toren van de Sint-Pietersbandenkerk

De toren van de Sint-Pietersbandenkerk werd bij K.B. van  20 februari 1939 beschermd.

Van de romaanse kruiskerk van Oostkamp, gebouwd tijdens het laatste kwart van de 12de eeuw, bleef enkel de vieringtoren bewaard. Deze toren op vierkant grondplan en met een achthoekige bovenbouw werd opgetrokken in veldsteen en is typerend voor de regio rond Brugge. De Sint-Pietersbandenkerk werd na de religieuze onlusten in de 16de eeuw bijna volledig herbouwd. OMstreeks 1625 werd de klokkenverdieping van de vieringtoren met baksteen hersteld in gotische stijl. Het huidige uitzicht van de toren is het resultaat van een ingrijpende restauratie uit 1900-1901. De Brugse stadsarchitect Charles De Wulf opteerde toen voor een reconstructie van de oorspronkelijke toestand. De drie zijden van de toren, waar de oorspronkelijke toestand met blindnissen en galmgaten bewaard gebleven was, vormden het uitgangspunt voor de reconstructie van de rest van de klokkenverdieping. Niet alleen 'authentieke' vormen werden hernomen, maar bovendien werd alle baksteen vervangen door veldsteen. De toren werd in 1950-1951 opnieuw gerestaureerd.

tekst overgenomen uit: Cornilly J., Monumentaal West-Vlaanderen (deel III), Brugge, 2005, 288p. (ill.)

Artikel categorie: