Heemkring Oostkamp

Woonzorgsite Ter Luchte Ruddervoorde

Op de woonzorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde wordt al sinds 1838 zorg gedragen voor ouderen. De lokale parochiepastoor Philippus Matthys, neemt in dat jaar het initiatief om met eigen middelen een rustoord op te richten, met een boerderij en boomgaard. De plaatselijke kloosterzusters van Sint-Vincentius, zijn bereid gevonden om er de dagelijkse zorg van de bewoners op zich te nemen. In 1842 krijgt de jonge kloostergemeenschap de naam Dienstmaagden van Maria, maar het rusthuis blijft de naam Sint-Vincentius behouden. Ondanks het feit dat het rustoord, na de dood van E.H. Matthys in 1848, in handen van de lokale overheid komt, blijven de zusters er tot 1986 actief.

De site kent sinds halfweg de jaren 1950 een bewogen bouwgeschiedenis. Het nieuwe rusthuis dat in 1962 in gebruik genomen wordt, krijgt de naam Ter Luchte.

De veranderende noden, tijdsgeest en regelgeving, zorgt er voor dat het rusthuis uitgroeit tot een heuse woon- en zorgsite. Ook in de toekomst zal de site verder uitgebouwd worden, naar de noden van deze tijd en met toekomstvisie.

Auteur: Anne-Marie Goethals

Uitgave van Heemkring Oostkamp, 2017

48 p., 60 illustraties, kleurendruk

Kostprijs: €5. Bestellen kan via het contactformulier.