Nieuwenhovebos

Het Nieuwenhovebos werd bij M.B. van 19 augustus 1985 beschermd.

De benaming Nieuwenhovebos verwijst naar de vroegere heerlijkheid Nieuwenhove en naar een nu verdwenen buitengoed van de familie van Rode-Nieuwenhove. Het bos ontstond door ontginning van een uitgestrekt heidegebied, waarbij de arme gronden omgezet werden in bosgebied. Landmeter Jacques Lobberecht vermeldde in 1661 al talrijke hoeves in het gebied. De uitgesproken geometrische structuur van het bos, vaak benadrukt door dreven met onder andere beukenbomen, verwijst nog duidelijk naar de ontginningsgeschiedenis. Het Nieuwenhovebos wordt gekenmerkt door een vrij open structuur, waarbij bosrijke gedeeltes afgewisseld worden met weiland. De bossen bevatten voornamelijk eik en gewone den, met een ondergroei die rijk is aan verschillende soorten varens. Oorspronkelijk was het Nieuwenhovebos aanzienlijk groter, maar vanaf 1971 werd een belangrijk deel verkaveld. De gemeente kon in 1980 een 36 hectare groot gebied aankopen en zo voor de toekomst vrijwaren.

 

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel III) , Brugge, 2005, 288p. (ill).

Artikel categorie: