kapel in de Kapellestraat

In mei 2001 werd er door de heer Jacques Declercq (Knokke-Heist) een aanvraag tot bescherming ingediend. Bij M.B. van 19 februari 2002 is de kapel een beschermd monument geworden.

De huidige kapel is gebouwd in 1885 in opdracht van Mevr. Odile Duquesne, weduwe van Mr. Jean Baptiste Carlier, gedomicilieerd te Brussel. Haar dochter, Lydie Carlier, echtgenote van Alphonse Vanden Bulcke, arrondissementscommissaris te Doornik, was overleden te Cannes (Fr.) op 20 maart 1884.  Om haar te herdenken heeft Mevr. Odile Duquesne deze nieuwe kapel laten bouwen. In december 1885 heeft ze deze kapel dan aan de kerkfabriek van St. Pietersbanden geschonken . Daarnaast schonk ze nog 4 obligaties van elk 1000 frank à 3%. De schenking was slechts geldig als de kerkfabriek het terrein altijd als kapel zou blijven behouden en als er elk jaar in de maand maart, tot in de eeuwigheid, een mis zou opgedragen worden ter intentie van de schenkster en haar familie met broodbedeling aan de armen ter waarde van 25 frank. Dit is een toch wat ongewone, bizarre en complexe situatie! Een mevrouw uit Brussel bouwt een kapel in Oostkamp ter herinnering aan haar dochter uit Doornik, die overleden is in Cannes.

 

Tags: 

Artikel categorie: