Heemkring Oostkamp

Gruuthuyse – Kasteel d’Ursel in Oostkamp. Adellijke residentie aan de Rivierbeek

Dit boek brengt de uitgebreide geschiedenis van de adellijke residentie van de familie d’Ursel aan de Oostkampse Rivierbeek, van de vreoge bewoning in het beekdal tot de actuele toestand van het als erfgoed beschermde domein.

Verschillende auteurs besteden aandacht aan het oude leengoed Ten Torre, de heerlijkheid Oostkamp, de opeenvolgende eigenaars waaronder de heren van Gruuthuse, de uitbouw van het landgoed, het 19de-eeuwse kasteel met uitzonderlijk park, de band met het Oostkampse dorpsleven en de versnippering van het eigendom.

Auteurs: Sofie Baert, Jan Demulder, Karel Dendooven, Koen Himpe, Sebastian Vande Ginste

Eindredactie: Koen Himpe

Uitgave van Heemkring Oostkamp, 2019

290 p., kleurendruk

Kostprijs: €29,95. Bestellen kan via het contactformulier.