Heemkring Oostkamp

Twaalf vragen over Oostkamp in de Eerste Wereldoorlog

In twaalf korte hoofdstukken wordt telkens een antwoord gegeven op een belangrijke vraag en de manier waarop de oorlog het dagelijks leven in onze gemeente heeft beïnvloed. Er is speciale aandacht voor de wijze waarop kinderen en jongeren deze oorlogen hebben beleefd. Er wordt ook stilgestaan bij de sporen die we nog steeds in onze gemeente aantreffen. De brochures zijn bedoeld voor de leerlingen van de derde graad, maar zijn even goed geschikt voor een ouder publiek. HKO stelt eveneens een werkbundel voor de leerlingen en een syllabus voor de lesgever ter beschikking.

Auteur: Sebastian Vande Ginste

A5-formaat, kleurendruk, 48 p.

Uitgave van Heemkring Oostkamp, 2017.

Kostprijs: €5. Bestellen kan via het contactformulier.