Heemkring Oostkamp

Disrekeningen Waardamme

Disrekeningen werden jaarlijks opgesteld door de ontvanger van de armendis en hij noteerde daarin zorgvuldig de inkomsten en uitgaven van de instelling. De armendis was een kerkelijke liefdadigheidsinstelling met als voornaamste taak het verstekken van bijstand in de vorm van voeding en kledij voor de behoeftige parochianen. Inkomsten kreeg de dis door het verhuren van landerijen en boerderijen, verkoop van snoeihout, erfenissen en opbrengsten uit collectebussen in de kerk en herbergen. Disrekeningen zijn niet alleen een zeer interessante bron voor genealogisch onderzoek. De verschillende toponiemen – al dan niet nog in gebruik vandaag – die in de rekeningen voorkomen en die de gemeentegrenzen vaak overstijgen kunnen een belangrijke hulpbron opleveren voor zowel geschiedkundigen als de geïnteresseerde liefhebber in de geschiedenis van de gemeente Waardamme.

Dit is een bewerking van de disrekeningen van de parochie van Waardamme uit de periode 1765-1799.

Met dank aan Bruno Mestdagh voor het monnikenwerk en voor het ter beschikking stellen van de elektronische versie.

Auteur: Bruno Mestdagh

Uitgave van Heemkring Oostkamp, 2008.

Uitverkocht.