Heemkring Oostkamp

Kasteeldomein De Herten

Kasteeldomien De Herten-Erkegem ligt in een groene oase van rust. Samen met de kasteelparken Gruuthuse en De Cellen vormde het een aaneensluitend geheel. De aanleg van de autosnelweg Brussel-Oostende in de jaren dertig van de vorige eeuw zorgde echter voor versnippering.

Het kasteel Erkegem is geen oud middeleeuws kasteel. Het werd zelfs niet opgetrokken op de plaats waar ooit het kasteel van de heerlijkheid Erkegem stond. De 18de-eeuwse Ferrariskaart leert ons dat er tijdens het ancien regime op deze site geen bebouwing is. Het beboste perceel maakt dan deel uit van de ‘warande’ of het jachtdomein van de heren van Gruuthuse.

Het huidige domein bestaat uit een neorenaissancekasteel in een park met een vijver, enkele opvallende constructies en een koetsgebouw.

Auteurs: Jan Demulder en Sebastian Vande Ginste

Uitgave van Heemkring Oostkamp, 2017

32 p., kleurendruk, uitverkocht