Rivierbeek, Hertsbergebeek en Waardammebeek

De bedding en oevers van de Hertsbergebeek, Rivierbeek en Waardammebeek werden beschermd bij M.B. van 9 oktober 1992.

Het geheel van de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Waardammebeek vormt een belangrijk landschappelijk element in het Oostkampse landschap. Deze sterk meanderende beken, die hun natuurlijke loop behielden, verzekeren de afwatering van de omliggende weiden, die tijdens de winter op hun beurt als overstromingsgebied fungeren. De oevers werden op verschillende plaatsen beplant met bomen, knotwilgen en struiken. Deze groene elementen benadrukken de kronkelende loop van de beken in het landschap. De oevers hebben grote wetenschappelijke waarde door de grote botanische rijkdom die er voorkomt, een resultaat van de overgang van natte en voedselrijke bodem naar meer droge en voedselarme omstandigheden. Stroomafwaarts, ter hoogte van de samenvloeiing van de Waardamme- en de Hertsbergebeek, gaat het open landschap over in een bosrijkere omgeving, met als belangrijkste element het Nieuwenhovebos. Tijdens de jaren zeventigvan de 20ste eeuw werden plannen gemaakt om de beken recht te trekken en de oevers met betonplaten te fixeren, maar uiteindelijk werd geopteerd voor het aanplanten van wilgen om de oevers te verstevigen.

 

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel 3), Brugge, 2005, 288p. (ill).

Artikel categorie: