Wettelijke passeringen

Alban Vervenne en Marc Verschilde hebben de wettelijke passeringen van de heerlijkheden Oostcamp, Buskensambacht, Erckeghem en Roden-Nieuwenhove samengevat in een vlot te consulteren document.

Zowel bij de persoonsnamen als bij de plaatsnamen werden telkens weer meerdere schrijfwijzen vastgesteld.
Bij de persoonsnamen is de schrijfwijze van de namen zoals deze in de akten voorkomt behouden.
Enkel wat aaneenschrijven en hoofdlettergebruik betreft werd eenvormigheid betracht.
Bij de plaatsnamen werd daar waar het duidelijk om dezelfde plaats ging, omwille van de gebruiksvriendelijkheid, de benaming tot eenzelfde schrijfwijze herleid.

Bij het opmaken van deze samenvatting is, zoveel als mogelijk, de taal waarin de akten zijn opgesteld overgenomen.
Dit bevordert enerzijds het inleven in de situatie, anderzijds beantwoordt de gebruikte taal niet aan de huidige taalregels.

Van de persoonsnamen en de plaatsnamen werden voor de verschillende heerlijkheden telkens een alfabetische lijst opgemaakt.

Voor verder studie is het steeds aangewezen de wettelijke passeringen in zijn geheel door te nemen.
Deze bevinden zich in Rijksarchief te Brugge:
- voor de heerlijkheid Oostcamp: zie Inventaris 129, deel 10;
- voor Buskensambacht: Inventaris 30, deel 16 (Gemeentearchief Ruddervoorde);
- voor Erckeghem: zie Inventaris 129, deel 12;
- voor Roden-Nieuwenhove: zie Inventaris 129, deel 11.

Het document is raadpleegbaar in onze lijst van HKO-publicaties, of via deze link.

 

Tags: 

Artikel categorie: