeuwen Kunst en Geschiedenis, tentoonstellingscatalogus, 1962 (2014/10)

115.   

DE JONGHE, M., PENNINCK, J., Driehonderd jaar van melk tot boter, Heemkring Maurits van Coppenolle, Brugge, 1984.

116.   

CLAEYS, G., De Gemeente Oostkamp, met een studie over de St.-Pietersbandenkerk door A. Janssens de Bisthoven, Desclée de Brouwer, 1953 (2015/22)

117.   

HOLLEVOET, Y., Opgraven in ’t Zwarte Gat. Eeen landelijke bewoningskern uit de volle middeleeuwen te Oostkamp., Archeologie in Vlaanderen IV, 1994, 205 – 217

118.   

DANNEELS, F., Oostkampenaar in dienst bij Napoleons ‘Grande Armée’

119.   

BOULJON, B., Geschiedenis van het Oostkampse Gemeentehuis, 1882 – 1982, verschenen in ‘De Merel’ winter 1981, lente 1982, zomer 1982

120.   

JANSSENS, D., De geschiedenis van het oud herenhuis Sint-Antonius ten Daele te Oostkamp (voormalige brouwerij Ten Daele), 2004

121.   

OCMW OOSTKAMP, Seniorengids 1999

122.   

CULTURELE BIOGRAFIE VLAANDEREN vzw, Auteursrecht en Erfgoed, handleiding tot het vermijden van uitschuivers, 2004

123.   

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE vzw, Een munt, een geschiedenis, uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 1950 – 2000, 2000

124.   

VAN SLAMBROUCK, J., Hofstede ’t Klein Kerkegoed’, de bakermat van het geslacht ‘Lootens’.

125.   

VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK, Schadeatlas bibliotheken, hulpmiddel bij het uitvoeren van een schadeinventarisatie, Antwerpen, 2014.

126.   

VANDEROSTYNE, M., Steenbrugse Abdijkoren – St.-Pietersabdij Steenbrugge, 2014 (2015/6)

127.   

De Provincie vroeger en nu – West-Vlaanderen, 1976 (2015/20)

128.   

DE VRIENDEN VAN HET ORGEL, 20 jaar orgelconcerten in Oostkamp, 1994 – 2014, deel 2 2010 – 2014 (2015/21).

129.   

VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld, eerste leergang, 19de druk, (2015/23)

130.   

VERVENNE, A., Oude hoeven, herbergen en hun molens en hun bewoners te Loppem, Heemkundige Kring Loppem, 1976 (2015/24)

131.   

VERVENNE, A., De parochie Loppem, Heemkundige Kring Loppem, 1980 (2015/25)

132.   

WAARDAMME, St.-Blasiuskerk, 100 jaar glas in lood, 2010

133.   

Groot tornooi van Brugge 1392 – 1974, uitgeverij Orion, Brugge, 1976, (2015/31)

134.   

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fotografische inventaris van de kantons Brugge, 1965 (2015/37)

135.   

VAN EEGHEM, J., Bisschoppelijke en decanale kerkvisitatie in het bisdom Brugge van de 18de eeuw, 1954 (2015/39)

136.   

DE SCHAEPDRIJVER S., Bolwerk Brugge, bezette stad in 14-18, Hannibal, 2014 (2015/42)

137.   

VERSCHILDE M., De Verschilde’s van Pittem naar Oostkamp, 400 jaar familiegeschiedenis (2015/41)

138.   

VERWEFT G., De beerputten van Oostkamp, 1996 (2015/9)

139.   

VAN BIERVLIET, A., De abdij van Steenbrugge, Vlaamse Toeristische Bibliotheek, juni 1973 (2015/9)

140.   

LAMBRECHT, I., Dom Modestus van Assche 1891 – 1945, Standaard Boekhandel, Abdij steenbrugge, (2015/9)

141.   

JANSSENS DE BISTHOVEN, A., Een biechtstoel van Rycquaert Brouckman (1663) en ander mobilair in de St.-Pietersbandenkerk te Oostkamp, overdruk uit Handelingen van het Genootschap ‘Société d’Emulation’ te Brugge, deel XCI, 1-2 (1954) (2015/9)

142.   

RYSERHOVE, A., De Slag op het Beverhoutsveld 3 mei 1382, overdruk uit jaarboek 1982, Heemkring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem (2015/9)

143.   

HAELEWYN, R., Hertsberge vroeger en nu (1970), overdruk uit jaarboek 1990, Heemkring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem

144.   

RYSERHOVE, A., Vliegende bommen (V1) op Beernem, overdruk uit jaarboek 1992, Heemkring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem (2015/9)

145.   

RAU, J., De Brugse Randgemeenten in oude prentkaarten, Europese bibliotheek, Zaltbommel, Nederland, 1978 (2015/9)

146.   

Twee eeuwen doodsprentjes – toelichting bij de tentoonstelling Rouwprentjes te Zonnebeke, Allerheiligen 1991, Zonneheem, 20ste jaargang, 1991, nr. 3 (2015/9)

147.   

100 Parochiebabbels uit Kerk en Leven 2002 – 2004 Deel 1 (1 – 50) december 2004

148.   

GRAFFAERT, A., Inventaires des archives de la famille d’Ursel, tome 1, Toegang in Beparkte Oplage (TBO) nr 463, Algemeen Rijksarchief Brussel.

149.   

STRUBBE, A., De Wolvegrachthoeve, Hertsberge, 1996

150.   

VAN NEVEL, L., Materiele cultuur op het platteland tijdens de 18de eeuw, niet uitgegeven verhandeling, Universiteit Gent, 2005

151.   

FRANCHOO, A., Varsenare onder Frans Bewind. Emmanuel Monteyne 1756 – 1820, vaandeldrager van het verzet

152.   

ERFGOED VLAANDEREN, Monumentengids 2001

153.   

VERPLANKEN, J., Vallei van de Zuidleie: De Warandeputten, onuitgegeven thesis, 2004

154.   

RANSON, J., Studie van het huwelijksgedrag te Oostkamp in de 17de en 18de eeuw, onuitgegeven studie, Gent, 2008

155.   

ERFGOEDCEL BRUGGE, Binnen en buiten, winter- en zomerverblijven van de Brugse elite vanaf de late middeleeuwen, Brugge, 2007

156.   

SMESSAERT, A., Liederenboek, 1926

157.   

DE ZOETE, A., Liederenboek, 1931

158.   

HOFMANN, J., Bad Nauheim, kurstadt im Grünen, 198O

159.   

EUROCOMITE, 25 jaar verbroedering Oostkamp – Bad Nauheim 2010 (2010/15)

160.   

VANHOUTTE, P., Oostkamp in de voedselcrisis in 1740, Oefening Nieuwe Tijden, onuitgegeven werk, 2001

161.   

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE, Twintig eeuwen Belgische munt, Herent, 1993

162.   

Das Schöne Bad Nauheim

163.   

BOULJON, B., Feest in Hertsberge 1894 – 1994. Een eeuw parochiekerk Sint Jan-Evangelist. (kopie)

164.   

HET NIEUWSBLAD, Beelden van eeuw 1880 – 1980 (2011/10)

165.   

BALLEGEER, J., BRAEMS, J.P., Melkmeisjes en Hondekarren in oude prentkaarten, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1977

166.   

CLAEYS, G., Oostkamp in oude prentkaarten, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, herdruk 2000 (2009/39)

167.   

DELAFONTAINE, R., Familie Delafontaine, een brug met het verleden, 2013 (2013/16)

168.   

VANNIEUWENHUYSE, J., Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de Provincie West-Vlaanderen. 1800 – 1940, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1998

169.   

VERVARCKE, L., De Fransche taal. Practische leergang ten dienste van Nederlansch- of Vlaamschsprekenden, die, zonder meester, het Fransch verlangen te leeren, met de figuurlijke uitspraak der Fransche woorden, nauwkeurig en eenvoudig in het Vlaamsch verbeeld. Deel 1, achtste druk, Oostcamp, s.d. (2016/1)

170.   

VERTE, R., Index van de vonnissen van de rechtbank voor oorlogschade te Brugge, 1919 – 1927, Familiekunde Vlaanderen Brugge, 2015

 

6b. Tijdschriften

-     

Het Brugs Ommeland, Heemkundige Kring ‘Maurits Van Coppenolle’ Brugge, 1979 , + Heemkundige bijdrage

-     

Geschied- en Heemkring Torhout, Jaarboek 1985, 1986, 1987, 1988

-     

Heemkundige Kring Ruddervoorde, Nieuwsbrief 1

-     

Heemkundige Kring Hertsberge, Nieuwsbrief 1

-     

Arsbroek, jaarboek 2003, 2004

-     

Heemkring Karel Van De Poele (Lichtervelde), jaarboek 2005

-     

Zilleghem, tijdschrift Kring voor Heemkunde en Geschiedenis ‘Pastoor Ronse’ Zedelgem – Loppem, 2005

-     

Heemkring Bos en Beverveld, Beernem – Oedelem, jaarboek 2008, 2010, 2011

-     

Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), jaarboek 1954 (o.a. Biechtstoel van Brouckman en ander mobilair in de St.-Pietersbandenkerk te Oostkamp; Bewijsstukken i.v.m. twee bewaarde schilderijen in de St.-Pietersbandenkerk te Oostkamp), 1974, 1975, 1976

-     

Roede van Tielt,

-     

Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), Kanunnik Andries, p. 250, 1986 (2015/39)

-     

Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), De decenale indeling van het bisdom Brugge in 1839, 1969 (2015/39)

-     

Genootschap voor Geschiedenis – Handelingen (Société d’ Emulation), Kan. Donatius Joannes Arents 1690 – 1757, 1982 (2015/39)

 

7.Oostkamp in de pers


- Map algemene info
- Map pers i.v.m. HKO
- Oostkamp Leeft, kultuur, sociaal, sport en ontspanningsinformatie – 1988 – 1989 (2013/10)
- Documentatiemap ‘Dodelijke ongevallen’ (2013/10)

- Regionale bladzijde ‘Oostkamp’ in het Brugsch Handelsblad, 1959 – 1999 (2013/10)

- De Noordzee 9 juli 1932, met o.a. publiciteit voor productie van leeuwenvlaggen in Oostkamp.

- map pers Oostkamp (2014/17)

8. Oostkamp in beeld

ACW- Oostkamp , foto (2013/19)
- kasteel De Cellen, postkaart, vooraanzicht (2013/13)
- kasteel De Cellen, postkaart, luchtfoto (2013/13)
- toneelkring Were Di, spelers ‘Altijd Zonneschijn’, 1964 (2011/15)
- ‘Blijk van sympathie bij onze eerste afreis naar Zuid-Amerika op 10 oktober 1965’, André Decock - Wilfried Roets - Antoin Ghyselen (2011/15)
- kasteel Le Chenoy, postkaart (2013/10)
- kasteel Chalet Flore, postkaart (2013/9)
- Siemens Oostkamp, postkaart (2010/5)
- Hoeve Nieuwburg, postkaart
- dorpsgezicht Waardamme, postkaart
- kapel en kasteel Hertsberge, postkaart
- kerk van Ruddervoorde, postkaart
- E.H. Dambre, foto (2013/8)
- herberg ‘De Witte Leeuw’, Moerbrugge, pentekening, postkaart (2010/18)
- ophaalbrug Moerbrugge, postkaart (2010/18)
- Molen Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- kasteel Gruuthuse, postkaart (2010/18)
- kasteel Gruuthuse, postkaart (2014/13)
- kasteel Hertsberge, postkaart (2010/18)
- kerk Moerbrugge, pentekening, postkaart (2010/18)
- meubelfabriek HERO Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- kasteel De Woesten, postkaart (2010/18)
- kerk St.-Pietersbanden Oostkamp, postkaart (2010/18)
- Splethagestraat Oostkamp, postkaart (2010/18)
- kasteel Kroonhove (Schoonhove) Oostkamp, postkaart (2010/18)
- kasteel Schoonhove Oostkamp, postkaart (2013/24)
- kasteel Raepenburg Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- gemeentehuis Oostkamp, postkaart (2010/18)
- kasteel Macieberg Oostkamp, postkaart (2010/18)
- kasteel Pecsteen Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Rijkswachtgebouw Oostkamp, postkaart (2010/18)
- kerk St.-Pietersbanden Oostkamp, foto (2010/18)
- kerk St.-Pietersbanden Oostkamp, postkaart (2013/23)
- brug Moerbrugge, postkaart (2010/18)
- kasteel Lakebossen Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- afgesloten kerkwegel te Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- kerk St.-Eligius Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Mariakapel Waardamme, postkaart (2010/18)
- gemeenschapshuis Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Syslokapel Ruddervoorde, postkaart (2010/18)
- Mariagrot Macieberg Oostkamp, foto (2010/18)
- O.L.V. van Macieberg Oostkamp, foto (2010/18)
- Mariagrot Macieberg Oostkamp: de vijf droeve mysteriën – de zeven smarten van Maria – beeld der Moeder der Smarten – kalvarie, postkaarten (2010/18)
- schenking Maurits Van Ryckeghem – foto’s & dia’s (2010/11)
- ‘Een jaarkrans van schoonheid’, kunstfilm door Gilbert Lambert, geïnspireerd op gedichten van Guido Gezelle; 10 originele filmbanden (klank en beeld) (2014/8) in depot in Cinematek – Brussel
- Glasnegatieven (25) + fotoafdrukken (hulpcomités WO1 Oostkamp) (2015/1)
- Kasteel Gruuthuse 1891 (westzijde, zuidoostzijde, oostzijde) 3 foto’s (2015/2)
- 4 foto’s in kader (2015/9)
- 2 klasfoto’s  St.-Pietersschool (2015/11)
- foto met zicht op St.-Pieterskerk vanuit Stationsstraat (2015/12)
- foto turnclub Vlug en Vroom 1922 – 1932 (2015/13)
- foto turnclub Vlug en Vroom (2015/13)
- reeks foto’s Moerbrugge met o.a. café Sportwereld (2015/14)
- reeks foto’s KSA Oostkamp (2015/15)
- reeks foto’s bevrijding Oostkamp WOII (2015/15)
- reeks foto’s brug Moerbrugge (2015/16)
- reeks foto’s (in copie) processie n.a.v. inhuldiging H.Hartbeeld 1934 (2015/17)
- foto vrouwelijke Boerenjeugdbond vóór Patria (2015/4)
- foto gemeenteraad Oostkamp 2001,  2005, 2008, 2010, 2013 (2015/27)
- foto ‘De handbooggilde St.-Sebastian te Oostcamp bij het jubelfeest van Emiel Welvaert schepen, als 50 jaar lid van de Gilde, 1874 – 1924 (2015/34)
grote groene map
- 16 foto’s bevrijding Oostkamp + bevrijdingsfeest (2015/9)
- 1 glasraam ‘Oostkamp’ (12 x 15cm) (2015/9)
- luchtfoto bouw Siemens (60 x 80 cm) licht beschadigd (2015/40)
- lithografie molen van de familie Braet, 2de staat 4/10 door J. Defauw (2015/9)
- 32 versierde faiencetegels (2015/9) :

1

Zwaluwnest Oostkamp

2

Socialistisxhe gepensioneerden Oostkamp 1953 - 1973

3

Oostkampse Shoppingloop 3.8.1990

4

Dwars door Groot – Oostkamp 21.3.1987

5

Dwars door Groot – Oostkamp19.3.1988

6

‘t Valkennnest

7

9e Spel zonder Grenzen Waardamme 30.8.1989

8

Aandenken Helpende Handen Oostkamp 21.10.1973 KAV

9

Gemeenthuis en Kerk Waardamme

10

’t Valkennest Oostkamp

11

Nieuwe Brug Moerbrugge (modernste van Belgie)1991

12

10 jaar Sportcomplex 15 jaar De Valkaart Oostkamp

13

Gemeenthuis Oostkamp 1882 - 1982

14

St. Pietersschool 7.5.1988

15

St. Leocollege Oostkamp 19.5.1984

16

2e Volleybaltornooi ORION Oostkamp

17

Gemeentelijk veldloopcomitee – Shopping Center Oostkamp

18

Schoolfeest St.Pietersschool Oostkamp 1988

19

St.Pietersschool schoolfeest 4.6.1989

20

Oostkamp Sportgemeente 1979

21

Kasteel van Hertsberge Oostkamp

22

Kasteel Kevergem Oostkamp

23

Kasteel Cruydenhove Oostkamp

24

Kasteel De Herten Oostkamp

25

Kasteel Nieuwburgh Oostkamp

26

Kasteel Rooyveld Waardamme Oostkamp

27

Kasteel Gruutuuse Oostkamp

28

Kasteel De Cellen

29

Wit Kasteel Oostkamp

30

Kroonhove Oostkamp

31

Kasteel Pecsteen Ruddervoorde Oostkamp

32

Nieuwenhove Oostkamp

Tags: 

Artikel categorie: