Verzameling bidprentjes en rouwbrieven

* UPDATE 02/11/22 * de lijst bevat momenteel meer dan 20.000 namen * UPDATE 02/11/22 *

In het documentatiecentrum van HKO beschikken we over een collectie bidprentjes en rouwbrieven. De door Pierre Kindt (overleden op 2 april 2015) aan HKO geschonken collectie omvat onder andere 2.400 rouwbrieven en 5.860 bidprentjes. Daarnaast is de door André Watteeuw geschonken collectie van 1.590 bidprentjes opgenomen. De lijst is aangevuld met de verzamelingen van Jean Pierre D'Hoop, Wim Anseeuw, Dirk Plasschaert, Frederik Smessaert, Oswald De Meyer, Maurice Myny, Noël Derdeyn, fam. Taveirne, Luc Deschodt, Hendrik Defauw, fam. Deloddere, André Watteeuw, Bruno Mestdagh, fam. Claeys, Roland Rotsaert.

In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge werden deze ingescand en opgenomen op hun website http://familiekundebrugge.brugseverenigingen.be.
Ook op de website van de HKO (archief HKO – documentatiecentrum) is een lijst met alle tot op heden ingescande rouwbrieven en bidprentjes raadpleegbaar. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Van de opgenomen bidprentjes of rouwbrieven kan een digitale of papieren kopie bekomen worden via: marc.verschilde@telenet.be.


Nieuwe schenkingen blijven steeds welkom!

Raadpleeg de lijst hier.

Tags: 

Artikel categorie: