Heemkring Oostkamp

Wettelijke passeringen heerlijkheden Oostkamp, Buskensambacht, Erckeghem, Roden-Nieuwenhove

Naast de landboeken, staten van goed, bevolkingsregisters enz. zijn de wettelijke passeringen een nuttige informatiebron voor zowel het familieonderzoek als voor de studie van de gemeente. Deze wettelijke passeringen waren eigenlijk allerlei onderling afgesloten overeenkomsten en contracten die voor de schepenbank (wet) konden verleden worden en zo een officieel karakter kregen. Zo vindt men er o.a. verkopingen, verhuringen, verpachtingen van onroerend goed, schenkingen,…

 

Deze publicatie van deze documenten uit de periode 1535-1796 is een mooi voorbeeld van wat men noemt ‘ontsluiting van archiefbronnen’. Als men hetzij genealogisch onderzoek, hetzij heem- of geschiedkundig onderzoek wil doen, moet men bijna altijd de archieven induiken. Er ligt immers zeer veel materiaal diep verscholen in de vele, vele boeken en documenten. Het doornemen van dat materiaal is een tijdrovende bezigheid. Dankzij deze publicatie kan dit nu veel sneller gebeuren.

 

Het is de verdienste van de auteurs – E.H. Alban Vervenne en Marc Verschilde – dat ze deze vele documenten, die zich in het Rijksarchief te Brugge bevinden, hebben doorgenomen, gelezen, geresumeerd en de zo verkregen gegevens op een heel toegankelijke manier hebben opgeslagen. Op deze manier is het voor de komende onderzoekers veel eenvoudiger om doelgericht de gewenste info op te zoeken en onmiddellijk het originele document te gaan raadplegen.

 

Zowel bij de persoonsnamen als bij de plaatsnamen werden telkens weer meerdere schrijfwijzen vastgesteld. Bij de persoonsnamen is de schrijfwijze van de namen zoals deze in de akten voorkomt behouden.  Enkel wat aaneenschrijven en hoofdlettergebruik betreft werd eenvormigheid betracht. Bij de plaatsnamen werd daar waar het duidelijk om dezelfde plaats ging, omwille van de gebruiksvriendelijkheid, de benaming tot eenzelfde schrijfwijze herleid.

 

Bij het opmaken van deze samenvatting is, zoveel als mogelijk, de taal waarin de akten zijn opgesteld overgenomen. Dit bevordert enerzijds het inleven in de situatie, anderzijds beantwoordt de gebruikte taal niet aan de huidige taalregels.

 

Van de persoonsnamen en de plaatsnamen werden voor de verschillende heerlijkheden telkens een alfabetische lijst opgemaakt.

 

Voor verdere studie is het steeds aangewezen de wettelijke passeringen in zijn geheel door te nemen. Deze bevinden zich in Rijksarchief te Brugge:

  • voor de heerlijkheid Oostcamp: zie Inventaris 129, deel 10;
  • voor Buskensambacht: Inventaris 30, deel 16 (Gemeentearchief Ruddervoorde);
  • voor Erckeghem: zie Inventaris 129, deel 12;
  • voor Roden-Nieuwenhove: zie Inventaris 129, deel 11.

Auteurs: Alban Vervenne, Marc Verschilde en Bruno Mestdagh

Uitgave van Heemkring Oostkamp, 2013. 2 dln., 285 p.